Fotovoltaika Nové Město Na Moravě: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Kraj Vysočina > Nové Město Na Moravě

Nové Město Na Moravě se stává stále více fotovoltaickým centrem, díky naší rodinné firmě MOBIS, která se na trhu s fotovoltaikou pohybuje více než 30 let. Disponujeme skvělým realizačním týmem, včetně svých vlastních projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků.

Díky naší misi uspokojovat potřeby našich zákazníků, nevybíráme žádné zálohy na naše solární elektrárny v Novém Městě Na Moravě, a co je lepší, do 60 dnů provedeme instalaci. Pro ty, kteří mají zájem o fotovoltaiku v Novém Městě Na Moravě, připravena je bezplatná konzultace.

Vážíme si každého zájemce o fotovoltaiku, který se o nás dozvěděl. Proto vás žádáme, abyste nám zanechal své telefonní číslo a my se vám co nejdříve ozveme, abychom vám mohli nabídnout naši bezplatnou konzultaci. Pro nás v MOBIS je nejdůležitější uspokojení našich zákazníků a rozvoj fotovoltaiky v Novém Městě Na Moravě.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Před samotnou investicí do fotovoltaické elektrárny je klíčové zvážit geografickou polohu. Oslunění, které je nezbytné pro fungování solárních panelů, je na různých místech v České republice různé. Nové Město na Moravě je jedno z těch míst, kde je dostatek slunečního světla pro provoz fotovoltaické elektrárny.

Dále je nutné zvážit profil spotřeby. Ideální je situace, kdy je nejvyšší spotřeba elektrické energie v době, kdy je nejvíce slunění, tedy v letních měsících a v průběhu dne. Konkrétně pro Nové Město na Moravě je tato situace standardní.

Klíčovým faktorem je také investiční náklad na instalaci solární elektrárny. Přestože počáteční investice je poměrně vysoká, díky provozním nákladům, které jsou na velmi nízké úrovni, se investice v průměru vrátí během 8 - 12 let. Pro Nové Město na Moravě platí, že díky vstřícnému postoji městského úřadu je investice do fotovoltaické elektrárny vhodnou volbou.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Nové Město Na Moravě představuje mnoho možností pro instalaci solárních panelů, ale je nutné zohlednit technické aspekty pro optimální výsledek. Důležité je vzít v potaz velikost střechy, její orientaci a použitý materiál, který ovlivňuje, kolik solárních panelů se vejde a jak efektivně bude solární energie využita.

Střechy z nevyhovujících materiálů, jako je eternit, mohou být problémové, neboť instalace solárních panelů na tyto plochy často způsobuje zatékání. Je také zásadní pečlivě zhodnotit statiku střechy, aby instalace panelů nepřinesla deformace.

Pro obyvatele Nového Města Na Moravě nabízíme bezplatné technické zhodnocení jejich domů pro účely instalace fotovoltaiky. Při hodnocení se zohlední všechny výše zmíněné faktory pro maximálně efektivní využití solární energie.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Pro všechny, kdo plánují instalaci solárních panelů, je to vrcholně relevantní zpráva. Důležité je vědět, že dotace na solární elektrárnu je možné získat v Novém Městě Na Moravě. V této oblasti podporují obnovitelné zdroje energie a tím podporují také budoucnost energetiky, což je pro tuto lokalitu velmi významné.

Důležitější než samotná instalace solárních panelů je však proces žádosti o dotaci. Proces žádosti může být pro někoho náročný, ale pokud se vám podaří získat dotaci, návratnost vaší investice se výrazně zkrátí. Proto je velmi důležité se věnovat detailnímu prostudování podmínek jednotlivých dotačních programů.

Zejména pro obyvatele Nového Města Na Moravě je důležité vědět, že tato lokalita je vhodná pro instalaci solárních panelů. Využití obnovitelných zdrojů energie je zde podporováno a tak mohou obyvatelé tohoto města dosáhnout na atraktivní finanční podporu z dotačního programu Nová zelená úsporám nebo z jiných podobných programů.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Ve světě obnovitelných zdrojů představuje fotovoltaická elektrárna na Novém Městě Na Moravě skvělou investici. Připojení k energetické síti však může skýtat několik výzev.

Klíčovou otázkou je, zda vás provozovatel distribuční soustavy "připojí" do distribuční sítě. Jedná se o zásadní faktor, protože bez připojení lze elektrárnu provozovat pouze na ostrovním režimu, což znemožňuje prodej přebytků zpět do sítě.

Z hlediska připojitelnosti jsou velmi užitečné mapy připojitelnosti od EGD, které ukazují, zdali již není kapacita sítě na Novém Městě Na Moravě plně vyčerpána. Avšak jedinou cestou, jak získat 100% jistotu o možnostech připojení, je podat žádost.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investovat do solárních elektráren se v dnešní době může velmi vyplatit. Důležité je zohlednit všechny faktory, které ovlivňují návratnost a rentabilitu takové investice. Místo, kde se solární elektrárna nachází, je rovněž důležité - Nové Město na Moravě například nabízí výhodné podmínky pro instalaci fotovoltaických panelů.

Různé instalační firmy často slibují rychlou návratnost investice, ale jejich tvrzení jsou často pouze orientační. Proto je důležité nechat si vypracovat ekonomickou analýzu výhodnosti fotovoltaické elektrárny na základě nejpřesnějších dat a předpovědí cen. Ačkoli se jedná pouze o odhad, i takový údaj je důležitý pro celkové zhodnocení výhodnosti investice.

Závěr

Prvním krokem k úspěšné investici do fotovoltaické elektrárny je provést detailní analýzu a zhodnotit, jak vyhovují podmínky vaší nemovitosti v Novém Městě Na Moravě projektu. Faktory, které je třeba zvážit, zahrnují orientaci nemovitosti, úhel střechy, délku slunečního svitu a potenciální zastínění.

Je také důležité porozumět ekonomickému dopadu takové investice. Náklady na instalaci a provoz systému, předpokládaná doba návratnosti a potenciální zisk z prodeje elektřiny jsou faktory, které by měly být před instalací pečlivě zváženy v Novém Městě Na Moravě.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké služby nabízí firma MOBIS v oblasti fotovoltaiky v Novém Městě na Moravě?

  Naše rodinná firma MOBIS, s dlouholetou historií v sektoru fotovoltaiky, vám v Novém Městě na Moravě nabízí komplexní služby v oblasti solární energie. Od návrhu a projektování fotovoltaického systému přes jeho instalaci až po provoz a údržbu. S naší profesionální pomocí se nemusíte starat o žádné technické detaily a můžete se spolehnout na efektivní využití sluneční energie ve vašem domě, podniku nebo na střeše vaší průmyslové haly.

 • Jaké jsou výhody investice do fotovoltaiky v Novém Městě na Moravě?

  Investice do fotovoltaických systémů v Novém Městě na Moravě podporuje nejen ekologickou udržitelnost města, ale také vede k významným úsporám na nákladech za energie. V době rostoucích cen energií a jejich nestability je fotovoltaika investicí do budoucnosti. A s podporou obnovitelných zdrojů a možností získání dotací na fotovoltaiku se doba návratnosti investice podstatně zkracuje.

 • Jak firma MOBIS pomáhá při získávání dotací na fotovoltaiky v Novém Městě na Moravě?

  Jako zkušený hráč v oboru fotovoltaiky firma MOBIS poskytuje nejen instalaci fotovoltaických systémů, ale také kompletní servis spojený s přípravou a realizací dotačního procesu. Známe veškeré podmínky pro získání dotační podpory pro fotovoltaiky a pomůžeme vám s komplexní přípravou žádostí, aby byla co nejúspěšnější. Díky naší pomoci máte možnost rychleji a levněji investovat do solární energie v Novém Městě na Moravě.

Další lokality: