Fotovoltaika Hronov: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Královéhradecký kraj > Hronov

Hronov se může těšit na nové možnosti využití obnovitelné energie díky společnosti MOBIS, která svou působnost na trhu fotovoltaiky posiluje již 30 let. MOBIS se těší na to, že Hronovu přinese přínosy, jakými jsou energetická soběstačnost a ekologické provozování.

Pro své klienty v Hronovu nabízí tato společnost kompletní servis, který zahrnuje vše od návrhu po instalaci a údržbu solárních elektráren. Díky vlastnímu realizačnímu týmu, složenému z projektantů, elektrikářů a servisních techniků,garantuje rychlou a kvalitní instalaci do 60 dnů bez potřeby záloh.

MOBIS nabízí zájemcům o fotovoltaiku v Hronovu bezplatnou konzultaci - je důležité, aby zájemci zanechali telefonní číslo pro rychlou komunikaci. Tato společnost se těší na další spolupráci při naplňování vize udržitelné energie v Hronovu a okolí.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Geografická poloha: Geografická poloha je zásadním faktorem pro rozhodnutí, zdali investovat do fotovoltaické elektrárny. Město Hronov, například, má optimální podmínky pro instalaci fotovoltaického systému díky své geografické poloze a počtu slunečných hodin během roku.

Stav a orientace střechy: Druhým nezbytným faktorem je stav a orientace střechy na vašem domě. V Hronově je ideální orientace střechy k jihu, což zaručuje maximální výkon z fotovoltaických panelů.

Finanční aspekty: Při rozhodování o investici do fotovoltaiky je důležité zvážit všechny finanční aspekty, včetně nákladů na instalaci a údržbu systému, možností získání dotací a očekávaný návratnosti investice. Ve městě Hronov existují různé možnosti financování instalace fotovoltaických systémů, včetně různých podpůrných programů a dotací.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V posledních letech se stále více lidí rozhoduje pro instalaci solárních panelů na střeše svého domu. Hronov se nyní stává jedním z vedoucích měst v tomto trendu. Nicméně, nemůže se přejít přes fakt, že ne každá střecha je ideální pro tuto instalaci.

Potenciální překážky mohou zahrnovat velikost střechy, její orientaci, materiál střechy a dokonce i statiku střechy. Malá střecha nemusí mít dostatek místa pro instalaci dostatečného množství solárních panelů, zatímco špatně orientovaná střecha může významně ovlivnit produktivitu solárních panelů. Střechy vyrobené z nevyhovujících materiálů, jako je například eternit, mohou být problémové, protože mnoho instalačních firem odmítá pracovat na těchto střechách.

V Hronově však máte možnost využít bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky. Ta provádí technik, který dokáže posoudit, zda je z hlediska statiky střecha schopna nést váhu panelů a konstrukcí bez rizika její deformace. Díky tomuto zhodnocení se můžete rozhodnout pro instalaci solárních panelů na střeše svého domu v Hronově s plnou důvěrou ve jejich bezpečnost a efektivitu.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Hronov patří mezi obce, které mohou čerpat podporu z dotačních programů na solární elektrárny. Programy se neustále mění a aktualizují, tudíž je důležité sledovat aktuální informace od orgánů státní správy, tak i z obecní úrovně.

Nová zelená úsporám je preferovaný program na podporu instalace solárních elektráren pro rodinné a bytové domy. Díky tomuto programu může návratnost investice do solárních elektráren dosahovat i 7-8 let. Jako obyvatel Hronova byste mohl těžit z této příležitosti.

Právě beží registrace na tuto dotační výzvu, tak neváhejte a využijte příležitost pro Hronov a jeho občany. Investujte do solárních panelů a přispějte k ekologickému a finančnímu pokroku města.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaická elektrárna v Hronově může být skvělým zdrojem energie, pokud je distributor připravený ji připojit do své sítě. Bez tohoto kritického kroku by elektrárna v Hronově mohla vytvářet energii pouze pro vlastní potřebu, což by znamenalo omezení jejího potenciálu pro prodej přebytků zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě je však omezená a liší se v různých oblastech, včetně Hronova. Mapa připojitelnosti poskytovaná Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) je nástrojem, který může pomoci zjistit, jestli je v Hronově kapacita sítě již naplněná.

Přesnou možnost připojení v Hronově ovšem zjistíte žádostí o připojení. Její vyplnění a odeslání je dalším krokem, který je nutné uskutečnit pro úspěšné zapojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Rozhodování o investici do solární elektrárny v městě Hronov je záležitostí řady proměnných. Je důležité vzít v úvahu celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny, možnost dotační podpory a také velikost a typ navrhovaného systému.

Některé instalační firmy v Hronově tvrdí, že investice do solárního systému se vyplatí již za krátkou dobu, ovšem výsledky takových analýz jsou často pouze orientační. Na výpočet návratnosti a výhodnosti takové investice je nutné použít nejpřesnější data a předpovědi cen, ačkoli i tyto odhady mohou být nepřesné.

Přesto je takový odhad důležitý pro zhodnocení výhodnosti investice do solární elektrárny v Hronově. Bez ohledu na to, zda jste soukromý investor nebo podnikatel, je důležité provést důkladnou ekonomickou analýzu před tím, než do takového projektu vložíte své peníze.

Závěr

Hronov je známý pro své optimální podmínky pro fotovoltaické elektrárny a četné možnosti pro udržitelnou energii. Před investicí do takového projektu je ovšem potřeba zvážit několik důležitých faktorů.

Prvním krokem je dokonale pochopit lokální geografické a klimatické podmínky Hronova. Tyto faktory mohou mít významný dopad na výkon a efektivitu elektrárny.

Dále je nezbytné pochopit ekonomický aspekt takové investice, aby se zjistilo, zda bude elektrárna na dlouhodobé bázi finančně efektivní. Přestože Hronov poskytuje příznivé podmínky pro fotovoltaické projekty, důkladná finanční analýza a plánování jsou nezbytné.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Co znamená investování do fotovoltaiky v Hronově s firmou MOBIS?

  Investování do fotovoltaiky s firmou MOBIS znamená jistotu profesionálního přístupu a kvalitně provedených prací. Jako lokální rodinná firma s dlouholetou praxí jsme tu pro vás od prvotního návrhu, přes kompletaci systému až po jeho instalaci. Pochopíme vaše potřeby a umíme optimalizovat systém tak, aby vyhovoval právě vám. Navíc budeme na dosah ruky, pokud by došlo k jakýmkoliv nejasnostem nebo problémům. Investování do fotovoltaiky v Hronově také podporuje místní ekonomiku a je šetrné k životnímu prostředí.

 • Jaké jsou technické požadavky pro instalaci solárního systému v Hronově?

  Před instalací je třeba zvážit několik faktorů. Prvním je technická vhodnost střechy. Ideálně by měla být orientována na jih s minimem stínu. Dále je nutné zjistit, zda je možné připojit systém do distribuční sítě. Tuto práci za vás může udělat náš tým specialistů MOBIS. Provedeme předběžnou analýzu a posoudíme, zda je instalace na vaše nemovitosti výhodná vše zcela zdarma a nezávazně.

 • Jak je to s možností získat dotaci na fotovoltaiku v Hronově?

  Dotace na fotovoltaiku mohou pokrýt významnou část nákladů a tak zkrátit dobu návratnosti investice. V Hronově existují různé možnosti získání dotací, avšak podmínky pro jejich získání je nutné si důkladně prostudovat. Jako firma MOBIS se vám náš tým snaží maximálně pomoci a poradit v procesu žádání o dotace, abyste mohli využít veškerých možností finanční podpory, které jsou k dispozici.

Další lokality: