Fotovoltaika Rtyně V Podkrkonoší: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Královéhradecký kraj > Rtyně V Podkrkonoší

Rtyně V Podkrkonoší se stává stále více zářícím přístavem rozvoje fotovoltaiky v Královéhradeckém kraji. Jako rodinná firma MOBIS s dlouholetou tradicí v oboru fotovoltaiky, oceňujeme zájem místních obyvatel o ekologické a efektivní využívání sluneční energie a jsme oprávněni tento trend podporovat našimi produkty a službami.

Pro ty, kteří se rozhodli pro solární elektrárnu, nabízíme kompletní řešení zahrnující instalaci a servis a to vše za konkurenceschopné ceny a bez potřeby předem vybraných záloh. Naše kvalifikovaný realizační tým, který zahrnuje projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky, garantuje rychlou a profesionální realizaci projektů do 60 dnů.

Jsme zdůrazňujeme důležitost komunikace a konzultace s našimi zákazníky, protože chápeme, že investice do solární energie je důležitým rozhodnutím. Pro ty, kdo mají o fotovoltaiku zájem, nabízíme bezplatnou konzultaci - stačí nám zanechat telefonní číslo a my se vám ozveme co nejdříve.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Finanční aspekt – fotovoltaické elektrárny vyžadují vysoké počáteční investice, ale jejich provozní náklady jsou nízké a výnosy z prodeje elektřiny mohou být vysoké. Rovněž je důležité zvážit dostupnost státních dotací a podpor, které mohou významně snížit náklady na pořízení takové elektrárny.

Lokalita – ne všechny parcely jsou vhodné pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Hlavním parametrem je orientace pozemku vůči slunci a množství slunečního záření, které na daný pozemek dopadá. Město Rtyně V Podkrkonoší Královéhradecký kraj, například, je obzvlášť vhodné pro tento typ investice z důvodu svého geografického umístění.

Faktor času – fotovoltaické elektrárny jsou dlouhodobou investicí, a tedy je důležité zvážit dobu návratnosti investice a předpokládanou dobu provozu elektrárny. Doba návratnosti se v městě Rtyně V Podkrkonoší Královéhradecký kraj, pohybuje průměrně okolo 10 let.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Rozhodování o instalaci solárních panelů na střechu domu může být náročné, protože je nutné vzít v úvahu řadu faktorů. Mezi nejdůležitější patří velikost střechy, její orientace a materiál, ze kterého je vyrobená.

Střechy vyrobené z určitých materiálů, jako je eternit, mohou být nevhodné pro instalaci solárních panelů z důvodů potenciálního zatečení. Stejně tak malé nebo špatně orientované střechy mohou výrazně omezit efektivitu fotovoltaického systému. Důležité je také přezkoumat statiku střechy, aby bylo zajištěno, že zatížení panelů a konstrukcí střechu nedeformuje.

Chcete-li se ujistit, že je vaše střecha v Rtyni V Podkrkonoší Královéhradeckém kraji vhodná pro instalaci solárních panelů, můžete využít našich bezplatných služeb technického zhodnocení. Náš technik vám poskytne komplexní přehled a doporučení, tím vám pomůže učinit informované rozhodnutí a zvýší šance na maximální využití solární energie.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V rámci programu Nová zelená úsporám je možné získat dotaci až do výše 30% na solární panely a až do výše 90% na čerpací stanice. Do tohoto programu se můžete přihlásit až do konce roku 2024. Dotace je určená individuálním občanům, bytovým družstvům nebo obcím, včetně obce Rtyně V Podkrkonoší Královéhradecký kraj.

Po úspěšném získání povolení a realizaci projektu musíte dodržet podmínky pro udržení dotace, které jsou striktně dané. Mimo jiné spadá pod tuto podmínku i to, že objekt, kde byla solární elektrárna instalována, musí být zkolaudován. Je třeba mít na paměti, že tyto podmínky platí i pro obyvatele Rtyně V Podkrkonoší Královéhradecký kraj.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaické elektrárny se stávají v Rtyni V Podkrkonoší Královéhradeckém kraji stále oblíbenějším způsobem výroby energie pro domácnosti a podniky. K tomu, aby tyto elektrárny mohly efektivně fungovat, je nezbytné, aby byly připojeny do distribuční sítě místního provozovatele. Tento proces umožňuje prodávat přebytky energie zpět do sítě a zvyšuje tak jejich hospodárnost.

Je důležité si uvědomit, že kapacita distribuční sítě, do které lze elektrárnu připojit, se může v různých lokalitách lišit. To může znamenat, že v některých oblastech Rtyně V Podkrkonoší Královéhradeckého kraje může být kapacita distribuční sítě již plně využita. Proto je nezbytné zjistit, zda existuje dostatečná kapacita pro připojení fotovoltaické elektrárny, ještě předtím, než začnete s jejím návrhem a instalací.

K určení dostupné kapacity distribuční sítě můžete využít mapy připojitelnosti od EGD. Modře označené území na této mapě znamená, že kapacita sítě je již vyčerpaná. Avšak, mapy mohou poskytnout pouze přibližný odhad, a 100% jistotu získáte až po podání žádosti o připojení do sítě.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Rtyně V Podkrkonoší v Královéhradeckém kraji je ideálním místem pro instalaci solárních panelů. Čím více slunečního světla, tím vyšší bude výkon a tedy i výnosy z vaší investice do solární elektrárny. Počet slunečných dní v roce je v Rtyň V Podkrkonoší v průměru vyšší než v ostatních částech České republiky, což dělá toto město atraktivním pro instalaci solárních panelů.

Ekonomické analýzy se vždy opírají o různé předpoklady o budoucím vývoji, jako je cena electricke energie nebo výše dotačních programů které jsou v Rtyň V Podkrkonoší k dispozici. Nicméně i přes tyto nejistoty, je investice do solární technologie v Rtyň V Podkrkonoší ekonomicky výhodná, pokud je řádně naplánována a implementována.

Finální výsledek výhodnosti investice do solární elektrárny v Rtyň V Podkrkonoší, však záleží na konkrétních podmínkách a podrobnostech projektu, jako je velikost a typ solárních panelů a orientace a sklon installační plochy. Nicméně, s řádnou přípravou a plánováním, se může investice do solární elektrárny v Rtyň V Podkrkonoší vyplatit.

Závěr

Rtyně V Podkrkonoší je město v Královéhradeckém kraji, které je známé svými příznivými podmínkami pro investici do fotovoltaických elektráren. Díky své poloze a klimatickým podmínkám může být tato investice velmi výnosná.

Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny se v Rtyni V Podkrkonoší pohybuje většinou okolo 7 až 10 let. Doba návratnosti investice může být ovlivněna různými faktory, jako jsou například velikost a typ elektrárny, způsob využití vyráběné elektrické energie nebo výše dotace na obnovitelné zdroje energie.

Před samotným rozhodnutím o investici je důležité provést důkladnou analýzu a zhodnocení všech aspektů. To zahrnuje například možnosti propojení s elektrickou sítí, orientaci a sklon střechy, stínění okolními objekty a další. Pokud máte zájem, poradíme Vám, jak tento proces správně zvládnout.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká jsou specifika instalace fotovoltaických systémů v Rtyně V Podkrkonoší?

  Každý projekt je jedinečný, ale instalace fotovoltaického systému v Rtyně V Podkrkonoší má svá specifika. Firma MOBIS bere v úvahu lokální klimatické podmínky, stupně site-specific sklonu střechy i možnost připojení do distribuční sítě.

 • Je investice do fotovoltaiky v Rtyně V Podkrkonoší ekonomicky výhodná?

  Vzhledem k rostoucím cenám energie a nestabilitě dodávek se investice do fotovoltaických systémů stává atraktivní i v Rtyně V Podkrkonoší. MOBIS vám poskytne detailní ekonomický výpočet a pomůže vyhodnotit možnou dotační podporu.

 • Jaká podpora je k dispozici pro instalaci fotovoltaiky v Rtyně V Podkrkonoší?

  Kromě státních dotací mohou majitelé nemovitostí v Rtyně V Podkrkonoší využít také regionálních programů podpory. Společnost MOBIS má přehled o dostupných formách podpory a pomůže vám jejich získání optimalizovat.

Další lokality: