Fotovoltaika Velká Bíteš: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Kraj Vysočina > Velká Bíteš

Fotovoltaika Velká Bíteš v roce 2024 nabízí nové a inovativní řešení pro výrobu čisté energie. Díky dlouholeté zkušenosti a profesionalitě naší rodinné firmy MOBIS, působící na trhu s fotovoltaikou již 30 let, jsme schopni vyhovět všem požadavkům zákazníků.

Máme ve Velké Bíteši vlastní realizační tým, který se skládá z profesionálních projektantů, zkušených elektrikářů, revizních a servisních techniků. Tento tým je připraven pohlížet na instalaci solární elektrárny jako na komplexní proces, který zahrnuje jak návrh, tak i samotnou instalaci. A co je nejdůležitější, naše solární elektrárny instalujeme bez nutnosti zálohy a do 60 dnů.

Pokud máte zájem o fotovoltaiku v Velké Bíteši, neváhejte nám zanechat vaše telefonní číslo. Náš tým se vám ozve co nejdříve a poskytne vám bezplatnou konzultaci k vašim potřebám a přáním. Investice do fotovoltaiky je krokem správným směrem a my vám rádi pomůžeme na cestě ke čisté a udržitelné energii.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a orientace: Fotovoltaickou elektrárnu je nejlepší umístit na jihovýchod až jihozápad, ale hlavně je třeba zohlednit polohu vůči tělesům, které by mohly stínit panely během dne. Například ve Velké Bíteši je díky relativně otevřenému krajině možné instalovat panely i na severní straně střechy, pokud je bez stínu.

Velikost a typ instalace: Spočítat množství elektrické energie, kterou domácnost spotřebuje, je klíčové pro určení velikosti instalace. Následně je důležité se rozhodnout, zda chcete instalovat pouze panely, nebo si pořídit i akumulační baterie nebo invertor. Včetně těchto zařízení to může zvýšit cenu instalace, ale také zvýšit potenciální úspory.

Solární granty a dotace: Před plánováním investice do fotovoltaických panelů ve Velké Bíteši je důležité zjistit, které granty a dotace jsou k dispozici. Tyto finanční pobídky mohou výrazně snížit náklady na instalaci a zvýšit vaše návratnosti z investice do solární energie.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Velká Bíteš je pro solární panely ideální místo pokud jde o orientaci a slunečního svitu, pokud však váš dům vychází na špatnou stranu, může instalace solárních panelů strádat. Nejdŕíve je vhodné pomýšlet na instalaci solárních panelů pokud je střecha domu dostatečně široká a její materiál a statika jsou přizpůsobeny k instalace solárních panelů, které představujú časť váhy.

Orientace střechy je klíčový faktor ovlivňující výkon solářního panelu. Stereotypní myšlenka, že jih je jediná správně orientace pro solární panely, již dávno neplatí. Teoreticky nejlepší orientace pro fotovoltaiku je sice jih, avšak pokud máte možnost osazení jen na východní, západní či jihozápadní / jihovýchodní střechu, není to na škodu. Fotovoltaické elektrárny instalované na těchto stranách domu sice nemají tak dokonalý výkon během slunecného dne, avšak v souladu s novým zákonem o podpoře obnovitelných zdrojů energií se do budoucna počítá s dynamickým systémem podpory.

V případě, že jste ze Velké Bíteše či blízkého okolí, můžeme vám v naší firmě poskytnout bezplatnou službu technického zhodnocení vhodnosti vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky. Tato hodnocení provádí náš technik, který má letité zkušenosti s instalacemi fotovoltaických elektráren a se systémy využívajícími obnovitelné zdroje energie.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Obec Velká Bíteš už nyní slaví úspěch svých obyvatel, kteří se rozhodli pro investici do solárních panelů. Podle jejich svědectví je proces žádosti o dotace relativně jednoduchý, avšak vyžaduje pečlivou přípravu a shromažďování dokumentace.

Dotační podmínky jsou specifické pro každý program a často zahrnují požadavky na technické parametry instalace, finanční plány a další specifika. Úspěch v programu Nová zelená úsporám v obci Velká Bíteš ukazuje, že je to skutečně možné, a to i pro malé obce a individuální domácnosti.

Investice do fotovoltaických panelů může být velmi lukrativní, pokud využijete dostupné dotační programy. Obec Velká Bíteš přitom poskytuje inspirativní příklady úspěšných realizací. Nezapomeňte se proto včas informovat a připravit na podání vaší žádosti.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V moderním světě je fotovoltaická elektrárna jedním z nejefektivnějších způsobů, jak produkovat čistou energii. Při plánování instalace takového zařízení je však nutné se ptát, zda vás poskytovatel distribuční soustavy opravdu "připojí" do distribuční sítě. Bez tohoto připojení by byla solární farma omezena pouze na tzv. ostrovní režim, což znamená, že nemůže prodávat přebytky zpět do sítě, čímž se stává nepřipojenou.

Kapacita tohoto propojení distribuční sítě se liší od místa k místa. Například ve Velké Bíteši může být dostupnost připojení do sítě jiná než v jiném městě. Chcete-li získat poměrně přesný obrázek o tom, jaká je kapacita v místě, kde je elektrárna plánována, můžete použít nástroj EGD nazývaný Mapa Připojitelnosti.

Přestože tento nástroj může poskytnout užitečné představy, konečnou pravdu o možnosti připojení lze získat pouze prostřednictvím žádosti o připojení. Například ve Velké Bíteši je před podáním žádosti důležité provést důkladný průzkum o dostupnosti infrastruktury a kapacitě sítě. Teprve po získání schválení se může zahájit proces instalace fotovoltaické elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ekonomickou výhodnost instalace solární elektrárny je nutné posoudit na základě řady faktorů, které mohou výrazně ovlivnit konečný výsledek. Každá domácnost či firma má specifické podmínky, které je třeba pečlivě zvážit před rozhodnutím o investici.

Faktory, jako je celková spotřeba elektrické energie, aktuální cena elektřiny, dostupné dotační programy a specifika navrhovaného solárního systému, jsou nezbytné k posouzení ekonomické efektivnosti daného projektu. Přestože mnohé instalační firmy slibují krátkou dobu návratnosti investice, je třeba mít na paměti, že výsledky těchto analýz často fungují pouze jako orientační.

Zájemcům o instalaci solárního systému v Velké Bíteši bezplatně vypracováme detailní ekonomickou analýzu výhodnosti daného projektu, která bude opírat o nejaktuálnější data a cenové předpovědi. I když se vždy jedná o odhad, takovýto nástroj dokáže poskytnout cenné informace pro rozhodovací proces.

Závěr

Při plánování investice do fotovoltaické elektrárny by měly být v první řadě zváženy hodnoty jako náklady na instalaci, dostupnost světla a polohu pozemku. Specificky ve městě Velká Bíteš mohou být povětrnostní podmínky ideální pro tento typ projektu.

Vyhodnocení ekonomické výhodnosti je stejně tak důležité jako technická proveditelnost. Je třeba zvážit jak návratnost investice, tak i provozní náklady fotovoltaické elektrárny v Velké Bíteši.

Poskytujeme také bezplatnou konzultaci, při které Vám pomůžeme posoudit všechny tyto aspekty a vybrat optimální řešení pro Vaši nemovitost ve Velké Bíteši.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je výhodnost fotovoltaických panelů od firmy Mobis pro obyvatele Velké Bíteše?

  Instalace fotovoltaických systémů od firmy Mobis vám umožní produkovat a využívat vlastní zelenou energii přímo ve Velké Bíteši. Ať už jste soukromý majitel domu nebo provozovatel místního podniku, našim cílem je vytvořit vám energeticky nezávislý život s minimálními náklady. Využitím našich služeb budete také přispívat k udržitelnosti a ekologičnosti města.

 • Jaké jsou možnosti získání dotace na fotovoltaiku ve Velké Bíteši?

  MOBIS vám poskytne podrobné informace o dostupných dotačních programech ve Velké Bíteši a pomůže vám s veškerými administrativními úkony. Státní dotace a regionální granty mohou znatelně snížit počáteční náklady na instalaci fotovoltaických systémů a urychlí tak dobu návratnosti investice.

 • Je moje střecha vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů od firmy Mobis?

  Firma MOBIS provádí komplexní analýzu vhodnosti vaší střechy pro instalaci solárních panelů. Zahrnuje technickou inspekci orientace střechy, jejího sklonu, stínování a dalších faktorů, které mohou ovlivnit efektivitu systému. A to vše přímo v lokalitě Velké Bíteše. Na základě těchto informací vám doporučíme nejvhodnější řešení.

Další lokality: