Fotovoltaika Černilov: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Královéhradecký kraj > Černilov

Černilov Královéhradecký kraj se v roce 2024 stává revolučním ohniskem v oblasti fotovoltaických technologií díky úsilí rodinné firmy MOBIS, která se na trhu pohybuje již 30 let.

Společnost MOBIS je nadstandardně vybavena vlastním realizačním týmem, který zahrnuje projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky. Díky své technické vybavenosti a zkušenému týmu jsou schopni instalovat solární elektrárny do 60 dnů bez potřeby záloh.

Komunikace se zákazníky je klíčová, a proto je důležité, aby návštěvník, který má o fotovoltaiku zájem, nechal na stránkách své telefonní číslo pro rychlou a bezplatnou konzultaci. Tato metoda přístupu potvrzuje závazek firmy MOBIS k vysoce kvalitnímu zákaznickému servisu v oblasti fotovoltaiky.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Černilov v Královéhradeckém kraji je jedním z míst, kde je možné vidět rostoucí popularitu fotovoltaických elektráren. Zdejší obyvatelé se rozhodli využít své geografické polohy a investovat do výroby vlastní elektrické energie.

Prvním faktorem, který by měl být před instalací takové elektrárny zvážen, je poloha nemovitosti. Je nezbytné se zaměřit na orientaci střechy, maximální využití slunečního svitu a minimalizaci stínů. Zvláště v případě lokalit jako je Černilov, kde je možné počítat s vysokým počtem slunečných dní v roce, je tento faktor kritický.

Dále je důležité zvolit správný výkon elektrárny, který odpovídá spotřebě budovy. Oversizing může znamenat zbytečné náklady a undersizing naopak nesplnění očekávání. Také je potřeba zvážit finanční možnosti a plánovat návratnost investice. Při správné volbě může být fotovoltaická elektrárna v Černilově velice výhodná investice.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Černilov Královéhradecký kraj se nyní stává oblíbenou destinací pro instalaci solárních panelů. Přestože je kvůli své poloze a klimatu ideální pro instalaci fotovoltaické elektrárny, je důležité se předem ujistit, že střecha domu je technicky vhodná pro takovouto instalaci.

Některé střechy mohou být příliš malé pro instalaci dostatečného počtu solárních panelů, zatímco jiné mohou být špatně orientované, což by významně snížilo potenciální výrobce solární energie. Například střechy z eternitu mohou po instalaci fotovoltaických panelů zatékat, což dělá tuto možnost pro většinu instalačních firem nepřijatelnou.

Rovněž je důležité vzít v úvahu statiku vaší střechy, aby zatížení panelů a konstrukce nestanovilo žádnou hrozbu. Ať už je vaše střecha jakékoliv velikosti nebo materiálu, nejjednodušší způsobem, jak ověřit její vhodnost pro instalaci solárních panelů, je využití našich bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky, které provádí náš technik v Černilov Královéhradecký kraj.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Černilov, malá obec v Královéhradeckém kraji, se díky novým možnostem financování stává ideálním místem pro instalaci solárních panelů. Místní občané mohou těžit z mnoha dotačních programů, které poskytují podporu při instalaci obnovitelných zdrojů energie.

Jedním z důležitých programů, který je určen pro rodinné a bytové domy, je program Nová zelená úsporám. Tento program, který se od 1.9.2024 mění, může občanům Černilova pomoci významně snížit náklady na instalaci solárních elektráren. Kromě toho jsou k dispozici další programy, jako třeba RES+ a OP TAK.

Investice do fotovoltaických panelů se tak díky těmto dotačním programům mohou stát mnohem dostupnějšími pro obyvatele Černilova. Je tedy důležité tyto možnosti řádně prostudovat a využít příležitosti, které nám doba nabízí.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Jste obyvatelem Černilova v Královéhradeckém kraji a uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny? Prvním důležitým krokem je zjistit, zda vás místní provozovatel distribuční soustavy ,,připojí" do své sítě - bez tohoto připojení by bylo možné spustit elektrárnu pouze v tzv. ostrovním režimu.

Kapacita distribuční sítě se liší podle místa, pro představu o její dostupnosti v oblasti Černilova může sloužit mapa připojitelnosti od EGD. Modře označené území na mapě znamená, že kapacita sítě je již vyčerpaná.

Pro zaručené zjištění možnosti připojení se však doporučuje podat žádost o připojení, kterou pro naše zákazníky z oblasti Černilova rádi zajistíme.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Fotovoltaické systémy zaměřené na výrobu elektrické energie se těší rostoucí popularitě nejen na území ČR, ale i po celém světě. Stále více lidí totiž zjišťuje, že se jim investice do takového systému dlouhodobě vyplatí, a to nejen finančně, ale i z ekologického hlediska. Zvláštní pozornost na tuto problematiku se obrací v obci Černilov v Královéhradeckém kraji, kde se mnoho obyvatel rozhoduje pro instalaci solární elektrárny i kvůli možnosti využití dotací od státu.

Analytici neustále sledují ekonomickou efektivitu instalace solárních panelů a vzniká mnoho studií, které analyzují výhodnost takové investice. Pro obyvatele obce Černilov je tato otázka mimořádně aktuální, neboť lukrativitu tohoto způsobu výroby elektrické energie ovlivňuje mnoho faktorů, včetně geografické polohy dané oblasti.

Cena elektrické energie, dostupné dotační programy, míra sluneční radiace, ale také výše počáteční investice a další provozní náklady - to jsou všechno faktory, které rozhodují o tom, zda se vám investice do solárního systému vyplatí, nebo ne. V Černilově v Královéhradeckém kraji lze na základě dostupných dat konstatovat, že se investice do solárních elektráren vyplácí. Obyvatelé obce se tak nabízí možnost přejít na ekologicky šetrný zdroj energie, přičemž se jim tato investice v dlouhodobém horizontu vrátí.

Závěr

Černilov Královéhradecký kraj je jistě místem, kde se nachází mnoho nemovitostí vhodných pro instalaci fotovoltaických elektráren. Konkrétně záleží na orientaci střechy, přístupu ke slunci a dostatečné ploše pro umístění panelů.

Dalším důležitým faktorem, který je třeba zvážit před investicí do solárního systému, je celková investice a návratnost. Výpočet návratnosti investice do fotovoltaického systému zahrnuje cenu za instalaci, roční výrobu energie a cenu energie.

Životnost fotovoltaického systému je také důležitou proměnnou při rozhodování o investici do solární energie. V Černilov Královéhradecký kraj panuje klima, které je dostatečně příznivé pro dlouhodobý provoz fotovoltaických elektráren.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč by měli obyvatelé Černilov Královéhradecký kraj zvážit instalaci fotovoltaiky?

  Fotovoltaické systémy mohou obyvatelům Černilov poskytnout nezávislost na nestabilitě dodávek energie, a navíc mohou přispět k ekologii. S rostoucími cenami energie může být také ekonomicky výhodné. Rodinná firma Mobis, expert na trhu fotovoltaiky, poskytuje v oblasti Černilov Královéhradecký kraj komplexní služby, od projektu po instalaci.

 • Jaké jsou hlavní výhody investování do fotovoltaiky v Černilov?

  Investice do fotovoltaiky v oblasti Černilov může být výhodná z ekonomického hlediska, zejména v současné situaci rostoucích cen energie. Pomocí fotovoltaiky si můžete zajistit vlastní zdroj energie a vyhnout se tak nestabilitě dodávek. Mobis vám přitom může poskytnout veškerý potřebný servis.

 • Jaký je proces instalace fotovoltaických systémů v Černilov od firmy Mobis?

  Proces instalace fotovoltaických systémů v Černilov začíná zhodnocením technické vhodnosti střechy a možnosti připojení do distribuční sítě. Následuje realizace projektu a instalace systému samotného. Mobis garantuje komplexní služby a individuální přístup ke každému klientovi.

Další lokality: