Fotovoltaika Lázně Bělohrad: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Královéhradecký kraj > Lázně Bělohrad

Lázně Bělohrad, známé svými léčebnými prameny, se nyní stává lídrem v oblasti fotovoltaiky díky firmě MOBIS, která působí na trhu již 30 let. Tento rodinný podnik se specializuje na instalace fotovoltaických panelů a má vlastní realizační tým sestávající z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků.

Co odlišuje společnost MOBIS od konkurence je skutečnost, že na solární elektrárnu nevybírají žádné zálohy a dohodnou instalaci do 60 dnů. Pokud má návštěvník o fotovoltaiku zájem, společnost nabízí bezplatnou konzultaci, ke které je nutné zanechat telefonní číslo.

Udržitelnost, rychlost a expertíza jsou základní hodnoty, které přináší MOBIS obyvatelům Lázně Bělohrad v oblasti fotovoltaických řešení. Podnik je připraven poskytnout nejen instalaci, ale i ucelený servis a konzultace v oblasti fotovoltaiky.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Prvním faktorem, který je nutné zvážit, je geografická poloha a orientace vašeho objektu. Fotovoltaické moduly je ideální umístit směrem na jih, v úhlu 30-35 stupňů pro maximální výkon. Doprava a montáž zařízení pak mohou ovlivnit celkové náklady instalace, které je třeba také zohlednit.

Dalším faktorem je spotřeba elektrické energie v domácnosti. Fotovoltaická elektrárna by měla být navržena tak, aby vaše roční produkce energie pokrývala co největší část vaší roční spotřeby elektrické energie. Tento faktor ovlivní velikost a výkon vaší fotovoltaické elektrárny.

Posledním klíčovým faktorem je finanční náročnost investice. Ceny fotovoltaických elektráren se pohybují od pár set tisíc do milionů korun v závislosti na velikosti a výkonu. Je také důležité zohlednit dobu návratnosti investice a potencionální státní dotace nebo úvěry na podporu obnovitelných zdrojů.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V rámci volby ideálního místa pro instalaci fotovoltaických panelů, je důležité vzít v potaz technické parametry vaší střechy. Lázně Bělohrad se nachází v regionu, kde slunce svítí více než průměrně, což činí z této oblasti ideální místo pro umístění solárních panelů. Nicméně, velikost, orientace a materiál vaší střechy jsou rovněž důležité.

Malá střecha nemůže pojmout dostatek panelů, špatně orientovaná střecha zase snižuje potenciální výrobu fotovoltaiky. Střecha z nevyhovujícího materiálu, například z eternitu, je obvykle potíží, jelikož po instalaci do ní často zatéká.

Z technických důvodů je také důležité zohlednit statiku vaší střechy, aby zatížení panelů a konstrukcí střechu nedeformovalo. Skvělou možností, jak zjistit vhodnost vaší střechy pro instalaci solárních panelů, je využití bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu, které provádí náš tým ve Lázních Bělohrad.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Lázně Bělohrad nabízí množství vhodných lokalit pro instalaci solárních panelů a poskytuje příležitost využít těchto dotačních programů. Podmínky pro získání dotace mohou zahrnovat určité stáří a typ nemovitosti, energetickou náročnost objektu nebo nutnost získat energetický certifikát.

Podmínkou pro získání dotace je také, že solární elektrárna musí být nově postavena a nesmí být starší než 5 let. Dotace na solární elektrárnu nemohou být uplatněny zpětně. Dotace jsou poskytovány na základě hodnocení žádosti odbornou komisí. Navzdory těmto omezením mohou být dotace velmi lukrativní a pomohou zkrátit dobu návratnosti investice do solární elektárny v Lázních Bělohrad.

Kromě finančních výhod může instalace solární elektrárny ve Lázních Bělohrad přinést i další pozitiva, jako je snížení emisí skleníkových plynů a nezávislost na ceně elektřiny od dodavatele. Proto je tato investice vhodná nejen pro soukromé vlastníky, ale i pro firmy a instituce, které se zajímají o udržitelný rozvoj a snižování svého ekologického dopadu.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě je klíčovým krokem v procesu jejího spuštění a zahájení produkce energie. Bez připojení byste mohli využít elektrárnou pouze na tzv. ostrovní režim, což znamená, že byste nemohli prodávat přebytky energie zpět do sítě a vaše elektrárna by byla "odříznutá" od sítě.

Kvalita a kapacita distribuční sítě se liší v různých lokalitách, včetně Lázně Bělohrad. Nejdůležitější je zjistit, zda je v Lázních Bělohrad dostatečná kapacita pro připojení vaší fotovoltaické elektrárny. To můžete udělat pomocí mapy připojitelnosti poskytované EGD, kde modře označené území značí místa s již vyčerpanou kapacitou.

Nicméně, s absolutní jistotou se dozvíte o možnosti připojení až po podání žádosti o připojení. V Lázních Bělohrad tuto službu pro naše zákazníky zajišťujeme.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V oblasti energetických investic v současné době vyniká především investice do solárních elektráren. Je to hlavně díky vysokým návratům a stále klesajícím cenám solárních panelů. Avšak rozhodnutí investovat by mělo být založené na pečlivém zhodnocení mnoha faktorů.

Lázně Bělohrad, jako potenciální lokalita pro instalaci solární elektrárny, by mohla být vhodnou volbou. Důležité je zohlednit celkovou spotřebu elektrické energie v oblasti Lázně Bělohrad, aktuální cenu elektřiny, dostupnost dotačních podpor a také velikost a typ plánovaného systému. Je také nezbytné brát v úvahu sliby instalatérských firem ohledně rychlosti návratnosti investice, které mohou být někdy až příliš optimistické.

Nicméně, i přes všechny tyto faktory, investice do solární elektrárny v Lázně Bělohrad může být ekonomicky prospěšná. I když všechny výpočty jsou založeny na odhadech a předpovědích cen, důkladná ekonomická analýza může poskytnout cennou orientaci při rozhodování. Navíc, investice do obnovitelných zdrojů v oblasti Lázně Bělohrad může přinést mnoho dalších výhod, jako je vytvoření nových pracovních míst a přínos pro životní prostředí.

Závěr

Lázně Bělohrad je ideálním místem pro instalaci fotovoltaické elektrárny díky své strategické geografické poloze a občasně silným slunečním svitu. Panoramatické pohledy na lázeňský park v Lázních Bělohrad nejsou jediným důvodem, proč zvážit investici do fotovoltaické elektrárny v této oblasti.

Klíčem k chápání potenciálu výstavby fotovoltaické elektrárny je komplexní pochopení místa a jeho sluneční expozice. V Lázních Bělohrad je průměrná roční sluneční radiace na úrovni s ostatními oblastmi České republiky s vysokým potenciálem využití sluneční energie.

Kromě toho je Lázně Bělohrad vhodným místem pro investice nejen díky slunečním podmínkám, ale také díky podpoře ze strany města a občanů. Podpora obnovitelných zdrojů energie je důležitou součástí vize města a je zárukou pro investory do fotovoltaických elektráren.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je výhoda instalace fotovoltaického systému od firmy MOBIS v Lázních Bělohrad?

  Dlouholetá tradice a zkušenosti firmy MOBIS zaručují profesionalitu a kvalitu práce v oblasti fotovoltaiky. Společně s lokalitou Lázně Bělohrad, která je známa svým vyšším počtem slunečných dnů, získávají klienti maximální výtěžnost ze svých solárních panelů. Navíc díky naší komplexní nabídce služeb, která sahá od tvorby projektu až po instalaci, se nemusíte starat o technické aspekty a můžete se zaměřit na dlouhodobé úspory.

 • Je investice do fotovoltaiky od MOBIS v Lázních Bělohrad skutečně ekonomickou výhodou?

  Ano, a to zejména v současné době rostoucích cen energie a nestability dodávek. Naše fotovoltaické systémy jsou šité na míru potřebám a spotřebě každého klienta, díky čemuž můžete dosáhnout signifikantních úspor na nákladech za elektřinu. Navíc naše odborníky vás provedou procesem získání dotace na fotovoltaiku, což může významně zkrátit dobu návratnosti investice.

 • Jaká je technická vhodnost střech v Lázních Bělohrad pro instalaci fotovoltaických systémů od MOBIS?

  V Lázních Bělohrad, stejně jako v jakékoli jiné lokalitě, je technická vhodnost střechy pro instalaci fotovoltaického systému klíčová. Naši odborníci provedou komplexní posouzení, které zahrnuje faktory jako je orientace střechy, její sklon, stínění atd. Pro nás je důležité, aby byla fotovoltaika instalována efektivně a aby vám přinášela co největší výhody.

Další lokality: