Fotovoltaika Ledeč Nad Sázavou: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Kraj Vysočina > Ledeč Nad Sázavou

V Ledeči Nad Sázavou v lednu 2024 přichází rodinná firma MOBIS, která je na trhu s fotovoltaikou již 30 let. MOBIS je unikátní svým vlastním realizačním týmem, který v sobě zahrnuje projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky.

Naše firma je výjimečná v tom, že na instalaci solární elektrárny v Ledeči Nad Sázavou nevybíráme žádné zálohy a vše realizujeme do 60 dnů. Rychlá instalace je klíčová pro naše zákazníky a právě proto se na nás mohou spolehnout.

Pokud máte o fotovoltaiku zájem, zanechte nám prosím své telefonní číslo a náš tým se Vám ozve pro bezplatnou konzultaci. Budeme rádi, pokud nám umožníte Vám pomoci s instalací solární elektrárny v Ledeči Nad Sázavou.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

V první řadě je třeba zvážit orientaci budovy či pozemku, na který plánujete solární panely umístit. Orientace je klíčovým faktorem - solární panely by měly směřovat převážně na jih a měly by být pokud možno minimálně zastíněny. Tím, že jsou fotovoltaické panely orientované správným směrem, můžete optimalizovat jejich výkonnost a tak získat maximum z vaší investice.

Dalším důležitým bodem je velikost a stěžejní charakteristiky vašeho systému. Velikost systému, tedy počet a typ fotovoltaických panelů, je důležitý pro výpočet návratnosti vaší investice. Dále je třeba brát v potaz stávající i plánovaná zařízení, se kterými bude fotovoltaická elektrárna komunikovat - například technologii pro ukládání energie (bateriové úložiště), zařízením pro řízení spotřeby, které dokáže využít přebytečnou energii a další inteligentní zařízení, která se postupně stávají běžnou výbavou domácností.

V neposlední řadě je na místě připomenout, že je třeba se informovat o možnostech dotaci na fotovoltaiku, které jsou dostupné jak na úrovni českého státu, tak na úrovni Evropské unie. Využití těchto možností může výrazně zvýšit výhodnost investice do solárních panelů. Závěrem je třeba si uvědomit, že investice do fotovoltaiky je investicí do budoucnosti, která může zajistit naši energetickou soběstačnost a zahájit přechod k udržitelné energetické budoucnosti.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Ledeč Nad Sázavou: Před instalací solárních panelů je nezbytné zjistit, zda je vaše střecha technicky schopná takovou instalaci snést.

Účinnost a úspěšnou instalaci fotovoltaických panelů může ovlivnit řada faktorů, včetně velikosti vaší střechy, její orientace a materiálu. Jako obyvatelé města Ledeč Nad Sázavou je důležité, aby střecha vašeho domu byla dostatečně velká pro umístění panelů a vhodně orientovaná pro maximální expozici slunci.

Stanovení vhodnosti střechy také zahrnuje hodnocení stavebního materiálu. Například instalace solárních panelů na eternitové střeše může způsobit problémy s těsností. Navíc, je nezbytné zajistit, že statika vaší střechy je dostatečně silná na to, aby unesla váhu panelů a instalační konstrukce. Pro občany Ledeč Nad Sázavou nabízíme bezplatné technické zhodnocení vaší střechy pro instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Pokud chcete získat takovou dotační podporu ve městě Ledeč Nad Sázavou, je důležité připravit si dobře celý projekt tak, aby byl splňoval podmínky konkrétního programu. Samozřejmě, nabízí se i řada dalších programů, které podporují instalaci solárních elektráren a dalších OZE.

Páka podpory Nová zelená úsporám v Ledeč Nad Sázavou pokrývá až 80% nákladů na instalaci solárních panelů a dále například zařízení na využití přebytečné elektrické energie. Důležitou podmínkou pro získání této podpory je, že domácnost musí být energeticky účinná.

Aby bylo možné získat podporu na solární elektrárnu, je třeba pokrýt celou řadu dalších podmínek stanovených v dotačních programech. Například zařízení musí být nové a nesmí být zprovozněno před podáním žádosti o dotační podporu. Důležité informace a postup pro podání žádosti naleznete na webových stránkách relevantních programů.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud jste majitel nemovitosti v Ledeči Nad Sázavou a zvažujete instalaci fotovoltaické elektrárny, je nezbytné zjistit, zda Vaši elektrárnu připojí distributor do sítě. Bez tohoto připojení by byla vaše elektrárna schopna fungovat pouze na tzv. ostrovní režim, což by neumožnilo prodej přebytečné energie zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě se může lišit v různých lokalitách, včetně Ledeče Nad Sázavou. Nástrojem pro zjištění dostupnosti této kapacity je mapa připojitelnosti, jež je k dispozici na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Největší přesnost v otázce možnosti připojení však poskytne žádost o připojení. Pro obyvatele Ledeče Nad Sázavou tak poskytujeme kompletní servis v této oblasti, zahrnující i vyřízení žádosti o připojení k distribučnímu systému.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny je velkým rozhodnutím, které se musí opírat o pečlivou analýzu různých faktorů. Nejvýznamnějším faktorem je návratnost této investice, což je nutné zohlednit s ohledem na celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektrické energie a dotační podporu kombinovanou s velikostí a typem navrženého systému.

Je běžné, že výrobce nebo instalační firma slibuje krátkou dobu návratnosti investice. Je důležité si uvědomit, že tyto údaje jsou mnohdy orientační a tedy je nutné je vzít s rezervou. Ekonomicita solární elektrárny by měla být vždy zjištěna pomocí nejpřesnějších dat a předpovědí cen, nicméně je třeba mít na paměti, že výsledky jsou vždy odhady.

Přesto má i takový odhad svou hodnotu. Je to důležitý nástroj při zjišťování výhodnosti investice do solární elektrárny a umožní vám učinit informované rozhodnutí o této potencionálně lukrativní investici.

Závěr

Po said o lednim jaře příštího roku by měl začít v Ledeči nad Sázavou fungovat nový solární park. Připravovaná fotovoltaická elektrárna v lomu u železniční stanice ve městě Ledeč nad Sázavou má zásadní význam pro vývoj města a jeho přístup k obnovitelným zdrojům energie.

Fotovoltaická elektrárna, která se bude rozkládat na ploše téměř dvou hektarů, by měla podle plánů vyrobit v budoucnu až 1,2 megawattů elektřiny ročně. Celkové náklady na výstavbu elektrárny jsou odhadovány na 35 milionů korun. Očekává se, že nový solární park v Ledeči nad Sázavou přinese výhody jak pro město, tak pro jeho obyvatele.

Výstavba elektrárny znamená pro město Ledeč nad Sázavou velký krok v oblasti udržitelné energie. Je důležité si uvědomit, že investice do obnovitelných zdrojů jako je tato přináší nejen finanční výhody, ale také přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů a omezení negativních vlivů na životní prostředí. Tímto krokem se Ledeč nad Sázavou stává významným hráčem v oblasti obnovitelných zdrojů energie v České republice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké výhody může přinést instalace fotovoltaických panelů firmou MOBIS v Ledeč nad Sázavou?

  Instalace fotovoltaických panelů v Ledeč Nad Sázavou přináší mnoho výhod. Kromě šetření peněz na energii a přispívání k ochraně životního prostředí můžete získat i významnou podporu ve formě dotací. Rodinná firma MOBIS, která má zkušenosti s fotovoltaikou, může zajistit komplexní služby od navržení projektu až po instalace. Díky místnímu působení firmy má MOBIS přesnou znalost místních podmínek a požadavků distribučních sítí i dalších relevantních faktorů, což zajišťuje nejefektivnější využití vaší střechy pro solární panely.

 • Jaké jsou aspekty instalace solární elektrárny v Ledeč nad Sázavou?

  Instalace solární elektrárny v Ledeč nad Sázavou je proces, který zahrnuje několik kroků. Zahrnuje to zejména zhodnocení technické vhodnosti vaší střechy, návrh optimálního řešení a samotnou instalaci. Společnost MOBIS vám v tomto procesu poskytne plnou podporu, ať už jde o radu s přípravou projektu, zajištění případné dotační podpory nebo pomoc s připojením do distribuční sítě. Díky svému místnímu působení má firma MOBIS aktuální informace o všech specifikách instalace v Ledeč nad Sázavou.

 • Jak se změnil pohled na fotovoltaiku v roce 2024 v Ledeč nad Sázavou?

  S rostoucími cenami energie a nestabilitou dodávek elektřiny se stává investice do fotovoltaiky stále populárnější volbou i pro obyvatele města Ledeč nad Sázavou. Lokální podmínky a podpora obnovitelných zdrojů dělají z fotovoltaiky atraktivní a efektivní řešení. V roce 2024 jsou tyto tendence ještě zřetelnější a rodinná firma MOBIS je připravena pomoci vám využít všech možností, které fotovoltaika nabízí.

Další lokality: