Fotovoltaika Kraslice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Karlovarský kraj > Kraslice

Fotovoltaika Kraslice se zaměřuje na poskytování špičkových služeb v oblasti solární energie. Jako rodinná firma MOBIS jsme na trhu s fotovoltaikou již 30 let, s vlastním realizačním týmem, který zahrnuje projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky.

Vynikáme v oblasti fotovoltaiky ve městě Kraslice. Poskytujeme instalace solárních elektráren bez nutnosti vybírat zálohy a zaručujeme instalaci během 60 dnů.

Zájemci o fotovoltaiku v Kraslicích jsou vyzváni, aby nám zanechali své telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci. Pokud nám zanecháte váš kontakt, budeme se s Vámi co nejdříve spojit a poskytnout vám veškeré potřebné informace.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Faktor číslo jedna: Místo instalace. Toto je první a nejdůležitější krok, který musíte udělat ještě před tím, než začnete plánovat jakýkoli další krok. Je nezbytné zvážit, jestli je na vašem pozemku dostatek místa pro instalaci fotovoltaických panelů a jestli je vaše střecha dostatečně orientovaná k Slunci.

Faktor číslo dva: Ekonomický aspekt. Investice do fotovoltaiky je dlouhodobá záležitost, kterou je třeba pečlivě zvážit. Měli byste se zamyslet nad tím, jestli se vám investice do fotovoltaiky v Kraslicích vrátí a zda budete mít z této investice finanční prospěch.

Poslední faktor je volba instalační firmy. Důležité je zvolit seriózního a zkušeného partnera, který má s instalací fotovoltaických elektráren v Kraslicích a okolí zkušenosti.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Kraslice je spojováno s mnoha věcmi, přičemž jednou z nich je stále rostoucí popularita solárních panelů. Nicméně, instalace solárních zařízení vyžaduje technicky vyhovující střechu, a to neplatí pro každý dům.)

Velikost střechy, její orientace a materiál jsou klíčové aspekty, které je třeba zohlednit. Volba malé střechy nebo střechy špatně orientované může výrazně snížit výkon solárních panelů. Stejně tak může být problém s materiálem střechy, který nemusí být vhodný pro instalaci těchto panelů - například eternit.

Statika střechy je další faktor, který hraje roli v procesu instalace. Je důležité zajistit, aby zatížení panelů a konstrukcí střechu nedeformovalo. Ve městě Kraslice existují bezplatné služby pro technické zhodnocení domů pro potřeby instalace fotovoltaiky. Tento krok může pomoci zjistit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V rámci programu Nová zelená úsporám si můžete podat žádost o dotaci na instalaci solárních panelů nejen ve městě Kraslice, ale také v jakémkoli jiném městě v České republice. Tento program je určený jak pro rodinné domy, tak pro bytové domy, takže občané města Kraslice mají možnost ziškat podporu až do 90% nákladů na instalaci solární elektrárny.

Při podávání žádosti je důležité splňovat několik podmínek. Mezi důležitými faktory patří například velikost instalovaného zařízení, typ budovy, ve které budou panely instalovány, ale také správný výběr typu solárních panelů. V Kraslicích se například hodí více monokrystalické solární panely, které jsou efektivnější při slabším osvětlení.

Nezapomínejte také, že v rámci programu Nová zelená úsporám je povinností využít poskytnuté dotace na kupované a instalované přístroje a služby od certifikovaných dodavatelů. Datum přicházejících změn v tomto programu je 1.9.2024, takže je důležité vše pečlivě naplánovat a žádosti podat včas, aby si občané města Kraslice mohli optimálně využít této příležitosti.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Investice do fotovoltaické elektrárny může být výhodná, nicméně potřebná je především připojitelnost k distribuční síti. Bez možnosti připojení je provoz elektrárny výrazně omezen, jelikož nelze prodávat přebytečnou energii zpět do sítě.

V případě města Kraslice je nutné zjistit kapacitu distribuční sítě. Tè lze zjistit s pomocí nástroje distributora EGD, označovaného jako mapa připojitelnosti, který ukazuje stav sítě ve specifických oblastech. Tento nástroj je však pouze orientační a definitivní odpověď na otázku připojitelnosti v městě Kraslice obdržíte až po podání žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny je nepochybně velké rozhodnutí, které vyžaduje důkladnou přípravu a posouzení.

Jedním z klíčových faktorů, který je potřeba zvážit, je návratnost investice, což závisí na řadě proměnných. Mezi ně patří například celková spotřeba elektrické energie, aktuální cena elektřiny, dostupné dotační programy, ale také velikost a typ navrhovaného systému.

Přestože instalatérské firmy často lákají na krátkou dobu návratnosti, je důležité uvědomit si, že výstupy z ekonomické analýzy jsou pouze orientační. Opravdová výhodnost investice do fotovoltaické elektrárny bude záležet na mnoha specifických faktorech, včetně budoucích cen energie. To vám vaše město Kraslice pomůže zhodnotit. Dokonce i přibližná kalkulace je užitečná při hodnocení výhodnosti investice, v takových případech je Kraslice nepostradatelnou pomůckou pro přesné výpočty.

Závěr

Fotovoltaické elektrárny jsou prospěšné pro životní prostředí, ale investice do nich může vyžadovat velké finanční prostředky. Důležité je zvážit několik klíčových faktorů, jako je umístění, velikost, energetická spotřeba a návratnost investice.

Umístění je klíčové pro účinnost fotovoltaických elektráren. Ve městě Kraslice může být toto umístění optimální vzhledem k vysokému počtu slunečných dní.

Velikost fotovoltaické elektrárny a její návratnost investice jsou dalšími důležitými aspekty, které je třeba zvážit. V Kraslicích je možné vybudovat elektrárnu různých velikostí, což může ovlivnit vaši počáteční investici a její návratnost.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaických systémů v Kraslicích od firmy MOBIS?

  Instalace fotovoltaických systémů v Kraslicích od MOBIS přináší řadu výhod. První je finanční úspora díky sníženým nákladům za energii. S rostoucími cenami energie a nestabilitou dodávek může být vlastní produkce elektřiny odpovědí. Navíc, region Kraslice je ideální pro solární energii díky své geografické poloze a slunečnímu svitu. Důležitou roli hraje i to, že MOBIS jako místní, rodinná firma s dlouhou tradicí na trhu fotovoltaiky, zaručuje profesionální přístup a servis.

 • Jak MOBIS pomůže sledovat technickou vhodnost stávající střechy pro instalaci fotovoltaiky?

  MOBIS při návrhu a přípravě instalace fotovoltaického systému provádí důkladnou analýzu. Technici z MOBIS posoudí technické možnosti a vhodnost vaší střechy pro instalaci, včetně orientace, sklonu a stínování. Určí také potřebný výkon systému, aby bylo dosaženo optimalizace investice a dlouhodobého zisku. Všechny tyto aspekty jsou klíčové pro úspěšný provoz solární elektrárny.

 • Jak MOBIS pomáhá zákazníkům v Kraslicích získat dotační podporu na fotovoltaiku?

  MOBIS poskytuje komplexní poradenství v oblasti dotací na fotovoltaiku, včetně správného vyplnění žádosti a přípravy potřebné dokumentace. Tým MOBIS sleduje veškeré změny v podmínkách pro získání dotací a radi vám pomůže zorientovat se v nich. V rámci servisu MOBIS také zajišťuje komunikaci s poskytovateli dotací. Díky rozsáhlým zkušenostem a pochopení trhu dokáže MOBIS maximalizovat šance na úspěšné získání podpory pro vaši investici do fotovoltaiky.

Další lokality: