Fotovoltaika Solnice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Královéhradecký kraj > Solnice

V městě Solnice, Královéhradecký kraj, probíhá v roce 2024 celá řada proměn a jednou z nich je rozvoj fotovoltaiky. Zabývá se jím tamější rodinná firma MOBIS, která působí na trhu s fotovoltaikou již třicet let a je známá svou vlastní realizační týmu, včetně projektantů, elektrikářů a revizních a servisních techniků.

MOBIS z Solnice, Královéhradecký kraj, se také vyznačuje tím, že na instalaci solární elektrárny nevybírá žádné zálohy a celý proces je schopen realizovat do šedesáti dnů. To zaručuje rychlou obnovitelnou energii pro zákazníky, kteří tak mohou snížit svou energetickou náročnost a zároveň investovat do zelené budoucnosti.

Pokud máte o fotovoltaiku zájem, měli byste kontaktovat firmu MOBIS z Solnice, Královéhradecký kraj. Při zanechání telefonního čísla se vám ozvou pro bezplatnou konzultaci, což je dalším benefitem této společnosti. Takto si každý může jednoduše zajistit svůj podíl na budoucnosti obnovitelné energie.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

1. Poloha a orientace střechy: Nejdůležitějším faktorem je poloha vaší nemovitosti a orientace střechy. Pro maximální efektivitu by měly být solární panely orientovány na jih a umístěny pod úhlem přibližně 30°. Nevýhodou jsou stíny na střeše od stromů, sousedních budov či antén.

2. Velikost střechy a využitelná plocha pro instalaci: Důležitý je také prostor dostupný pro instalaci. Solární panely vyžadují dostatek místa, aby dosáhly maximální efektivity. Nezapomínejte také na možné nároky na budoucí rozšíření systému.

3. Úroveň slunečního svitu: V některých oblastech, jako je například město Solnice v Královéhradeckém kraji, jsou ideální podmínky pro výrobu solární energie, zatímco ve jiných oblastech může být výroba omezená kvůli nedostatku slunečního svitu.

4. Cenová návratnost: Hlavním faktorem, který ovlivňuje rozhodnutí o investici do fotovoltaiky, je cenová návratnost. Náklady na pořízení a provoz solární elektrárny by měly být nižší než výnosy, které přináší. Město Solnice v Královéhradeckém kraji nabízí zvýhodněné podmínky pro instalaci solárních panelů, včetně úrovně slunečního svitu a dostupnosti kvalifikovaných instalatérů.

Investice do fotovoltaiky může být velmi lukrativní, ale je důležité vzít v úvahu všechny uvedené faktory. Město Solnice v Královéhradeckém kraji je ideálním místem pro instalaci solárních panelů a nabízí vynikající podmínky pro investory do obnovitelných zdrojů energie.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Solnice Královéhradecký kraj je oblast, kde čím dál více lidí zvažuje přechod na ekologické zdroje energie, jako jsou solární panely. Je však důležité si uvědomit, že ne každá střecha je ideální pro jejich instalaci. Příliš malé střechy nemají dostatek místa, špatně orientované střechy mohou snížit potenciální výrobu energie a střechy z nevhodných materiálů, jako je eternit, mohou způsobovat problémy s těsností po instalaci.

Zohlednit je nutné také statiku vaší střechy. Zatížení solárními panely a jejich konstrukcí může nevyhovující střechu deformovat a poškodit. Nejjednodušší způsobem, jak zjistit zda je vaše střecha technicky vhodná pro instalaci solárního systému, je využití profesionálních služeb technického zhodnocení.

Touto službou se zabýváme právě my v Solnici Královéhradeckém kraji. Naše bezplatná technická zhodnocení pro účely instalace fotovoltaiky je prováděna odbornými techniky, kteří Vám poskytnou objektivní a profesionální názor na možnosti vybavení vašeho domu solárními panely.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V Solnici v Královéhradeckém kraji je možnost získat dotaci pro instalaci solární elektrárny skrze program Nová zelená úsporám. Tento dotační program je určený pro rodinné a bytové domy a jeho podmínky se od 1. září 2024 mění.

Dotace na solární elektrárny jsou součástí širšího souboru dotačních programů na podporu obnovitelných zdrojů. K těmto programům patří například i RES+ a OP TAK.

Pro obyvatele Solnice v Královéhradeckém kraji je důležité nejen připravit si kvalitní projekt, ale také podrobně prostudovat podmínky pro získání dotace. Důkladným nastudováním podmínek a správným přístupem mohou zkrátit dobu návratnosti investice do solárního zdroje energie.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Solnice Královéhradecký kraj je jedním z míst, kde může být zájem o instalaci fotovoltaické elektrárny. Důležitou otázkou ovšem je, zda Vás provozovatel distribuční soustavy připojí do distribuční sítě. Bez tohoto připojení by Vaše elektrárna mohla fungovat pouze v takzvaném ostrovním režimu, kde prodávat přebytek energie zpět do sítě není možné.

Kapacita distribuční sítě se liší v různých lokalitách, například v oblasti Solnice Královéhradecký kraj. Pro zjištění, zda je možné se připojit, existuje nástroj zvaný mapa připojitelnosti od EGD. Modrou barvou jsou na mapě označeny oblasti, kde je kapacita již vyčerpaná.

Nicméně, nejspolehlivější informace získáte prostřednictvím žádosti o připojení, která Vám prozradí, zda je možné Vaši fotovoltaickou elektrárnu v Solnice Královéhradecký kraj připojit k distribuční síti.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Solnice, obec situovaná v Královéhradeckém kraji, je ideální pro instalaci solární elektrárny. Tento region je známý svými optimálními podmínkami pro využití solární energie, což zvyšuje potenciální výhodnost takové investice.

Při rozhodování o investici do solární elektrárny je důležité zohlednit několik faktorů. Tyto faktory zahrnují nejen celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny i dostupnou dotační podporu, ale i velikost a typ navrženého systému.

Je přirozené, že instalatérské firmy mohou slibovat krátkou dobu návratnosti investice. Nicméně, veškeré tyto sliby jsou často pouze orientační. Proto je důležité nechat si vypracovat ekonomickou analýzu výhodnosti instalace solární elektrárny na základě nejpřesnějších dat a odborných cenových předpovědí. Odhad výhodnosti investice, byť je jen předběžný, je klíčovým krokem při rozhodování o využití solární energie. Poměrně dobrou zprávou je, že takovou analýzu si můžete nechat vypracovat bezplatně.

Závěr

Solnice Královéhradecký kraj je ideální lokalitou pro investici do fotovoltaické elektrárny, přesto je důležité podrobně zhodnotit možnosti instalace. Před realizací takového projektu je třeba zvážit několik klíčových faktorů.

První a nejdůležitějším aspektem je vyměření rozlohy plochy, na které by mohla fotovoltaická elektrárna stát. Toto stanovuje především možnost technické realizace a kapacitu produkce elektrické energie. V Solnici Královéhradecký kraj lze navíc využít dobře nasvícených oblastí, které jsou výhodou pro efektivitu solárních panelů.

Další nezbytnou požadavkem je technický posudek zaměřený na stavební úpravy potřebné pro instalaci. Tento krok zajistí, že stavba fotovoltaické elektrárny nebude narušovat strukturu nemovitosti. A konečně, je nezbytné provést finanční analýzu určující, zda je investice do fotovoltaické elektrárny ekonomicky výhodná.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin


 • Proč je Solnice ideálním místem pro instalaci fotovoltaických systémů?

  Díky své geografické poloze a množství slunečních dnů v roce je Solnice výjimečným místem pro instalace fotovoltaických systémů. Naše firma Mobis nabízí komplexní služby, od navrhování projektů po instalaci a údržbu.

 • Jak firma Mobis přistupuje k realizaci fotovoltaických projektů v Solnice?

  Naše dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti nám umožňují poskytovat špičkové služby v Solnice a okolí. Začínáme kontrolou technické vhodnosti vaší střechy, pokračujeme návrhem a koncem instalace fotovoltaického systému.

 • Jaký je výhled pro fotovoltaiku v Solnice v roce 2024?

  Počet instalací fotovoltaických systémů v Solnice pravděpodobně poroste s rostoucími cenami energie a nestabilitou dodávek. Díky naší firmě Mobis a jejímu odbornému přístupu k fotovoltaice si můžete být jisti, že jste v té nejlepších rukou.

Další lokality: