Fotovoltaika Jaroměřice Nad Rokytnou: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Kraj Vysočina > Jaroměřice Nad Rokytnou

Fotovoltaika se v posledních letech stala klíčovou oblastí v oblasti udržitelné energie a naše město Jaroměřice Nad Rokytnou nezůstává pozadu. Jaroměřice Nad Rokytnou se mění v lídra v oblasti užití solární energie, díky naší dlouholeté rodinné firmě MOBIS, která se na trhu s fotovoltaikou angažuje již 30 let.

Firma MOBIS se může pochlubit vlastním realizáčním týmem, který zahnuje projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky. V Jaroměřice Nad Rokytnou instalujeme solární elektrárny do 60 dnů bez požadavku na zálohy.

Pokud máte o fotovoltaiku zájem, je důležité zanechat nám vaše telefonní číslo pro další bezplatnou konzultaci. Jaroměřice Nad Rokytnou a firma MOBIS jsou tu pro vaší udržitelnou budoucnost.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Investice do fotovoltaiky je celosvětový trend a stejně tak i v Jaroměřicích Nad Rokytnou si lidé uvědomují význam přechodu na vyčišťující zdroje energie. Dostupnost financí, vybavení domácnosti, a také dostatek slunečního svitu patří mezi hlavní faktory, které je třeba zvážit před rozhodnutím o instalaci.

Velmi důležitý je také výběr dodavatele a instalátora. Kvalita instalace a další servisní služby jsou klíčové pro dlouhodobé fungování a efektivitu solárních panelů. V našich končinách, například v Jaroměřicích Nad Rokytnou, je však nabídka dostatečně široká a kvalita od renomovaných firem zajištěna.

Poslední a neméně důležitý aspekt je legislativa související s provozem fotovoltaické elektrárny. Nezapomeňte, že při provozu solárních panelů je důležitá také registrace a regulace tlakové ztráty, což může být v některých oblastech, jako jsou Jaroměřice Nad Rokytnou, velmi důležité. Ujistěte se, že jste se seznámili se všemi právními požadavky a regulacemi, které se na vás mohou vztahovat při provozu fotovoltaické elektrárny.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Jaroměřice Nad Rokytnou je místo, kde mohou občané zvažovat instalaci solárních panelů na jejich střechy. Je však důležité vědět, že ne každá střecha je ideální pro takový projekt.

Existují určité požadavky na střechy pro uspěchanou instalaci fotovoltaické elektrárny. Střešní konstrukce musí být stavebně solidní a dostatečně velká, aby mohla pojmout potřebné množství panelů. Před instalací solárních panelů v Jaroměřici Nad Rokytnou je také důležité se ujistit, že je střecha správně orientována a není vyrobena z nevhodného materiálu, jako je například eternit.

Pro obyvatele Jaroměřic Nad Rokytnou nabízíme službu technické kontroly střechy, kterou provádí náš odborně vyškolený technik. Služba je bezplatná a pomůže určit, jestli je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Název obce Jaroměřice Nad Rokytnou je také důležité zmínit, protože podmínky pro získání dotace se mohou v různých regionech lišit. Vydá-li se obec jako Jaroměřice Nad Rokytnou do přípravy podkladů pro získání dotace, je důležité mít na paměti, že investice by měla být směřována na dlouhodobý a udržitelný rozvoj, tedy například solární elektrárna.

Dudležité je se tedy před podáním žádosti o dotaci informovat o podmínkách daného programu a o možnostech, které nám naše obec v rámci těchto programů nabízí. Jaroměřice Nad Rokytnou mohou například nabízet jiné druhy podpory nebo mohou mít rozdílné podmínky pro žadatele.

Je tedy velice důležité informovat se o všech možnostech, které máme pro získání podpory na solární elektrárnu ve své obci, jakou je Jaroměřice Nad Rokytnou.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny, důležitou otázkou je, zda vás provozovatel distribuční soustavy "připojí" do distribuční sítě. Tato možnost je klíčová, protože bez připojená do sítě je elektrárna omezena na tzv. ostrovní režim, v němž není možné prodávat přebytky zpět do sítě, a inverzní elektrárna je esencíálně "odříznuta" od externího systému.

Je třeba upozornit, že kapacita veřejné distribuční sítě se liší v závislosti na lokalitě. Jako nástroj pro odhad dostupné kapacity nabízí Energetický regulační úřad (ERÚ) takzvanou mapu připojitelnosti. Tato mapa může pomoci zjistit, zda je kapacita sítě ve vaší lokalitě, například v Jaroměřice Nad Rokytnou, již vyčerpaná (modře označené území na mapě).

Nicméně, je důležité zdůraznit, že nejlepším způsobem, jak zjistit dostupné kapacity a možnost připojení do distribuční sítě, je přímo žádost o připojení. Pro obyvatele Jaroměřice Nad Rokytnou a dalších oblastí nabízíme kompletní služby, včetně zpracování této žádosti.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Jaroměřice Nad Rokytnou je město s ideálními podmínkami pro využití solární energie. Instalace solárních panelů na střechách domů nebo na otevřených prostranstvích je efektivním způsobem snížení spotřeby elektrické energie.

Na druhou stranu, náklady na instalaci a údržbu solárních panelů mohou být významné, a to i přesto, že fotovoltaické systémy v Jaroměřice Nad Rokytnou jsou způsobilé pro dotace. Ekonomická výhodnost se tedy může lišit v závislosti na podmínkách konkrétního projektu.

Přestože návratnost investice do solární elektřiny může být dlouhodobá, výhody jako snížení emisí skleníkových plynů a nezávislost na dodavatelích elektrické energie můžou převažovat nad počátečními náklady. Pro přesný odhad návratnosti a výhodnosti je doporučeno nezávislé hodnocení ekonomické analýzy ze strany odborníků.

Závěr

Jaroměřice Nad Rokytnou může být ideálním místem pro instalaci fotovoltaické elektrárny, ale je několik faktorů, které je potřeba zvážit před jakoukoliv investicí do takového projektu. Prvním faktorem jsou místní klimatické podmínky a expozice slunci - Jaroměřice Nad Rokytnou má dostatek slunečního svitu, ale je také důležité vzít v úvahu roční období, stínění a polohu nemovitosti.

Investice do fotovoltaiky také vyžaduje nákladné technické vybavení a profesionální instalaci, což může zvýšit náklady na projekt. Také je důležité pojistit se, že vaše nemovitost v Jaroměřicích Nad Rokytnou má správnou konstrukci střechy pro instalaci solárních panelů. Pozemek musí být také schopen nést váhu fotovoltaických panelů a musí mít dostatečný prostor pro jejich instalaci.

Nakonec je potřeba posoudit ekonomickou návratnost investic na základě současných i očekávaných cen elektřiny a dostupných slev a dotací. Tento faktor se liší od místa k místu, takže Jaroměřice Nad Rokytnou mohou mít jiné ekonomické podmínky než jiné města. Celkově je důležité provést důkladný průzkum a pečlivě zvážit všechny náklady a přínosy před investicí do fotovoltaické elektrárny v Jaroměřicích Nad Rokytnou.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč si vybrat firmu Mobis pro instalaci fotovoltaických systémů v Jaroměřici Nad Rokytnou?

  Společnost Mobis je rodinná firma s dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi v oblasti fotovoltaiky. V nabídce máme komplexní služby, od vytvoření návrhu vašeho solárního systému, přes jeho realizaci, až po další servis a podporu. Víme, že instalace fotovoltaiky je vážným rozhodnutím, proto dbáme na individuální přístup a poskytujeme maximální podporu našim klientům v Jaroměřici Nad Rokytnou i v jiných lokalitách.

 • Jaký je výhled pro instalace fotovoltaických systémů v Jaroměřici Nad Rokytnou v roce 2024?

  Rok 2024 se nese v duchu rostoucí popularity solární energie a je tedy ideálním časem pro investici do fotovoltaických systémů. Ceny energie stále rostou a zároveň se zvyšuje nestabilita dodávek. Díky dotacím a podpoře obnovitelných zdrojů je čím dál tím výhodnější a jednodušší využít fotovoltaiku. A to jak pro domácnosti, tak pro podnikatele v Jaroměřici Nad Rokytnou a širokém okolí.

 • Jak mohu využít dotace na fotovoltaiku v Jaroměřici Nad Rokytnou?

  Mobis vám poskytne veškeré informace ohledně dotací na instalaci solárních systémů. Víme, že proces získání dotace může být složitý a je potřeba si důkladně prostudovat všechny podmínky. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli s celým procesem, od přípravy žádosti, po realizaci projektu. Naše zkušenosti a odborné znalosti vám pomohou vyrovnat se se všemi překážkami a umožní vám plně využít dostupné finanční podpory v Jaroměřici Nad Rokytnou.

Další lokality: