Fotovoltaika Žirovnice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Kraj Vysočina > Žirovnice

Čeští odborníci na obnovitelné zdroje energie z rodinné firmy MOBIS se na trhu s fotovoltaikou pohybují již více než 30 let. Naše pobočka v Žirovnici v Kraj Vysočina disponuje vlastním realizačním týmem, který zahrnuje projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky.

Jestliže Žirovnice a Kraj Vysočina usiluje o čistou a ekologickou energii, my nevybíráme žádné zálohy za instalaci solární elektrárny. Vaše solární panely můžeme instalovat do 60 dnů.

Pokud máte o fotovoltaické systémy zájem, je důležité nám zanechat telefonní číslo. Naši odborníci z pobočky v Žirovnici v Kraj Vysočina se vám co nejdříve ozvou a poskytnou bezplatnou konzultaci.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a orientace
Prvním a zcela zásadním faktorem při rozhodování o umístění fotovoltaické elektrárny je poloha a orientace stavby. Ideální je jižní orientace a umístění bez stínů.

Kvalita střechy a statická zatížitelnost
Dalším významným faktorem je kvalita střechy a její statická zatížitelnost. Velkou váhu má rovněž typ krytiny, který může výrazně ovlivnit možnosti montáže.

Závazky vůči dodavateli elektrické energie
Posledním důležitým faktorem je zvážení závazků vůči dodavateli elektrické energie. Možnost prodeje přebytku energie, ale i pravidla pro zapojení do sítě jsou významné aspekty, které by měly být zohledněny. Vždy doporučujeme konzultovat s odborníkem nebo s dodavatelem energie.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Máte podmínky pro instalaci solárních panelů na střeše svého domu v Žirovnici, Kraj Vysočina? Není každá střecha ideální pro instalaci fotovoltaické elektrárny a je důležité provést předinstalační zhodnocení. Velikost, orientace a materiál střechy hrají klíčovou roli v potenciální výrobní kapacitě fotovoltaiky.

Příliš malá střecha může vypadat nevyhovující, protože nemůže pojmout dostatek solárních panelů. Špatně orientovaná střecha může také omezit výrobu energie. Konkrétně střechy vyrobené z některých materiálů, jako je eternit, můžou způsobit potíže s instalací a následnou údržbou.

Kromě toho, je důležité zohlednit i statické zatížení střechy při instalaci panelů a konstrukcí, aby nedošlo k deformaci střechy. Pro zjednodušení tohoto technického zhodnocení nabízíme v Žirovnici, Kraj Vysočina, bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky, které provádí náš technik.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Žirovnice Kraj Vysočina je jedním z měst, které podporuje instalaci solárních panelů na rodinných domech a bytových stavbách. Díky dotacím na fotovoltaiku, které jsou k dispozici prostřednictvím programů jako je Nová zelená úsporám, mohou majitelé nemovitostí snížit celkové náklady na instalaci.

Důležité je však podotknout, že podmínky pro získání těchto dotací se mohou měnit. Například od 1. září 2024 se program Nová zelená úsporám mění. Proto je nezbytné detailně prostudovat všechny podmínky a postupy potřebné pro získání těchto prostředků před zahájením solárního projektu.

Do vašich úvah o investování do solárních panelů by mělo vstoupit také to, že solární energie je nejen šetrná k životnímu prostředí, ale také vylučuje účty za elektrickou energii. Tím se návratnost vaší investice do solární energie v Žirovnice Kraj Vysočina výrazně zkrátí.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny v městě Žirovnice v Kraji Vysočina, první krokem by mělo být ověření, zda Vás provozovatel distribuční soustavy připojí do distribuční sítě. Bez tohoto připojení by se vaše elektrárna musela spoléhat na tzv. ostrovní režim, což by znamenalo, že byste neměli možnost prodávat své přebytky energie zpět do sítě.

Distribuční kapacity se liší v závislosti na geografické oblasti, nicméně k dispozici je nástroj EGD, nazývaný mapa připojitelnosti, který nabízí relativně přesné informace o kapacitě sítě ve vaší oblasti. Tento nástroj vám může pomoci zjistit, zda je kapacita distribuční sítě ve městě Žirovnice v Kraji Vysočina již naplněná.

Nicméně, pro 100% jistotu o možnosti připojení je potřeba podat oficiální žádost o připojení. Naše společnost tuto žádost ráda vyřídí za vás, aby vám pomohla s optimalizací vašeho výkonu a maximalizací výnosů z vaší fotovoltaické elektrárny v Žirovnici v Kraji Vysočina.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Chcete-li uspět ve své investici do solární elektrárny, je třeba vzít v úvahu několik důležitých faktorů, které mohou ovlivnit návratnost a výhodnost vaší investice. Mezi tyto faktory patří celková spotřeba elektrické energie, aktuální cena elektřiny, výše dotační podpory, ale také velikost a typ navrženého systému.

Instalační firmy často slibují krátkou návratnost investice do fotovoltaických elektráren, avšak tyto odhady jsou často orientační a mohou se lišit od reality. Provádění ekonomické analýzy výhodnosti fotovoltaických elektráren může poskytnout lepší představu o tom, jak vaše investice bude v budoucnu vypadat.

V Žirovnici na Vysočině můžeme pro vás zajistit bezplatné provádění ekonomické analýzy výhodnosti fotovoltaické elektrárny s nejpřesnějšími daty a předpovědmi cen. Je třeba si uvědomit, že i přesto, že se jedná pouze o odhad, může být tento nástroj velmi užitečný při zhodnocení výhodnosti investice do solární elektrárny.

Závěr

Při rozhodování o instalaci fotovoltaické elektrárny je nutné zvážit několik faktorů jako například umístění objektu, dostupné finanční zdroje a očekávanou návratnost investice.

Místo, kde plánujete panel umístit, je klíčové pro efektivitu systému. Žirovnice Kraj Vysočina, se nachází v regionu s vyššími úrovněmi slunečního záření, což je ideální pro produkcí elektrické energie.

Finanční aspekt je také velmi důležitý. Náklady na instalaci fotovoltaického zařízení v městě Žirovnice Kraj Vysočina mohou být vyšší, ale dlouhodobé výhody a potenciální úspory mohou tuto investici oprávnit. Nezapomeňte také zvážit možné dotace a pobídky pro zelenou energetickou technologii.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl/a zvážit instalaci fotovoltaických systémů v mém domě v Žirovnice?

  Instalace fotovoltaických systémů v Žirovnici nabízených firmou MOBIS může přinést významné úspory v nákladech na energii. S rostoucími cenami energie a nestabilitou dodávek je investice do solární energie nejen ekologickou, ale také finančně výhodnou volbou.

 • Jaké jsou technické požadavky pro instalaci fotovoltaických panelů v Žirovnici?

  Technická vhodnost střechy a možnost připojení do distribuční sítě jsou klíčové faktory pro instalaci fotovoltaického systému. Společnost MOBIS vám poskytne kompletní servis, včetně posouzení vhodnosti vašeho domu v Žirovnici pro instalaci solárních panelů.

 • Jaké jsou ekonomické výhody instalace fotovoltaických systémů v Žirovnici?

  Ekonomická výhodnost investice do fotovoltaických systémů závisí na řadě faktorů, včetně množství spotřebované energie, ceně elektrické energie a možnosti využití dotačních programů. Instalace solárních panelů nabízených společností MOBIS může zkrátit dobu návratnosti investice a přinést dlouhodobé úspory.

Další lokality: