Fotovoltaika Žďár Nad Sázavou: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Kraj Vysočina > Žďár Nad Sázavou

Vítejte na webu firmy MOBIS, silného hráče v oboru fotovoltaiky v Žďáru Nad Sázavou s více než 30 letou tradicí. Své řešení vám představí naše týmy odborníků, včetně projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků.

Jako společnost, která chápe potřeby svých zákazníků, nevybíráme žádné zálohy na solární elektrárny a jsme schopni je instalovat do 60 dnů. Pokud máte zájem o vysoce kvalitní řešení v oboru fotovoltaiky, MOBIS je vaším ideálním partnerem v Žďáru Nad Sázavou.

Důležité je nám vaše spokojenost, proto, pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nám zanechat své telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci. Budeme se na vás obratem kontaktovat a poskytnout vám všechny potřebné informace k tomu, abyste mohli čerpat energii ze slunce efektivně a šetrně k životnímu prostředí.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Náklady jsou prvním faktorem, který by měl být zohledněn při rozhodování o instalaci fotovoltaické elektrárny. Vyplatí se porovnat jak počáteční náklady na instalaci systému, tak i jeho provoz a údržbu.

Dalším důležitým faktorem je geografická poloha a orientace budovy. Pro optimalizaci produkce solární energie by mělo být stanoviště co nejvíce osluněné a směrově orientované na jih. Ve městě jako je Žďár Nad Sázavou je třeba zvážit také místní stavební a územní plány, které mohou ovlivnit dostupnost slunečního záření.

Dejte si pozor na vlastnická práva a regulační omezení. Pozemek pro instalaci fotovoltaické elektrárny by měl být plně ve vlastnictví investora a neměl by být předmětem žádných budoucích stavebních plánů. Před instalací v Žďár Nad Sázavou se doporučuje konzultace s místním úřadem a odborníkem na fotovoltaiku.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Žďár Nad Sázavou je ideální lokalitou pro instalaci solárních panelů díky své poloze a průměrnému počtu slunečních dní. Avšak je důležité vědět, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Při posuzování střechy je třeba zvážit několik faktorů.

Prvním je velikost střechy. Pokud je střecha příliš malá, nemohou se na ní vejít dostatek solárních panelů pro efektivní využití energie. Dále je důležitá i orientace střechy. Pokud je střecha špatně orientovaná, potenciální výroba energie může být omezená.

Dalším faktorem je material střechy. Některé materiály, jako je eternit, nejsou vhodné pro instalaci, protože mohou způsobit problémy s těsností. Nakonec je zde otázka statiky - je třeba se ujistit, že střecha může unést váhu panelů a instalace. Pro nejjednodušší řešení těchto problému nabízíme v Žďáru Nad Sázavou bezplatné technické zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Nyní je třeba dát pozor na zásadní změnu. Počínaje 1. 9. 2024 není možné již podat žádost elektronickou formou přímo na Ministerstvu, ale je třeba ji odeslat přes systém IS EFEKT2, který je provozován na webu Státního fondu životního prostředí. To platí i pro města, takže pokud jste z Žďáru Nad Sázavou, je toto důležitá změna pro vás.

V Žďáru Nad Sázavou je zájem o solární elektrárny veliký a zřejmě i nadále bude růst. Přestože si mnozí mohou myslet, že dotace jsou automaticky přiděleny, opak je pravdou. Každý žadatel musí nejen splňovat požadované podmínky, ale také se musí vypořádat s byrokracií.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud se rozhodnete pro instalaci fotovoltaické elektrárny ve městě Žďár Nad Sázavou, jednou z nejdůležitějších věcí, kterou je třeba vzít v úvahu, je to, zda vás váš provozovatel distribuční soustavy "připojí" do distribuční sítě. Bez tohoto připojení byste mohli svoji elektrárnu provozovat pouze v tzv. ostrovním režimu, což by znamenalo, že by nebylo možné prodávat přebytky energie zpět do sítě.

Při zjišťování schopnosti vaší sítě přijmout vaši fotovoltaiku v Žďár Nad Sázavou, je třeba vzít v úvahu, že kapacita distribuční sítě se může lišit v závislosti na místě. Nástroj zvaný "mapa připojitelnosti", kterou nabízí EGD, vám umožní relativně přesně zjistit, zda již není kapacita sítě ve vašem místě vyčerpána.

Nicméně, přesnou možnost připojení zjistíte pouze po podání žádosti o připojení k distribuční síti, kterou pro naše zákazníky v Žďár Nad Sázavou vyřizujeme my. Bez ohledu na to, jaký typ distribuční sítě máte, je nezbytné, aby vaše fotovoltaická elektrárna byla náležitě připojena, aby jste mohli efektivně a rentabilně vyrábět energii.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investovat do solární elektrárny může být pro mnoho lidí tou nejlepší možností, jak získat trvalý zdroj čisté energie. Při zvažování této investice je potřeba brát v potaz několik důležitých faktorů: celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny, dotační podporu a charakteristiku navrženého systému.

Mnohé instalační firmy slibují rychlou návratnost investice, ale je důležité si uvědomit, že jejich datové analýzy jsou často pouze orientační. Nicméně, dokonce i takové odhady mohou být klíčové pro zhodnocení výhodnosti investice do solární elektrárny.

Při rozhodování o ekonomické výhodnosti investice do solární elektrárny může být velmi užitečné nechat si vypracovat ekonomickou analýzu. I když se jedná pouze o odhad, může poskytnout cenné informace pro konečné rozhodnutí.

Závěr

Pokud uvážíte instalaci fotovoltaické elektrárny v Žďáru Nad Sázavou, je první krokem pochopit její potenciální výhody a nevýhody. Mezi benefity mohou patřit snížené náklady na energii a možnost příjmu z prodeje přebytečné energie do sítě. Na druhou stranu je instalace suchých systémů často rozsáhlá a nákladná.

Důležitým faktorem je i dostupnost solárních zdrojů v místě instalace. Žďár Nad Sázavou, ležící na jihu České republiky, má výhodu v tom, že zde více slunce svítí než v severnějších částech země. Každý zájemce by měl také zvážit místní legislativní a regulační podmínky.

Než se rozhodnete pro investici do fotovoltaické elektrárny a narušení svého pozemku v Žďáru Nad Sázavou, měli byste zvážit celkovou návratnost investice. Je důležité porozumět celkovým nákladům systému, očekávané úspoře energie a možnému příjmu z prodeje přebytečné energie. Také je třeba vzít v úvahu případné dotace a daňové úlevy.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaických systémů od společnosti Mobis v Žďár Nad Sázavou?

  Instalace fotovoltaického systému z MOBIS v Žďáru Nad Sázavou přináší mnoho výhod. Kromě snížení energetických nákladů a pozitivního dopadu na životní prostředí dostáváte podporu od zkušeného týmu, který má hluboké znalosti místního prostředí a předpisů. Ušetříte nejen na režijních nákladech, ale také přispějete k snižování emisí CO2. Vzhledem k rostoucím cenám energie je investicí do fotovoltaiky od MOBIS dlouhodobě ekonomicky výhodný krok.

 • Jak MOBIS pomáhá při získávání dotací na fotovoltaické systémy v Žďár Nad Sázavou?

  MOBIS poskytuje komplexní služby v rámci instalace fotovoltaických systémů, včetně poradenství a asistence při žádání o dotace. Známe místní podmínky a předpisy v Žďáru Nad Sázavou, takže vám můžeme poskytnout aktuální a přesné informace o dostupných programech podpory. Naším cílem je, aby byla vaše investice do fotovoltaiky co nejefektivnější a návratná v co nejkratším časovém intervalu.

 • Je moje střecha vhodná pro instalaci fotovoltaického systému od MOBIS v Žďár Nad Sázavou?

  Kvalifikovaný tým MOBIS provede detailní analýzu vaší střechy a posoudí její technickou vhodnost pro instalaci solárního systému. Bereme v úvahu mnoho faktorů, včetně směrové orientace střechy, sklonu, stínování a možností připojení do distribuční sítě. Nezáleží jen na technické proveditelnosti, ale také na ekonomické výhodnosti, která závisí na mnoha faktorech, včetně spotřeby elektrické energie, ceny elektřiny a možné dotační podpory. Na základě naší analýzy vám předložíme optimální řešení pro váš domov v Žďáru Nad Sázavou.

Další lokality: