Fotovoltaika Týniště Nad Orlicí: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Královéhradecký kraj > Týniště Nad Orlicí

Ve městě Týniště Nad Orlicí naši společnost MOBIS zná mnoho domácností a podniků, které jsou spokojeni s našimi službami v oblasti fotovoltaiky. Jsme specializovaní na návrh, instalaci a údržbu fotovoltaických panelů, včetně systémů pro nabíjení elektromobilů a domácích akumulátorů. Spoléháme se na naše třicetileté zkušenosti a věříme, že kvalita a spolehlivost našich produktů a služeb je krokem k zelenější budoucnosti Týniště Nad Orlicí.

Máme vlastní realizační tým, včetně projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků, což nám umožňuje provádět celý proces od návrhu až po instalaci a údržbu. Na projekt solární elektrárny nevybíráme žádné zálohy a garantujeme dobu realizace do 60 dnů. Díky těmto faktorům se na nás mohou obyvatelé Týniště Nad Orlicí spolehnout.

Pokud máte zájem o fotovoltaiku, neváhejte nám zanechat telefonní číslo a my se Vám ozveme co nejdříve pro bezplatnou konzultaci. Kromě toho můžete navštívit naše webové stránky pro více informací o našich produktech a službách. Děkujeme, že jste vybrali naši firmu MOBIS jako svého partnera pro fotovoltaické řešení v Týniště Nad Orlicí.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Týniště Nad Orlicí je oblast, která je velmi vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů díky svému geografickému postavení. Proto je zde potenciál pro zisk při provozu solárních elektráren.

Před tím, než se rozhodnete pro investici, je důležité zvážit, zda máte k dispozici dostatek plochy pro instalaci panelů. Dále je nezbytné zvážit, jak je pozemek orientován k Slunci a zda nejsou v okolí objekty, které by mohly stínit panely.

Nakonec by měl být přihlédnut k právním a ekonomickým aspektům investice do fotovoltaiky v Týništi Nad Orlicí. Je třeba zvážit dostupné dotace a úrokové sazby úvěrů na instalaci a zároveň si uvědomit, že provoz takové elektrárny je předmětem zdanění.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Týniště Nad Orlicí je známé svou přívětivostí vůči obnovitelným zdrojům energie, avšak nemůže každá střecha ve Týništi Nad Orlicí pojmout instalaci solárních panelů. Střecha musí být dostatečně velká a správně orientovaná, aby se na ni vešli solární panely a aby tyto panely mohly maximalizovat svůj potenciál.

Dalším zásadním faktorem při zvažování instalace solárních panelů je materiál, ze kterého je vaše střecha vyrobena. Eternitové střechy jsou obecně považovány za nevyhovující pro instalaci fotovoltaických panelů, protože mohou po instalaci způsobovat problémy se zatékáním. Kromě toho je nutné myslet i na statiku střechy, aby se předešlo možnému poškození konstrukcí v důsledku zatížení panelů.

Týmiště Nad Orlicí nabízí svým obyvatelům bezplatné služby technického zhodnocení jejich domů pro účely instalace fotovoltaiky, kterou provádí naši odborní technici. Je to nejjednodušší způsob, jak technicky prověřit vaši střechu a nasměrovat vás k rozhodnutí o možnosti instalace fotovoltaických panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Týniště Nad Orlicí má skvělé podmínky pro instalaci solárních elektráren. S ohledem na to, městský úřad v Týništi Nad Orlicí aktivně podporuje občany při žádání o státní dotace na solární elektrárny.

Existují různé dotační programy na podporu obnovitelných zdrojů, mezi kterými najdeme programy jako RES+ nebo OP TAK. Ovšem pro rodinné a bytové domy je klíčový dotační program - Nová zelená úsporám, který se od 1.9.2024 mění a to je nutné zohlednit.

Úspěšnost žádosti o dotace je důležitá pro výslednou návratnost investice do solárního systému. Proto je důležité nejen detailně prostudovat podmínky pro získání dotace, ale také sledovat změny v podmínkách jednotlivých dotačních programů, které mohou mít vliv na obyvatele Týniště Nad Orlicí.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Při přemýšlení o instalaci fotovoltaické elektrárny v Týništi Nad Orlicí je klíčové vědět, zda vás distributor sítě "připojí" do distribuční sítě. Bez tohoto připojení by váš systém mohl fungovat pouze v takzvaném ostrovním režimu, což znamená, že nebudete moci prodávat přebytky elektrické energie zpět do sítě.

Velmi užitečný nástroj, který může ukázat jestli existuje dostatečná kapacitá distribuční sítě v Týništi Nad Orlicí je mapa připojitelnosti poskytovaná EGD. Modrá barva na mapě značí oblasti, kde je kapacita sítě již naplněná.

I přesto je nejlepším způsobem zjistit, zda může váš systém být připojen k síti v Týništi Nad Orlicí, podání žádosti o připojení. Tento proces je něco, co může být provedeno na našem portálu pro naše zákazníky.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solárních elektráren se stává stále populárnější, především v malých obcích a městech jako je Týniště Nad Orlicí, kde je dostatek volné plochy pro instalaci solárních panelů. Kritické je zohlednit několik faktorů, mezi které patří celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny, dostupná dotační podpora, ale také velikost a typ navrženého fotovoltaického systému.

Mnohé instalační firmy nabízejí přitažlivé návratnosti investice, avšak je důležité si uvědomit, že tyto výstupy jsou v mnoha případech orientační. Při posuzování ekonomické výhodnosti investice do panelů je důležitá pečlivá ekonomická analýza. Ta by měla být vytvořena s využitím nejpřesnějších dat a předpovědí cen, přesto je třeba mít na paměti, že se vždy jedná pouze o odhad.

I přes tuto nejistotu je takový odhad stále důležitý pro posouzení výhodnosti investice. Je to jeden z důležitých faktorů, které by měly být zváženy při rozhodování o tom, zda se investice do solární elektárny v Týniště Nad Orlicí vyplatí.

Závěr

Jak se rozhodnout pro instalaci fotovoltaických panelů na nemovitosti v Týništi Nad Orlicí? Prvním krokem je určení vhodnosti pozemku či nemovitosti pro instalaci, jak sluneční expozicí, tak i strukturou a stabilitou budovy.

Technické znalosti a porozumění aktuálním podmínkám v oboru jsou také nezbytné pro efektivní využití fotovoltaické energie. Nezávislí odborníci mohou poskytnout cenné rady, jak se vyhnout nečekaným problémům a maximalizovat výhody investic do solární energie.

Budete-li potřebovat odbornou radu v Týništi Nad Orlicí, nabízíme bezplatnou konzultaci. Stačí nám zanechat Vaše telefonní číslo a my zavoláme co nejdříve.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaických panelů v Týniště Nad Orlicí s firmou Mobis?

  Firma Mobis, jako dlouholetý hráč na trhu s fotovoltaickými systémy, nabízí komplexní služby včetně projektování, instalace a údržby solárních panelů. Díky své geografické poloze je Týniště Nad Orlicí ideálním místem pro exploataci sluneční energie. Navíc, investice do fotovoltaiky se díky rostoucím cenám elektrické energie a nestabilitě dodávek stává stále populárnější, přičemž dotační podpory mohou výrazně zkrátit dobu návratnosti vaší investice.

 • Je moje střecha v Týniště Nad Orlicí vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů?

  Technická vhodnost střechy je jedním z klíčových kritérií pro rozhodnutí o instalaci fotovoltaických panelů. Firma Mobis provede odbornou inspekci vaší střechy, posoudí její orientaci, sklon, stínění a nosnost. Díky naší dlouholeté praxi a odborným znalostem v oblasti solární energie jsme schopni najít optimální řešení i pro složité střechy a zajistit tak, že vaše solární elektrárna bude co nejefektivnější.

 • Jaké dotace na fotovoltaiku mohu v Týniště Nad Orlicí získat?

  Dotace na fotovoltaiku jsou důležitým faktorem, který zkracuje dobu návratnosti investice. Firma Mobis je vám k dispozici pro poradenství a pomoc s orientací v současných dotačních titulech. Využijeme naše zkušenosti a odborné znalosti, abychom pro vás našli nejvýhodnější řešení. Skutečná výše dotace závisí na řadě faktorů, včetně velikosti vašeho projektu a specifických podmínek dotačního programu.

Další lokality: