Fotovoltaika Velké Meziříčí: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Kraj Vysočina > Velké Meziříčí

V oblasti fotovoltaiky se město Velké Meziříčí stává významným hráčem, díky působení rodinné firmy MOBIS, která má na trhu již 30 let zkušeností. Společnost disponuje vlastním realizačním týmem, který zahrnuje odborné projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky.

MOBIS se distancuje od konkurence tím, že pro instalaci solární elektrárny nevybírá žádné zálohy, a to s rychlou realizací do 60 dnů. Velké Meziříčí se tak díky firmě MOBIS stává významným hráčem v oblasti fotovoltaiky.

Společnost vybízí zájemce o fotovoltaiku z Velkého Meziříčí, aby neváhali zanechat svůj telefonní kontakt pro podrobnou a bezplatnou konzultaci. Firma MOBIS se pak se zákazníkem co nejrychleji spojí a proberou s ním vše důležité ohledně fotovoltaických systémů v jejich domácnosti nebo podniku.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Velikost pozemku je klíčovým faktorem při rozhodování o instalaci fotovoltaického systému. Dostatek prostoru je nezbytný pro umístění panely tak, aby byly co nejefektivnější.

Dalším důležitým aspektem je náklady na instalaci. Ty jsou silně ovlivněny velikostí a typem systému, který plánujete instalovat. Větší systémy sice poskytují více energie, ale také vyžadují větší počáteční investici.

Před investicí do fotovoltaiky je také důležité poradit se s odborníkem na lokální legislativu a předpisy. Například město Velké Meziříčí má specifické předpisy pro instalaci fotovoltaických panelů, které je důležité respektovat. Je třeba také zvážit, jaké jsou možnosti pro prodej přebytečné energie zpět do sítě.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Ne každá střecha je ideální pro instalaci solárních panelů. Příliš malá střecha nedovolí instalaci dostatečného množství panelů, zatímco špatná orientace střechy může negativně ovlivnit produkci energie z fotovoltaiky.

Dalším kritickým faktorem je materiál střechy. Některé materiály, jako je například eternit, mohou po instalaci solárních panelů způsobit zatékání a většina instalačních firem se proto takových střech raději vyhne. A v neposlední řadě je nutné zohlednit i statiku střechy, aby zatížení panelů a konstrukcí střechu nedeformovalo.

Pro jednoduchou technickou prověrku střechy pro účely instalace fotovoltaiky můžete využít našich bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu, které provádí náš technik.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Obec Velké Meziříčí se aktivně zabývá problematikou dotací a její obyvatelé mohou požádat o finanční podporu na instalaci solární elektrárny. Je důležité zmínit, že každý žadatel by měl důkladně studovat podmínky konkrétního dotačního programu.

Jedná ze změn v programu Nová zelená úsporám, který je nejvhodnější pro rodinné a bytové domy, nastává od 1. září 2024. Je nezbytné sledovat aktuální informace a pravidelně konzultovat se zastupitelstvem obce Velké Meziříčí, jelikož podmínky pro získání dotací se mohou měnit.

Dotace na fotovoltaiku představují skvělou příležitost pro snížení nákladů na energie a zároveň přispívají k ochraně životního prostředí. Společenstí obyvatel Velkého Meziříčí může tyto dotační programy využít ke svému prospěchu a podpořit tak udržitelný rozvoj obce.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pro Velké Meziříčí se zdá, že možnosti připojení fotovoltaické elektrárny jsou velmi příznivé. Podle mapy připojitelnosti EGD není v této oblasti kapacita sítě vyčerpána.

Rozhodnout se pro výstavbu fotovoltaické elektrárny v Velkém Meziříčí by tedy mohlo být rentabilní rozhodnutí. Je ale zásadní si uvědomit, že přesný stav připojitelnosti zjistíte až podáním žádosti o připojení. Pro tyto účely doporučujeme využít služeb zkušených odborníků, kteří vám mohou s celým procesem pomoci.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Při posuzování ekonomické výhodnosti investice do solární elektrárny je důležité mít na paměti několik klíčových faktorů. Nejprve je nutné určit celkovou spotřebu elektrické energie, která je přímo proporcionalní s možnou úsporou dosažitelnou díky fotovoltaice. Dále je vhodné sledovat cenu elektřiny, jejíž vývoj může výrazně ovlivnit návratnost investice do solárního systému.

Taktéž je důležité zohlednit možnost získání dotační podpory, která výrazně snižuje náklady na pořízení a následnou instalaci fotovoltaického systému. Konečná výhodnost investice je však závislá na konkrétní velikosti a typu navrhovaného solárního systému.

Neméně důležitý je pak odhad návratnosti investice. Ačkoliv některé instalační firmy slibují velmi krátkou dobu návratnosti investice, je důležité mít na paměti, že všechny výstupy z těchto analýz jsou vždy orientační. Přesto může být i přibližný odhad rozhodující při určování výhodnosti investování do fotovoltaiky.

Závěr

Při plánování fotovoltaické elektrárny v městě Velké Meziříčí je několik faktorů, které je potřeba zvážit. Poloha a orientace střechy, místní klimatické podmínky a dostupnost stínových ploch jsou klíčové faktory, které ovlivní výkonnost a efektivitu zařízení.

Ve Velkém Meziříčí je rovněž důležité sledovat další trend, kterým je postupně rostoucí cena elektřiny. Tento fakt může značně napomoci k rychlejšímu návratnosti Vaší investice do fotovoltaické elektrárny.

V neposlední řadě, ve městě Velké Meziříčí nabízíme kompletní poradenství a řešení na míru. Nezáleží, zda se chystáte postavit menší domácí elektrárnu nebo velký komerční systém, náš tým odborníků je připraven Vám pomoci.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Je investice do fotovoltaických systémů v Meziříčí výhodná?

  Ano, investice do fotovoltaických systémů v Meziříčí je výhodná. Naše rodinná firma Mobis nabízí komplexní služby v oblasti solární energie, od projektu po instalaci. Díky rostoucím cenám energie, nestabilitě dodávek a podpoře obnovitelných zdrojů se stává tento druh investice stále populárnější. Navíc, jsme schopni pro vás vyřídit dotace na fotovoltaiku, které mohou významně zkrátit dobu návratnosti investice.

 • Je střecha mého domu v Meziříčí vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů?

  Každá střecha je specifická, ale naše firma Mobis má mnoho let zkušenosti s různými typy střech a dokáže posoudit jejich technickou vhodnost pro instalaci solárního systému. Pokud se rozhodnete pro nás, provedeme zdarma technickou inspekci vaší střechy v Meziříčí, abychom zajistili, že naše fotovoltaické systémy budou fungovat efektivně a bezproblémově.

 • Jaký je proces realizace fotovoltaického systému od firmy Mobis?

  Od prvního kontaktu až po dokončení instalace se budeme starat o vše. Nejprve provedeme technickou inspekci vaší střechy a připojení do distribuční sítě, poté vám představíme výkresy a návrhy vašeho potenciálního fotovoltaického systému. Po schválení projektu naším týmem v Mobis se pustíme do práce na instalaci. Po dokončení instalace vám také pomůžeme s žádostí o dotace na fotovoltaiku, pokud máte zájem. A to vše za výhodné ceny dostupné pro občany Meziříčí.

Další lokality: