Fotovoltaika Jihlava: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Kraj Vysočina > Jihlava

Jihlava se stává stále více "zeleným" městem, kde lidé upřednostňují ekologicky šetrné alternativy. Mezi tyto alternativy patří instalace fotovoltaických systémů od společnosti MOBIS, která působí v oboru již déle než třicet let.

Naše firma v Jihlavě má vlastní realizační tým, který zajišťuje kompletní instalaci fotovoltaických systémů, od návrhu až po servis. Nevybíráme žádné zálohy a garantujeme instalaci do 60 dnů od uzavření smlouvy.

Pokud máte jakýkoliv zájem o fotovoltaiku v Jihlavě, neváhejte a zanechte nám své telefonní číslo. Náš tým se vám ozve v co nejkratší možné době, aby s vámi konzultoval všechny potřebné detaily, a to zcela zdarma.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Jihlava jako město s průměrnou roční úhrnem slunečního záření kolem 1200 kWh/m² nabízí příznivé podmínky pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Jak umístění vašeho domu, tak sklon a orientace střechy, jsou klíčové faktory pro efektivitu fotovoltaického systému, proto je důležité je zvážit před nákupem a instalací.

Mimo to, vstupujete-li do procesu instalace fotovoltaické elektrárny v Jihlavě, je důležité zvážit také dobu návratnosti investice a možnosti financování. Rovněž stojí za to vyhodnotit různé nabídky od firem působících v oblasti instalací a údržby fotovoltaických elektráren v Jihlavě.

A nakonec, ale neméně důležité, záleží na legislativním rámci a na tom, jak je nastavena podpora ze strany státu. Je možné využít dotací a podpor od různých fondů a institucí, jejichž podmínky je však nezbytné důkladně prověřit. Ve všech těchto aspektech je proto dobré spojit síly s odborníky, kteří vám pomohou s rozhodováním a zabezpečí, aby vaše fáze plánování a realizace fotovoltaické elektrárny v Jihlavě byla co nejefektivnější a nejsnadnější.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Jihlava je město, které se snaží prosazovat obnovitelné zdroje energie, zvláště využití solárních panelů.

Nicméně, nejdůležitější otázka je: "Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?". Ne všechny střechy mají správný tvar, orientaci nebo jsou vyrobeny z vhodného materiálu pro instalaci těchto panelů.

Existují několik faktorů, které mohou ovlivnit účinnost solárních panelů: plocha střechy, její orientace a materiál, ze kterého je vyrobena. Může se také stát, že střecha nemá dostatečnou nosnost pro zvládnutí váhy těchto panelů. Proto doporučujeme využít našich bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Elektrárny na biomasy, větrné či solární elektrárny mohou získat dotaci z evropských fondů až do výše 85 %. V případě, že jste fyzická osoba, pak na vás také čeká dotační program Nová zelená úsporám.

Město Jihlava se rozhodlo zapojit se do programu a podporovat občany při přechodu na obnovitelné zdroje energie. Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám město Jihlava podpoří své občany při instalaci solárních panelů a dalších zařízení na výrobu čisté energie.

Pokud jste z Jihlavy a máte zájem o instalaci solární elektrárny, podívejte se na web města Jihlava nebo se obraťte na úředníky městského úřadu, kteří vám s žádostí o dotaci pomohou.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud máte v plánu výstavbu fotovoltaické elektrárny ve městě Jihlava, je otázka připojení do distribuční sítě jedním z nejdůležitějších aspektů. Toto připojení je klíčové pro efektivní využití energie vaší elektrárny a zároveň umožňuje prodej přebytků zpět do sítě, což vám může výrazně pomoci s návratností investice.

Mapa připojitelnosti od EGD je počátečním průvodcem, který vám umožní zjistit, zda je kapacita distribuční sítě ve vašem místě již plná. Mapa jednoduše ukazuje, kde je ještě rezerva (zelené území) a kde je kapacita již vyčerpaná (modré území). Pro maximalizaci efektivity fotovoltaické elektrárny v Jihlavě je dobře se na tuto mapu podívat.

Nicméně, definitivní odpověď na otázku připojení získáte až po podání žádosti o připojení k provozovateli distribuční soustavy. Tento proces je často složitý a může být zdlouhavý, proto je dobré ho zahájit co nejdříve. Pro zákazníky v Jihlavě nabízíme kompletní servis ohledně vyřízení této žádosti.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investování do solární elektrárny se v Jihlavě může stát zajímavou příležitostí, jestliže máte na srdci ekologickou udržitelnost a zároveň hledáte lukrativní investici. Jihlava se totiž díky svým klimatickým podmínkám řadí mezi regiony s vysokým potenciálem pro využití solární energie.

Základem je provést důkladnou analýzu a uvědomit si, že investice do solární elektrárny je dlouhodobá záležitost. Skutečná návratnost je totiž závislá na mnoha variabilních faktorech jako jsou celková spotřeba elektrické energie, doba provozu elektrárny nebo ceny elektřiny.

Na závěr je fakt, že přestože ne každá investice do solární elektrárny se v Jihlavě může zdát na první pohled ekonomicky výhodná, vzhledem k dlouhodobému hledisku a výhodám, které přináší pro životní prostředí, může být taková investice přínosná. Doporučujeme proto tuto možnost zvážit a před vznesením konečného rozhodnutí se obrátit na odborníky a nechat si zdarma vypracovat detailní ekonomickou analýzu.

Závěr

Investování do fotovoltaické elektrárny v Jihlavě může být lukrativní, ale zároveň se jedná o nákladný projekt, který vyžaduje důkladné plánování a rešerše. Hodnota investice může být vysoká zejména v prvních fázích, kdy jsou potřebné velké počáteční investice do zařízení a výstavby.

Místo instalace, jako je Jihlava, je jedním z klíčových faktorů, které vdůsledku ovlivní návratnost vaší investice. Faktory, jako jsou průměrná úroveň slunečního záření, dostupnost vhodné plochy pro instalaci a lokální regulační prostředí v Jihlavě, hrají rozhodující roli v potenciálním výnosu vaší fotovoltaické elektrárny.

V neposlední řadě by měl být při rozhodování o investici zvážen také perspektivní vývoj technologií a trhových trendů. Inovace v oblasti fotovoltaických technologií a narůstající poptávka po obnovitelné energii v městech jako Jihlava mohou výrazně zvýšit návratnost vaší investice. Přesto je důležité mít na paměti, že výnosy z investic do fotovoltaických elektráren jsou do značné míry závislé na vývoji tržních cen energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jak probíhá instalace fotovoltaického systému v Jihlavě s firmou MOBIS?

  Naše rodinná firma MOBIS nabízí v Jihlavě komplexní služby na klíč v oblasti fotovoltaiky. Proces začíná individuálním projektem, který zohledňuje všechny konkrétní technické a ekonomické podmínky vašeho domu. Následuje instalace fotovoltaického systému prováděná našimi odborníky. V rámci instalace zajišťujeme veškeré administrativní úkony spojené s připojením do distribuční sítě i žádání o možné dotace.

 • Je investice do fotovoltaiky výhodná i v regionu Jihlava?

  Vzhledem k rostoucím cenám energie a nestabilitě jejich dodávek se investice do fotovoltaiky stává stále populárnější volbou pro klienty v celé České republice, včetně Jihlavy. Váš konkrétní potenciál výnosu je ovlivněn mnoha faktory, můžeme vám ale garantovat, že náš systém bude designován tak, aby byla co nejefektivnější právě pro vaše specifiční potřeby. Navíc díky naší dlouholeté zkušenosti na trhu vám můžeme pomoci získat dotace, které významně zkrátí dobu návratnosti vaší investice.

 • Proč bych měl vybrat právě firmu MOBIS pro instalaci solárního systému v Jihlavě?

  MOBIS je dlouholetý hráč na trhu fotovoltaiky v Jihlavě, s mnoha úspěšně realizovanými projekty za sebou. Nabízíme profesionální a individuální přístup, kvalitní materiály a především zkušené a certifikované montéry. Díky naší rodinné firme můžeme garantovat, že se vždy dostaneme k tomu nejlepšímu řešení právě pro vás. Chápeme, že únava je klíčová pro náš úspěch a zároveň pro vaši spokojenost.

Další lokality: