Fotovoltaika Třebíč: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Kraj Vysočina > Třebíč

Třebíč je domovem pro rodinnou firmu MOBIS, která je aktivní v oboru fotovoltaiky již tři dekády. Firma je plně vybavena vlastním realizačním týmem, který zahrnuje projektanty, elektřináře, revizní a servisní technici.

MOBIS je ojedinělá v tom, že na instalaci solární elektrárny v Třebíči nevybírá žádné zálohy a jejich realizace probíhá v rychlém časovém rámci do 60 dnů. Pro potenciální zákazníky je zásadní nechat firmě svůj telefonní kontakt.

Ordinace fotovoltaiky je plně k dispozici pro konzultace v Třebíči a okolí. Slibuje rychlý a efektivní servis pro všechny majitele solárních panelů, kteří si u nich zakoupili.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Během procesu rozhodování o investici do fotovoltaické elektrárny se vyplatí nejprve se podrobně seznámit s lokalitou. Vhodnost místa pro umístění fotovoltaické elektrárny je zcela klíčová - je třeba brát v potaz směčení dachu, stínování, ale i například fakt, zda se jedná o památkovou zónu. Město Třebíč se tímto může pyšnit, neboť jakožto město s unikátním historickým jádrem a jediné město mimo hlavní město na seznamu UNESCO, nabízí mnoho vhodných lokalit pro instalaci solárních panelů.

Dalším důležitým faktorem je stav elektroinstalace a stav střechy. Pokud máte starou elektroinstalaci nebo střechu ve špatném technickém stavu, může se stát, že náklady na jejich opravu nebo výměnu budou vysoké a mohou výrazně zvýšit počáteční investici do fotovoltaické elektrárny. V ostatních případech - například u novostaveb nebo rekonstruovaných domů v Třebíči, již se jedná pouze o investici do samotné fotovoltaické elektrárny.

Posledním bodem, který je nutné zvážit je dotace. Pro investice do fotovoltaických elektráren jsou k dispozici různé státní podpory a dotace. Je třeba tyto možnosti prověřit a využít je - řada firem, které se v Třebíči zabývají instalacemi, vám s tím dokáže pomoci.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Při zvažování instalace solárních panelů na střechu domu v Třebíči je třeba zohlednit několik faktorů. To zahrnují velikost střechy, materiál střechy, orientaci střechy a její statiku. Není každá střecha ideální pro umístění fotovoltaické elektrárny a neúčinnost může vzniknout z důvodu malé střechy, nevhodné orientace nebo nevyhovujícího materiálu střechy.

Příkladem mohou být střechy z eternitu, které mohou po instalaci začít zatékat, nebo střechy s nevyhovující orientací, které snižují potenciální výrobu fotovoltaiky. Kromě toho musí být statika střechy v Třebíči dostatečně silná, aby unesla zatížení panelů a konstrukce bez deformací.

Nejjednodušším řešením, jak zjistit, zda je vaše střecha v Třebíči technicky připravená na instalaci solárních panelů, je využití bezplatného technického zhodnocení. Jedná se o službu, kterou provádí naši technici, kteří vám poskytnou detailní zprávu o vhodnosti vaší střechy pro instalaci fotovoltaických panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Město Třebíč má pro vás dobrou zprávu! V rámci programu Nová zelená úsporám budete mít možnost aplikovat na dotační podporu pro instalaci solární elektrárny na vaší střeše. Tato podpora může pokrýt až 80% nákladů na pořízení a instalaci solárního systému, což značně zkrátí dobu návratnosti vaší investice.

Podívejte se na konkrétní podmínky tohoto dotačního programu. Kromě potřeby prokázat energosměrovné využití nemovitosti a efektivitu instalovaných zařízení, existuje také další důležité kritérium - nemovitost musí být v době podání žádosti starší než 2 roky, aby byla způsobilá pro dotační podporu. Nakonec je důležité podat žádost o dotaci včas, jelikož počet disponibilních finančních prostředků je omezen.

V Třebíči tak má každý majitel nemovitosti šanci na podstatné snížení svých energetických nákladů a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Nezapomeňte se stát i vy součástí této změny a využijte možnosti, které nabízí dotační program Nová zelená úsporám.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Investiční záměry v oblasti fotovoltaických elektráren jsou v poslední době velmi populární. Strategickou otázkou je však možnost jejich připojení do distribuční sítě, což umožňuje nejen využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu, ale také prodej přebytků zpět do sítě.

Pokud uvažujete o lokalitě jako je Třebíč, využijte nástroj nazvaný mapa připojitelnosti od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Tento nástroj poskytuje relativně přesné informace o kapacitě distribuční sítě ve vaší lokalitě. Barevné značení na mapě připojitelnosti zobrazuje stav sítě, kde modře označené území signalizuje vyčerpanou kapacitu.

I přesto, že Třebíč může na mapě připojitelnosti vypadat jako plně obsazená, existuje stále šance na připojení vaší plánované fotovoltaické elektrárny. Důležité je podat žádost o připojení, kterou je možné realizovat prostřednictvím odborných firem v oblasti fotovoltaických instalací. Je nutné si uvědomit, že mapa připojitelnosti není absolutním garantem, ale pouze nástrojem pro orientační určení možností.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny v Třebíči může být velmi lukrativní, pokud jsou splněny určité podmínky. Ekonomickou vratnost této investice ovlivňuje několik faktorů, které je důležité zvážit před rozhodnutím o investici.

Při hodnocení výhodnosti investice do solární elektrárny je důležité vzít v úvahu celkovou spotřebu elektrické energie, aktuální cenu elektřiny v Třebíči, možnost dotační podpory a typ navrženého systému. Tato analýza může pomoci určit potenciální návratnost investice.

Přestože nabídky instalačních firem mohou být lákavé, je důležité vzít v úvahu, že tyto odhady jsou často výrazně orientační. Ekonomická analýza takovéto investice vyžaduje přesná data a předpovědi cen. I přesto je však potřeba brát v úvahu, že se jedná o odhad, který je klíčový pro zhodnocení výhodnosti investice do solární elektrárny v Třebíči.

Závěr

Před investicí do fotovoltaické elektrárny v Třebíči je nutné zvážit několik faktorů. Prvním z nich je dostupnost a kvalita slunečního záření v dané lokalitě. Třebíč je známá svým umístěním v oblasti s vysokými hodnotami sluneční radiace, což je klíčový faktor pro provoz fotovoltaických elektráren.

Dále je klíčové zvážit technické parametry nemovitosti, na které se má elektrárna instalovat. To zahrnuje jak stav a orientaci střechy, tak i přístup k elektřenství. Technická realizovatelnost je další důležitou složkou při rozhodování o investici do fotovoltaiky v Třebíči.

Nakonec je třeba zhodnotit i ekonomické aspekty takové investice. Ceny instalace a provozu fotovoltaických elektráren se v posledních letech výrazně snížily. Nicméně stále je nutné provést podrobnou finanční analýzu, která zohlední veškeré náklady a předpokládané výnosy z prodeje energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč je Třebíč ideálním městem pro instalaci fotovoltaických systémů od společnosti MOBIS?

  Třebíč se vyznačuje vysokým počtem slunečních dní v roce, což je klíčovým faktorem pro efektivní provoz fotovoltaických systémů. Firmy jako naše, MOBIS, se snaží využít těchto přírodních podmínek a poskytnout obyvatelům Třebíče přístup k čisté, obnovitelné energii, zatímco jim pomáháme ušetřit na nákladech na elektřinu.

 • Jak MOBIS přispívá ke zlepšení životního prostředí v Třebíči pomocí fotovoltaických systémů?

  Společnost MOBIS se aktivně snaží podporovat přechod k čisté energii v Třebíči a okolí. Nasazením fotovoltaických systémů pomáháme snížit fosilní spotřebu energie a tím snížit emise CO2. To má pozitivní dopad na životní prostředí a zdraví občanů Třebíče. Fotovoltaika je klíčem k udržitelnému a zelenému budoucímu růstu města.

 • Jaké jsou výhody investování do fotovoltaického systému od MOBIS pro obyvatele Třebíče?

  Fotovoltaické systémy poskytované společností MOBIS znamenají nejen úsporu na nákladech na energii, ale také zvyšují energetickou nezávislost. Kromě toho nabízíme podporu při vyřizování dotací, které významně napomáhají při počáteční investici do fotovoltaiky a zkracují dobu návratnosti. Jsme tu pro vás na každém kroku – od návrhu až po instalaci a údržbu. Zacílené na potřeby obyvatel Třebíče přinášíme individuální a efektivní řešení pro jakýkoliv typ budovy.

Další lokality: