Fotovoltaika Luby: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Karlovarský kraj > Luby

Ve světě obnovitelných zdrojů energie je Luby Karlovarský kraj významným hráčem, díky působení rodinné firmy MOBIS. Tato firma se specializuje na oblast fotovoltaiky a je na trhu již více než 30 let.

MOBIS průběžně investuje do vlastního realizačního týmu, který zahrnuje projektanty, elektrikáře a revizní a servisní techniky. V době do 60 dnů jsou schopni instalovat solární elektrárnu bez nutnosti vybírat zálohy.

Zákazníci z Luby Karlovarský kraj a okolí, kteří mají zájem o přechod na fotovoltaiku, by měli zanechat své telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci. MOBIS tak umožňuje bezproblémový přechod k udržitelnějšímu způsobu výroby energie.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Zeměpisná poloha: Fotovoltaické elektrárny potřebují k efektivnímu výkonu dostatek slunečního světla. Je důležité zvážit, zda je vaše poloha vhodná pro instalaci takového zařízení. Například, město Luby Karlovarský kraj má relativně dobré podmínky pro instalaci fotovoltaické elektrárny, díky svému geografickému umístění a hladině slunečního záření.

Povolení a regulace: Před zakoupením takového systému je důležité zjistit, jaké jsou místní zákony a nařízení týkající se instalace fotovoltaických elektráren. V Luby Karlovarský kraj se můžete obrátit na místní radnici nebo na krajský úřad pro více informací.

Finanční aspekt: Investice do fotovoltaiky vyžaduje počáteční výdaje, ale mohou přinést dlouhodobé úspory. Je důležité zvážit, jak rychle se vám investice vrátí. Opět, v Luby Karlovarský kraj mohou být náklady na instalaci nižší než v jiných regionech, díky místním podmínkám a podporám.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Město Luby Karlovarský kraj, je známé svými střechami ideálními pro instalaci solárních panelů. Nicméně, ne všechny střechy jsou vhodné pro takový úkol.

Rozloha, orientace a materiál střechy jsou zásadní faktory, které ovlivňují vhodnost instalace solárních panelů. Střecha by neměla být ani příliš malá, aby se na ni vešlo dostatek panelů, ani špatně orientovaná, aby solární panely dosáhly optimální výroby. Střechy vyrobené z nevhodného materiálu, jako je eternit, mohou způsobit problémy s těsností a instalace na ně může být riskantní.

Kromě těchto aspektů je nezbytné zohlednit i statické zatížení střechy. Měla by být dostatečně robustní, aby unesla váhu solárních panelů a jejich montážní konstrukce. V oblasti Luby Karlovarský kraj naše firma nabízí bezplatné technické zhodnocení domů pro účely instalace fotovoltaiky. Pokud jste nerozhodní, neváhejte využít našeho odborníka, který vaši střechu prověří.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Prvním krokem k získání dotace je podání žádosti do patřičného dotačního programu. Kromě předložení žádosti je důležité mít připravený technický návrh, tedy Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (PDSP), a další nezbytné dokumenty jako je například Energetický audit. V případě rezidenčních solárních projektů lze žádost podat přes internetový portál dotačního programu. Je třeba mít na paměti, že proces vyřízení může trvat i několik měsíců.

Při posuzování žádosti se bere v úvahu řada faktorů. Mezi ně patří například energetická účinnost instalovaného systému, výše pořizovacích nákladů, ale také lokalita dané nemovitosti. Pro obyvatele Luby Karlovarský kraj tedy může být poloha jejich nemovitosti při hodnocení žádosti o dotaci na solární energii klíčová. Pro žadatele z Luby Karlovarský kraj proto může být výhodné se na podání žádosti pečlivě připravit a zapojit odbornou pomoc, která bude schopná vše potřebné zajistit.

Poslední důležitou informací pro potenciální žadatele z Luby Karlovarský kraj je, že při schvalování dotací jsou upřednostňovány projekty, které jsou v souladu s nejnovějšími technologickými trendy a splňují nejpřísnější environmentální normy. Například v dotačním programu Nová zelená úsporám má přednost projekt solární elektrárny, který je součástí komplexní energetické úsporové rekonstrukce budovy. Aby žadatelé z Luby Karlovarský kraj dosáhli na dotaci, je tedy nutné, aby jejich projekt nejen splňoval technické parametry, ale také byl v souladu s environmentálními požadavky.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V oblasti obnovitelné energie je Luby v Karlovarském kraji ideální lokalitou pro instalaci fotovoltaických elektráren. Vysoce efektivní solární panely mohou místním obyvatelům výrazně pomoci snížit náklady na energie a zároveň podporovat udržitelný rozvoj v regionu.

Nicméně, instalace a provoz takové fotovoltaické elektrárny vyžaduje připojení k místní distribuční síti. Zatímco mnohé fotovoltaické elektrárny mohou fungovat v ostrovním režimu, propojení s distribuční sítí umožňuje prodej přebytečné energie zpět do sítě, což výrazně zvyšuje jejich efektivitu a ekonomickou návratnost.

Je důležité si uvědomit, že kapacita distribuční sítě není neomezená a její dostupnost se může lišit v různých oblastech. V městě Luby v Karlovarském kraji je k dispozici online mapa připojitelnosti, která ukazuje, zda je možné do sítě připojit danou fotovoltaickou elektrárnu. Informace o konkrétní možnosti připojení je nejlepší získat přímo od distributora nebo od profesionála v oblasti solární energie.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Luby Karlovarský kraj je oblastí s velkým potenciálem pro výstavbu solárních elektráren, ale jak je to s ekonomickou návratností takovéto investice? To je otázka, kterou si kladou mnozí investoři.

Vězte, že mnoho faktorů ovlivňuje ekonomickou návratnost investic do solárních elektráren v Luby Karlovarský kraj. Celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny, dostupné dotační podpory, velikost a typ navrženého systému - všechny tyto aspekty hrají klíčovou roli při určování, zda se vám investice do solární elektrárny opravdu vyplatí.

Mnoho instalačních firem slibuje různě krátké doby návratnosti investice, ale považujte je za orientační, ne absolutní hodnoty. Ve skutečnosti byste měli získat detailní ekonomickou analýzu před tím, než se do takto velké investice ponoříte. Výsledky této analýzy vám umožní porovnat potenciální výnosy a náklady, což je klíčové pro přesné zhodnocení výhodnosti investice do solární elektrárny v Luby Karlovarský kraj.

Závěr

Luby Karlovarský kraj je ideální lokalitou pro instalaci fotovoltaických elektráren již díky svému předpokládanému počtu hodin slunečního svitu během roku. Klíčové je, aby byla nemovitost orientovaná správným směrem a aby nebyla stíněná okolními objekty.

Rovněž je důležité brát ohled na daňové a legislativní požadavky. Fotovoltaické elektrárny jsou v Luby Karlovarský kraj regulovány specifickými zákony a nařízeními, které je nutné důkladně prostudovat, než se do projektu investuje.

Finální rozhodnutí o tom, zda je pro Vás instalace fotovoltaické elektrárny výhodná, by mělo zahrnovat i úvahu o návratnosti investic a možnostech případného prodeje energie do sítě. Investujícím v Luby Karlovarský kraj nabízíme podrobnou konzultaci, kde probereme tyto a další důležité aspekty.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč investovat do fotovoltaiky v Luby s firmou Mobis?

  Investice do fotovoltaiky v Luby s naší rodinnou firmou Mobis přichází jako odpověď na rostoucí ceny energií, nestabilitu dodávek a potřebu podporovat obnovitelné zdroje energie. Navíc, naše firma jako dlouholetý hráč na trhu nabízí komplexní služby v oblasti solární energie, od návrhu až po instalaci.

 • Co je třeba zvážit před instalací fotovoltaického systému v Luby?

  Před instalací solární elektrárny v Luby je důležité zvážit řadu faktorů, včetně technické vhodnosti vaší střechy a možností připojení do distribuční sítě. Také ekonomická výhodnost hraje velkou roli, která závisí na mnoha faktorech, včetně vaší spotřeby elektrické energie, ceny elektřiny a možné dotační podpory.

 • Jak mohou dotace zkrátit dobu návratnosti investice do fotovoltaiky v Luby?

  Dotace na fotovoltaiku mohou významně zkrátit dobu návratnosti vaší investice. Je však třeba si podmínky pro získání takové podpory důkladně prostudovat a tím, jak jsme dlouhodobým hráčem na trhu v Luby, vám dokážeme poskytnout veškeré potřebné informace a poradenství.

Další lokality: