Fotovoltaika Moravské Budějovice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Kraj Vysočina > Moravské Budějovice

Moravské Budějovice se stává lídrem ve využívání obnovitelných zdrojů energie díky rozvoji fotovoltaiky. Firma MOBIS, která je součástí tohoto procesu, má více než třicet let zkušeností v oblasti fotovoltaiky a nabízí kompletní řešení od projektování po instalaci solárních panelů.

Unikátností firmy je vlastní realizační tým složený z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků, což umožňuje kvalitní a rychlou realizaci projektů v Moravských Budějovicích. Na realizaci solární elektrárny nevybírá firma žádné zálohy a slibuje instalaci do 60 dnů.

Pro ty, kteří mají zájem o fotovoltaiku v Moravských Budějovicích, je doporučeno zanechat telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci, kde se MOBIS zaváže co nejdříve kontaktovat potenciálního zákazníka.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Investicí do fotovoltaické elektrárny můžete ušetřit na nákladech na energii, získat nezávislost na dodávkách energie z tradičních zdrojů a přispět k ochraně životního prostředí. Důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je poloha vašeho domu, jelikož zastínění, orientace střechy a úhel sklonu střechy ovlivňují efektivitu solárních panelů.

Dalším důležitým bodem je velikost vašeho domu. Potřebný výkon fotovoltaického systému je odvozen od vaší spotřeby energie, takže velikost a energetická náročnost vašeho domu jsou klíčové faktory při výběru velikosti systému.

Investice do fotovoltaiky jsou také ekonomicky přínosné pouze tehdy, pokud plánujete zůstat ve svém domě po dostatečnou dobu, aby se investice vrátila. Pro lepší orientaci v této otázce může být užitečné konzultovat návratnost investice s profesionální firmou.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V Moravské Budějovice je mnoho majitelů nemovitostí, kteří zvažují instalaci solárních panelů. Ne všechny střechy jsou ale vhodné pro jejich umístění. To závisí na několika faktorech: velikosti střechy, směru její orientace a materiálu, z něhož je střecha vyrobena.

Velikost střechy má zásadní vliv na počet fotovoltaických panelů, které mohou být na ní instalovány. Pro orientaci, střecha rodinného domu o velikosti 100 m² je schopna pojmout 8-12 panelů. U orientace je ideální směr na jih, ale není výjimkou ani východ či západ.

Dalším důležitým faktorem je typ střechy. S eternitovými střechami mohou být problémy, jelikož může docházet k zatékání po instalaci. Pro bezpečnou montáž jsou vhodnější betonové střešní tašky nebo kovové profily. V neposlední řadě je třeba zohlednit statiku střechy. Střecha musí být schopna nést dodatečnou váhu solárních panelů a konstrukcí. Moravské Budějovice poskytují bezplatné služby pro technické zhodnocení domu za účelem instalace fotovoltaiky, což může být skvělou pomocí pro majitele nemovitostí.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Město Moravské Budějovice má připravenou řadu opatření pro podporu instalace solárních elektráren. Za využití obnovitelných zdrojů energie mohou občané města získávat různé formy dotací.

V rámci dotačního programu Nová zelená úsporám, občané Moravských Budějovic mohou dosáhnout na značné finanční úlevy při instalaci solárních panelů na svých domech. To zvyšuje přitažlivost investice do této formy obnovitelné energie.

Je však důležité zdůraznit, že podmínky pro získání dotací se mohou měnit. Od 1. září 2024 dojde k úpravám v dotačním programu Nová zelená úsporám. Proto je nezbytné se důkladně informovat o aktuálních podmínkách a možnostech financování solárních elektráren v Moravských Budějovicích.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud jste vlastníkem nemovitosti v Moravských Budějovicích a uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny, je pro vás důležité získat informace ohledně připojení do distribuční sítě. Bez tohoto připojení by vaše elektrárna fungovala výhradně na ostrovním režimu, což znamená, že byste nemohli prodávat přebytky zpět do sítě.

Podle mapy připojitelnosti Energetického regulačního úřadu lze zjistit, zda je kapacita distribuční sítě ve vašem regionu vyčerpána. Ale pro Moravské Budějovice a okolí, pouhé informace z této mapy nebudou s absolutní přesností určovat, zda je možné vaši elektrárnu připojit.

Definitivní jistotu vám poskytne až žádost o připojení, kterou za vás může rovněž vyřídit odborník na fotovoltaické systémy. Konečné slovo v tomto procesu má vždy distribuční společnost.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Moravské Budějovice se nachází v kraji s významným podílem slunečního záření, což je pro fungování solární elektrárny naprosto zásadní. Toto je fakt, který každá ekonomická analýza musí zohlednit.

Instalační firmy v Moravských Budějovicích slibují velmi krátkou návratnost investice do solárních elektráren, nicméně zde je nutné být obezřetný. Ekonomické analýzy jsou v tomto případě často orientační a mohou být zkresleny.

Přesto je investování do solárních elektráren v Moravských Budějovicích hodnotnou investicí. Ačkoliv ekonomické výpočty a odhady mohou být zajímavé, nakonec se vše může změnit dle aktuálních tržních podmínek.

Závěr

Fotovoltaické elektrárny s sebou přinášejí řadu výhod, ale také vyžadují pečlivé zvážení. Jednou z klíčových otázek, kterou je třeba zvážit, je dostupnost slunečního svitu na pozemku, kde plánujete fotovoltaickou elektrárnu instalovat. Je důležité provést důkladný výzkum o sluneční insolvenci v dané oblasti.

Druhou důležitou otázku je ekonomickou návratnost investice. Nezapomeňte zvážit, jak dlouho bude trvat, než se Vám investice na fotovoltaickou elektrárnu vrátí. Přestože jsou fotovoltaické elektrárny považovány za dlouhodobou investici, mělo by to být ve střednědobém horizontu.

A konečně, ujistěte se, že rozumíte všem právním a technickým aspektům spojeným s instalací fotovoltaické elektrárny. Je důležité porozumět jak legislativě, tak technickým specifikacím a požadavkům na údržbu. Pokud jste ve městě Moravské Budějovice, rádi Vám nabídneme odbornou konzultaci a pomůžeme Vám s těmito otázkami.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč investovat do fotovoltaického systému v Moravských Budějovicích pomocí firmy Mobis?

  Jako rodinná firma s dlouholetými zkušenostmi na trhu nabízí Mobis kompletní servis v oblasti fotovoltaiky, od projektu až po instalaci. Moravské Budějovice jsou navíc oblastí s vysokou sluneční irradiací, což zvyšuje efektivitu solárních panelů a následně ovlivňuje rentabilitu investice.

 • Jaké jsou výhody investování do fotovoltaiky v Moravských Budějovicích?

  Kromě ekologického přínosu, který představuje využívání obnovitelných zdrojů energie, je investice do fotovoltaiky v Moravských Budějovicích ekonomicky výhodná. Rostoucí ceny energie a nestability dodávek činí investici do vlastního zdroje energie stále atraktivnější. Navíc, možnost získat dotace na fotovoltaiku může významně zkrátit dobu návratnosti investice.

 • Jakým způsobem může Mobis pomoci s instalací fotovoltaického systému v Moravských Budějovicích?

  Mobis nabízí komplexní služby v oblasti solární energie – pomůže vám s návrhem optimálního řešení pro vaši střechu, provede technický průzkum a zajišťuje vlastní instalaci systému. Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti může zároveň předvídat možné technické i administrativní komplikace, například s připojením do distribuční sítě, a zajistit jejich hladké vyřešení.

Další lokality: