Fotovoltaika Stěžery: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Královéhradecký kraj > Stěžery

Fotovoltaika v Stěžery Královéhradecký kraj v roce 2024 si zaslouží skutečně zvláštní pozornost. Představením nových technologií a sofistikovaných systémů naší rodinné firmy MOBIS se chceme umístit na předních příčkách na trhu s fotovoltaikou.

Naše firma, která je na trhu s fotovoltaikou již 30 let, se může pochlubit vlastním realizačním týmem, včetně projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků. Na instalaci solární elektrárny u nás v Stěžery Královéhradecký kraj nevybíráme žádné zálohy a garantujeme rychlé provedení prací do 60 dnů.

Pokud máte o instalaci fotovoltaických systémů zájem, je nezbytné nám zanechat vaše telefonní číslo. Ozveme se vám co nejdříve a poskytneme vám bezplatnou konzultaci. Tímto způsobem může být fotovoltaika v Stěžery Královéhradecký kraj skutečně dostupná pro každého.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Stěžery Královéhradecký kraj je oblast s velkým potenciálem pro instalování fotovoltaických elektráren, ale poloha je klíčová. Při plánování investice do fotovoltaiky je nutné zvážit mnoho faktorů jako jsou geografická poloha, směrování střechy, úhel sklonu střechy a také stínění. Ve Stěžery Královéhradecký kraj je velmi důležitá orientace střechy směrem na jih a minimální stínění, aby bylo dosaženo maximální efektivity.

Kromě toho je třeba zohlednit i ekonomickou stránku investice. Zvažte náklady na pořízení a instalaci systému, stejně jako návratnost investice tedy dobu, za jakou se investice vrátí. Přímo ve Stěžery Královéhradecký kraj existují některé dotace a podpory na instalaci, které mohou umožnit snížení počátečních nákladů.

V neposlední řadě je třeba se obrátit na odborníky a konzultovat svůj záměr. Odborníci jsou schopni posoudit vhodnost lokality, technické možnosti instalace a mnoho dalších proměnných, které mohou ovlivnit výslednou účinnost a efektivitu fotovoltaické elektrárny. Pro obyvatele Stěžery Královéhradecký kraj existuje řada společností, které nabízejí odbornou pomoc a poradenství v oblasti fotovoltaiky.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Stěžery Královéhradecký kraj je ideální lokace pro instalaci solárních panelů díky svému výjimečnému množství slunečního světla. Ale jak se rozhodnout, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů? Je důležité vzít v úvahu několik faktorů, včetně velikosti střechy, orientace, typu střešního materiálu a statiky střechy.

Velkou roli hraje rozměr vaší střechy. Malá střecha nemůže nést dostatek solárních panelů pro optiální výrobu elektrické energie. Dále je klíčová orientace vaší střechy - pokud není orientována správně, efektivita solárních panelů může být snížena. Materiál, ze kterého je střecha postavená, také hraje úlohu - některé materiály (jako eternit) nejsou vhodné pro instalaci solárních panelů. Také je důležité si uvědomit, že zatížení solárními panely a instalacemi může deformovat střechu, pokud její statika není dostatečně silná.

My v Stěžerech Královéhradecký kraj nabízíme bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky. Naše odborné technické posouzení vám poskytne přesné informace o tom, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů, a jaké by mohly být další kroky. Nechte odborníky z Stěžer Královéhradecký kraj ověřit, zda je vaše střecha ideální pro přechod na solární energii.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Investice do solárních panelů v městečku Stěžery Královéhradecký kraj je nyní podstatně zjednodušena a více dostupná díky různým dotačním programům. Například s programem Nová zelená úsporám, který je určený pro rodinné a bytové domy, můžete získat finanční podporu až do výše 290 tisíc korun na fotovoltaický systém do výkonu 10 kWp.

Ale dotační možnosti nekončí s tímto programem. Dalšími dotačními programy určenými pro obnovitelné zdroje jsou i RES+ nebo OP TAK. Tito poskytovatelé dotací nabízí širokou škálu opatření na podporu obnovitelných zdrojů, včetně solárních panelů. Avšak důležité je upozornit, že k 1.9.2024 dojde k změně programu Nová zelená úsporám.

Pokud plánujete instalaci solární elektrárny v oblasti Stěžery Královéhradecký kraj, je důležité tyto možnosti studovat a poradit se s odborníkem. Dotace mohou výrazně přispět k financování Vaší investice a zkrátit tak její návratnost.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud plánujete instalovat fotovoltaickou elektrárnu ve Stěžerech Královéhradecký kraj, měli byste se především zaměřit na potřebnou kapacitu distribuční sítě. Bez potřebné kapacity by byla vaše elektrárna omezena pouze na ostrovní režim, což by vám znemožnilo prodej přebytků zpět do sítě.

Mapa připojitelnosti, kterou poskytuje EGD (Energetický regulační úřad), vám nabízí relativně přesný přehled o kapacitě v okolí Stěžer Královéhradecký kraj. Pokud je oblast vaší plánované instalace v mapě označena modře, kapacita sítě je již vyčerpaná a připojení vaší elektrárny by mohlo být problematické.

S největší jistotou však získáte informaci o možnosti připojení vaší fotovoltaické elektrárny ve Stěžerech Královéhradecký kraj až po podání žádosti o připojení k provozovateli distribuční soustavy. Vaši žádost můžeme za vás připravit a vyřídit, abyste měli jistotu co nejrychlejší a nejsnazší realizace vašeho projektu.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Stěžery Královéhradecký kraj je ideálním místem pro instalaci solárních panelů. Díky umístění a příznivým klimatickým podmínkám je výnos sluneční energie v tomto kraji nadprůměrný. Při pohledu na investici do solární elektrárny je třeba uvážit, že počáteční investice může být vyšší, ale dlouhodobě se jedná o velmi stabilní a ekonomicky výhodnou investici.

Ekonomický výnos takového zařízení je poměrně vysoký, i přes vysoké počáteční náklady na instalaci. Pokud se rozhodnete pro instalaci solární elektrárny ve Stěžerech Královéhradecký kraj, můžete očekávat rychlý návrat investice. S přihlédnutím k vysokým cenám elektrické energie, je investice do solárních panelů ve Stěžerech Královéhradecký kraj velmi atraktivní.

Závěr

V oblasti investic do fotovoltaických elektráren je důležité brát v úvahu několik faktorů. Mezi ty nejzásadnější patří poloha a klimatické podmínky.

Svou roli hraje rovněž výše investice, technické provedení a dlouhodobá návratnost. Město Stěžery Královéhradecký kraj se nabízí jako ideální místo pro takovou investici, díky svým klimatickým podmínkám.

Využití solární energie je velmi efektivní z hlediska omezení emisí CO2 a snížení energetické náročnosti. Město Stěžery Královéhradecký kraj umožňuje díky své strategické poloze optimalizovat výrobu elektrické energie z fotovoltaických panelů. Dále je důležité připomenout, že před každou investicí je potřeba pečlivě zvážit všechny možnosti a promyslet výhody a nevýhody.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaký je poptávkový trend fotovoltaiky v městě Stěžery v roce 2024?

  Naše rodinná firma MOBIS pozoruje rostoucí zájem o fotovoltaické systémy v Stěžerách v důsledku rostoucích cen energie a nestabilních dodávek. Tento trend je posílen také díky zvýšené podpoře obnovitelných zdrojů.

 • Jaký je postup při instalaci fotovoltaického systému v městě Stěžery s firmou MOBIS?

  Naše služby zahrnují komplexní péči, od vývoje projektu po samotnou instalaci fotovoltaického systému. Zohledňujeme technickou vhodnost střechy a možnosti připojení do distribuční sítě, přičemž každý projekt je přizpůsoben individuálním potřebám a požadavkům našich klientů v Stěžerech.

 • Je možné získat dotace na fotovoltaiku v městě Stěžery Královéhradecký kraj a jak naše firma MOBIS může pomoci?

  Ano, v Stěžery je možné získat dotace na fotovoltaiku, které mohou významně zkrátit dobu návratnosti investice. Naše firma MOBIS je připravena poskytnout našim klientům podrobné informace o dostupných programech a pomoci s přípravou žádosti o podporu.

Další lokality: