Fotovoltaika Rychnov Nad Kněžnou: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Královéhradecký kraj > Rychnov Nad Kněžnou

Rychnov Nad Kněžnou si v posledních letech zakládá na udržitelnosti a ekologickém přístupu v energetice. V tomto směru je velmi důležitá rostoucí role fotovoltaiky.

Naše rodinná firma MOBIS, se sídlem právě v Rychnově Nad Kněžnou, na tomto poli působí již úspěšně třicet let. Poskytujeme komplexní služby v oblasti fotovoltaických zařízení, na jejichž instalaci nevybíráme žádné provizní poplatky a záruční lhůtu zajišťujeme do 60 dnů.

Pokud máte o fotovoltaiku zájem, neváhejte nám zanechat své telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci. S námi v Rychnově Nad Kněžnou snadno a rychle zrealizujete váš projekt v oblasti fotovoltaiky.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha je jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují efektivitu a tedy také rentabilitu Vaší fotovoltaické elektrárny. Česká republika se nachází mezi 49. a 51. rovnoběžkou a tak je ideální sklon fotovoltaických panelů k zemi mezi 30 až 40 stupni.

V Rychnově Nad Kněžnou ležícím ve východních Čechách dosahuje intenzita slunečního záření hodnot okolo 1000 kWh/m2 za rok, což je nad českým průměrem a tak je Rychnov Nad Kněžnou ideálním místem pro umístění Vaší fotovoltaické elektrárny. Důležité je také umístit panely tak, aby byly směřovány k jihu a nebyly zastíněny stromy či jinými stavbami.

Dalším důležitým aspektem, který je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny je návratnost Vaší investice. V Rychnově Nad Kněžnou má fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 10 kWp návratnost okolo 8 let, což je kratší doba než je průměrná životnost těchto zařízení, která se pohybuje okolo 25 let.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V rostoucím odvětví obnovitelných zdrojů se mnoho lidí obrací k instalaci solárních panelů na svých střechách. Avšak, Rychnov Nad Kněžnou vás upozorňuje, že ne všechny střechy jsou pro tento účel vhodné.

Některé hlavní faktory zahrnují orientaci střechy, velikost střechy a materiál střechy. Pokud je střecha orientovaná nesprávně, například ne směrem na jih, nebo má střecha nedostatečnou velikost pro instalaci dostatečného počtu panelů, může to výrazně ovlivnit efektivitu výroby energie. Dalším důležitým faktorem je materiál střechy, jelikož některé materiály, jakými jsou například eternit, jsou pro instalaci solárních panelů méně vhodné.

Rychnov Nad Kněžnou nabízí službu technického zhodnocení vašeho domu pro instalaci solárních panelů. Služba zahrnuje posouzení orientace, velikosti a materiálu střechy, jakož i statiky střechy. Tato služba vám pomůže určit, zda instalace solárních panelů na střeše vašeho domu je technicky proveditelná a efektivní.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Rychnov Nad Kněžnou je jedním z měst, které nabízí podporu pro ty, kdo se rozhodnou investovat do solární energie. Důležitým kritériem je ovšem to, že dotace na fotovoltaiku může být poskytnuta pouze majitelům nemovitostí v těchto lokalitách.

Je zcela nezbytné podrobně studovat podmínky pro získání dotace v Rychnově Nad Kněžnou. Od 1. září 2024 se mění parametry pro získání finanční podpory prostřednictvím programu Nová zelená úsporám.

Je důležité zdůraznit, že město Rychnov Nad Kněžnou skutečně podporuje snahu svých občanů stát se soběstačnými v oblasti energie a prosazuje využití obnovitelných zdrojů energie.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Při plánování fotovoltaické elektrárny je klíčové zjistit, zda provozovatel distribuční soustavy - E.ON Distribuce, ČEZ Distribuce a PREdistribuce - připojí váš zdroj do své distribuční sítě. Toto připojení je zásadní, neboť bez něj je možné spustit elektrárnu pouze na tzv. ostrovní režim, což v praxi znamená, že není možné prodávat přebytky zpět do sítě.

Kapacitou a možností připojení se liší i v závislosti na lokalitě. Proto například ve městě Rychnov Nad Kněžnou může být situace jiná než v jiných městech. Pro kontrolu kapacity v konkrétním místě je možné využít nástroj E.Distribuce - mapu připojitelnosti. Pomocí této mapy lze zjistit, zda kapacita distribuční sítě v dané lokalitě ve městě Rychnov Nad Kněžnou není již naplněna.

Za účelem ověření možnosti připojení fotovoltaické elektrárny s nejvyšší možnou přesností je třeba podat žádost o připojení. Tuto službu bývá možné objednat u dodavatelů fotovoltaických elektráren. Díky tomu zákazníci získají konkrétní a spolehlivé informace o možnostech realizace jejich projektu ve městě Rychnov Nad Kněžnou.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Rychnov Nad Kněžnou je atraktivním místem pro solární investice, kde se posuzuje investice do fotovoltaiky z hlediska ekonomické efektivity. Výpočet návratnosti takové investice není triviální úkol a je potřeba ho provést s rozvahou a zohledněním více aspektů.

Cena elektřiny, dotační podpora a celková spotřeba elektrické energie jsou klíčové faktory, které výrazně ovlivňují výhodnost investice do solárních panelů v Rychnov Nad Kněžnou. Instalační firmy často slibují krátkou dobu návratnosti, ale výsledky jejich analýz jsou často jen orientační.

Pro úředníky z Rychnov Nad Kněžnou je doporučené provést výhodnostní ekonomickou analýzu na základě nejpřesnějších dostupných dat a předpovědí cen. I když je tento odhad vždy aproximativní, jeho existenci lze považovat za nezbytnou pro informované rozhodování o výhodnosti investice.

Závěr

Rychnov Nad Kněžnou je město s mnoha potenciály pro instalaci fotovoltaických elektráren. Při rozhodování o investici do fotovoltaiky je důležité zvážit několik důležitých aspektů.

Především je třeba posoudit geografickou situačnost nemovitosti. Rychnov Nad Kněžnou, s jeho plochou a slunečním srážkám, nabízí ideální podmínky pro instalaci fotovoltaických panelů. Za druhé, měli byste se zaměřit na technické rozbor naměřených dat o intenzitě slunečního záření na vybranou plochu.

Nakonec, je také nezbytné posoudit finanční náročnost projektu. Peněžní investice do fotovoltaických elektráren se může na první pohled zdát vysoká, ale s přihlédnutím na dlouhodobé úspory na nákladech za elektřinu a případné dotace, se tato investice může rychle vrátit. V Rychnově Nad Kněžnou máte navíc možnost využít místních zkušeností a pomoc při vyřizování potřebných dokumentů a povolení.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je výhodnost instalace fotovoltaických systémů v Rychnov Nad Kněžnou od firmy Mobis?

  Instalace fotovoltaického systému ve městě Rychnov Nad Kněžnou představuje úspornou a dlouhodobě udržitelnou alternativu k tradičním zdrojům energie. Díky našim špičkovým technologiím a odborné instalaci zaručené firmou Mobis, můžete generovat vlastní čistou, ekologickou energii, snížit závislost na dodávkách elektřiny a ušetřit peníze. Vzhledem k podnebí ve městě Rychnov Nad Kněžnou můžete očekávat vysoký výnos z fotovoltaických panelů, který překonává mnohé jiné regiony.

 • Jaké podpory a dotace jsou dostupné pro instalaci fotovoltaických systémů v Rychnov Nad Kněžnou?

  Ve městě Rychnov Nad Kněžnou mohou občané využít řady programů a dotačních titulů určených na podporu obnovitelných zdrojů, včetně instalace fotovoltaických systémů. Naše společnost Mobis je zkušeným partnerem v navigaci dotacemi a zajišťuje pro naše klienty bezproblémový průchod procesem žádání. Pomůžeme vám najít nejvhodnější program podpory pro vaši situaci, abyste mohli maximálně využít výhod instalace solární elektrárny.

 • Jaký je postup instalace fotovoltaického systému v Rychnov Nad Kněžnou s firmou Mobis?

  Proces instalace fotovoltaického systému s firmou Mobis je jednoduchý a efektivní. Začínáme technickým a ekonomickým zhodnocením vaší nemovitosti. Na základě této analýzy vám předložíme konkrétní návrh řešení. Pokud se rozhodnete pro instalaci, naše tým profesionálů provede celý proces od návrhu, přes dodání materiálu, montáž až po uvedení systému do provozu. Tato kvalitní služba zaručuje, že váš fotovoltaický systém bude fungovat efektivně a bezproblémově.

Další lokality: