Fotovoltaika Mariánské Lázně: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Karlovarský kraj > Mariánské Lázně

Mariánské Lázně se stává lídrem v oblasti fotovoltaiky, díky aktivnostem rodinné firmy MOBIS, která na trhu působí již 30 let. Firma se může pochlubit vlastním realizačním týmem zahrnujícím odborníky jako projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky.

Klíčovou výhodou spolupráce s MOBIS v Mariánských Lázních je fakt, že nevybírají žádné zálohy na solární elektrárny a garantují instalaci do 60 dnů. Pokud máte o fotovoltaiku zájem, je důležité, aby jste zanechal telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci s našimi odborníky.

Mariánské Lázně se tak díky MOBIS stává klíčovou oblastí pro využití fotovoltaiky a to jak pro podnikatele, tak i pro jednotlivce. Dejte i vy svému domu či firmě šanci na ekologické a efektivní řešení energií ze slunce.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Investování do fotovoltaických elektráren má mnoho aspektů, které je potřeba zvážit. Prvním je umístění vaší budoucí solární elektrárny. Je nutné být si vědom toho, že nejideálnějším místem pro instalaci solárních panelů je střecha budovy s jihovýchodním či jihozápadním východem, v místě s minimem stínových vlivů během dne.

Druhým faktorem je investiční náklad. Na tyto náklady se skládají cena solárních panelů, náklady na montáž, náklady na připojení k el. síti, technickou dokumentaci a další nepřímé náklady spojené s instalací. Dále je potřeba zvážit také technickou životnost fotovoltaického systému, která se typicky pohybuje mezi 25-30 lety, přičemž během této doby je třeba počítat i s úpadkem výkonu solárních panelů. Závěrem bychom chtěli zdůraznit důležitost odborného poradenství. Před investicí a realizací solární elektrárny doporučujeme konzultovat váš plán s odborníky na obnovitelné zdroje energie, kteří vám mohou pomoci s technickými, ekonomickými a legislativními otázkami týkajícími se instalace fotovoltaického systému.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Pokud plánujete instalovat solární panely na střeše vašeho domu, je třeba zohlednit několik kritických faktorů. Velikost střechy, její orientace a materiál hrají klíčovou roli při rozhodování o vhodnosti instalace fotovoltaických panelů.

Pokud je střecha příliš malá, nemusí na ní být dostatek prostoru pro instalaci potřebného množství panelů. Špatně orientovaná střecha může negativně ovlivnit potenciální výrobu elektrické energie. Střechy z některých materiálů, jako je například eternit, mohou být problematické při instalaci, protože může docházet k průsakům vody.

Poslední, avšak neméně důležitým faktorem je statická vydatnost střechy. Zvláště pokud plánujete instalaci těžkých solárních panelů, je nezbytné, aby střecha mohla nést dodatečné zatížení. Tento fakt lze ověřit pomocí profesionálních služeb technického zhodnocení, jež provádějí specializované firmy.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

První krok pro získání podpory je vyplnění žádosti o podporu na stránkách Státního fondu životního prostředí. Zde je nutné uvést detailní informace o projektu, zahrnout výpočty a projektovou dokumentaci.

Druhým krokem je příprava a realizace projektu. Tato fáze zahrnuje vše od nákupu a instalace solárních panelů, přípravu technické dokumentace a získání potřebných povolení. Je třeba poznamenat, že výše dotace záleží na konkrétním projektu a místě, kde je solární elektrárna instalována, včetně výše úspor energie.

Posledním krokem je kontrola a hodnocení realizovaného projektu ze strany Státního fondu životního prostředí. Pravidelné sledování a hodnocení přínosu daného projektu je základním předpokladem pro úspěšné získání dotace.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Mariánské Lázně a další města po celém Česku mohou vykazovat různou míru dostupnosti pro připojení fotovoltaických elektráren do distribuční sítě. Připojitelnost může být místy omezená kvůli kapacitě místní distribuční sítě a ne všechna místa umožňují bezproblémové napojení na síť.

EGD nabízí nástroj, který se nazývá mapa připojitelnosti, a umožňuje zjistit, zda je v určité lokalitě, například v Mariánských Lázních, možné připojit fotovoltaickou elektrárnu do distribuční sítě. Avšak, pro zajištění 100% přesnosti je doporučeno podat žádost o připojení.

Ve městě Mariánské Lázně můžeme pro naše klienty tuto žádost o připojení zajistit. Bez připojení by bylo jakékoliv spuštění elektrárny limitované na tzv. ostrovní režim, což znamená nemožnost prodávat přebytky energie zpět do sítě.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Mariánské Lázně nabízejí potenciál pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zejména v oblasti fotovoltaických panelů. Osvědčené solární systémy se v posledních letech staly oblíbenými nejen kvůli jejich udržitelnosti, ale také z důvodu ekonomické efektivity a možností přísunu finančních prostředků z dotačních programů.

Investice do solární elektrárny může poskytnout skvělý zisk, zvláště považujeme-li klimatické podmínky a podporu ze strany města Mariánské Lázně k výstavbě takovýchto zařízení. Průměrná doba návratnosti investice se pohybuje mezi 7 až 12 lety, což záleží na mnoha faktorech, včetně umístění a velikosti instalace.

Ve světle těchto informací je návratnost investice do solární elektrárny v Mariánských Lázních hodnocena jako velmi perspektivní. Představuje tak významný krok pro zajištění udržitelné budoucnosti a ekonomického růstu města. Každá investice má své výhody i nevýhody, proto důkladná analýza a plánování jsou nezbytné pro dosažení úspěchu v tomto oboru.

Závěr

Mariánské Lázně je ideální lokací pro instalaci fotovoltaických panelů. Využití sluneční energie je zde efektivnější díky její geografické poloze a čistému vzduchu.

Je však důležité provést pečlivý průzkum a zvážit všechny faktory, než se rozhodnete pro tuto investici. Fotovoltaická elektrárna vyžaduje vysokou počáteční investici, ale může poskytnout dlouhodobé úspory energie a snížit vaši karbonovou stopu.

Pamatujte také na nutnost pravidelné údržby a přizpůsobení se místním variancím počasí v Mariánských Lázních. Zvláště za zimních měsíců může být výkon fotovoltaických panelů ovlivněn sněhovými srážkami a ledem. Váš odborník na fotovoltaiku by měl být schopen vyhodnotit všechny tyto faktory a poskytnout vám všechna nezbytná doporučení.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou hlavní výhody instalace fotovoltaických systémů od firmy MOBIS v Mariánských Lázních?

  Firma Mobis nabízí řadu výhod při instalaci fotovoltaických systémů v Mariánských Lázních. Jsme rodinná firma s dlouholetou tradicí na trhu s fotovoltaikou, čehož je důkazem naše zkušenost, spolehlivost a kvalitní služby. Kromě toho nabízíme komplexní péči, od navržení projektu až po jeho instalaci. To vše za konkurenceschopné ceny. Navíc díky našemu hlubokému pochopení místního trhu a regulačního rámce jsme schopni maximálně využít veškeré dostupné finanční podpory a dotace na fotovoltaiku v regionu Mariánských Lázní.

 • Jaké jsou technické a ekonomické aspekty instalace fotovoltaických systémů v Mariánských Lázních?

  Klíčové aspekty instalace fotovoltaik v Mariánských Lázních zahrnují technickou vhodnost střechy, možnosti připojení do distribuční sítě a ekonomickou návratnost investice. Všechny tyto faktory jsou klíčové při rozhodování o instalaci fotovoltaického systému. Střecha musí být dostatečně slunná a schopná unést hmotnost panelů. Připojení do sítě je důležité pro prodávání přebytků elektrické energie. A návratnost investice do fotovoltaiky se liší podle mnoha faktorů, včetně spotřeby elektrické energie, cen elektřiny a dostupných dotačních podpor. Společnost MOBIS má zkušenosti s navigací těmito faktory a pomůže vám navrhnout systém, který je pro vás nejvhodnější.

 • Jak firma MOBIS podporuje obnovitelné zdroje energie v Mariánských Lázních?

  Firma MOBIS je aktivním podporovatelem obnovitelných zdrojů energie a udržitelného rozvoje v Mariánských Lázních. Naše služby v oblasti fotovoltaik jsou v souladu s těmito cíli. Nejen že pomáháme našim zákazníkům snížit jejich energetickou stopu a závislost na nestabilních dodávkách energie z fosilních zdrojů, ale také se snažíme přispět k celkovému zlepšení energetické situace v Mariánských Lázních tím, že podporujeme využití sluneční energie, která je místně dostupná a obnovitelná.

Další lokality: