Fotovoltaika Jáchymov: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Karlovarský kraj > Jáchymov

Fotovoltaika v Jáchymově v Karlovarském kraji, nabízí nové možnosti pro udržitelnou energii v roce 2024. Domácnosti a firmy v Jáchymově mohou využívat čistou, obnovitelnou energii způsobenou fotovoltaickými panely, které přeměňují sluneční světlo na elektrickou energii.

Nadstandardní služby poskytuje rodinná firma MOBIS, která je na trhu s fotovoltaikou již 30 let. Firma nabízí vlastní realizační tým, včetně projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků, což zajišťuje její pozici jako lídra na trhu v Jáchymově.

Hlavní výhodou firmy MOBIS je její operativnost a efektivita - na instalaci solární elektrárny nevybírá žádné zálohy a dokáže instalovat systém do 60 dnů. Je velmi důležité, aby zájemci zanechali své telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci a MOBIS se jim ozve co nejdříve. Tento přístup umožňuje Jáchymovským občanům rychle přejít na udržitelné zdroje energie.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Geografická poloha a orientace střechy jsou jedním z nejdůležitějších faktorů k zvážení. Místo instalace má obrovský vliv na efektivitu fotovoltaických panelů. Například, pokud jste z města Jáchymov v Karlovarském kraji, ujistěte se, že máte dostatek slunečního svitu pro optimální výkon vašeho systému.

Dalším kritickým aspektem před investicí do fotovoltaické elektrárny je stáří a zdraví střechy. Pokud je vaše střecha v Jáchymově v Karlovarském kraji stará, nebo je v mizerné kondici, bude ji pravděpodobně třeba nahradit před instalací solárních panelů. Taktéž je potřeba se věnovat výběru typu a kvality solárních panelů, tak aby byla zajištěna co nejdelší životnost a efektivita systému.

Závěrem je potřeba zmínit právní aspekty a úspory spojené s investicí do fotovoltaické elektrárny. Před zahájením projektu je nezbytné se informovat o právních předpisech ve Jáchymově v Karlovarském kraji, stejně jako o možných státních dotacích a podporách pro instalaci obnovitelných zdrojů elektrické energie. Faktor úspor je třeba prokalkulovat - nezapomenutelné jsou totiž nejen náklady na pořízení a instalaci systému, ale také možné úspory za elektrickou energii, kterou solární panely vyprodukují.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Instalace solárních panelů nabízí obrovský potenciál pro ušetření energie, ale ne každá střecha je ideální pro realizaci tohoto projektu. Klíčovou roli hraje velikost střechy, její orientace, materiál, ze kterého je vyrobena, a její statika.

Pokud je střecha příliš malá, nemohou se na ni vejít dostatečné množství solárních panelů. Pokud je střecha špatně orientovaná, může to značně ovlivnit potenciální výrobu energie.

Materiál střechy je také důležitý. Střechy z eternitu například nejsou vhodné, protože často způsobují problémy se zatékáním. Posledním faktorem, který je třeba zvážit, je statika střechy. Instalace fotovoltaických panelů představuje dodatečné zatížení, které může střechu deformovat. Pro ty, kteří chtějí ověřit, zda je jejich střecha vhodná pro instalaci solárních panelů, nabízíme bezplatné služby technického zhodnocení.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V rámci programu Nová zelená úsporám lze získat dotační podporu na instalaci solárních panelů. Tento program nabízí příspěvek až do výše 50% na investici do fotovoltaických panelů a je dostupný pro všechny občany i podnikatele z celé České republiky, a tedy i z města Jáchymov v Karlovarském kraji.

Podmínky pro získání dotace jsou však přísné. Je nutné dbát na správné technické a administrativní podmínky projektu. Především je potřeba, aby byla solární elektrárna připojena k distribuční síti a aby tato síť neměla nedostatečnou kapacitu pro připojení dalších OZE.

Návrh je vždy třeba konzultovat s odborníkem na fotovoltaiku. Pokud dodržíte všechny podmínky, další kroky už jsou na vás. Vyplňte žádost, pošlete ji a teď už jen čekejte. Nezapomeňte, že právě Jáchymov v Karlovarském kraji je jedním z měst, kde je možné získat dotace na instalaci solárních panelů.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Jáchymov, ve Karlovarském kraji, je jednou z lokalit, kde si mnoho majitelů nemovitostí vybírá instalaci fotovoltaické elektárny. Její provoz a efektivita však záleží na schopnosti připojení do distribuční sítě.

V případě, že tato síť nemá dostatečnou kapacitu, může dojít k problémům s provozem fotovoltaické elektrárny. Naštěstí existuje mapa připojitelnosti, kterou nabízí EGD, a která udává, zda je kapacita sítě v konkrétním místě již vyčerpána. Specificky v Jáchymově v Karlovarském kraji je důležité zjistit tuto informaci předem, neboť bez připojení je možné spustit elektrárnu pouze v tzv. ostrovním režimu, který neumožňuje prodej přebytků zpět do sítě.

Nejspolehlivější informaci o možnosti připojení elektrárny však poskytne až konkrétní žádost o připojení. Tento proces může být komplikovaný, a proto nabízíme našim zákazníkům v Jáchymově Karlovarský kraj naše služby pro vyřízení žádosti. To znamená, že se o vše potřebné postaráme za Vás a zajistíme, aby vaše fotovoltaická elektrárna mohla efektivně fungovat.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Jáchymov v Karlovarském kraji představuje ideální místo pro umístění solární elektrárny díky pravidelnému výskytu slunečních dnů. Zde se investice do fotovoltaické elektrárny může jevit jako velmi výhodný krok.

Výhodou pro investici do solární elektrárny v Jáchymově je skutečnost, že pokud je elektrárna navržena a sestavena kompetentně, může produkovat elektřinu za velmi nízké náklady. Předpoklady pro solární energii v poloze Jáchymov, Karlovarský kraj, jsou velmi příznivé a s náležitými kroky může být návratnost investice poměrně krátká.

Při plánování instalace solární elektrárny v Jáchymově je nutné zohlednit velikost a typ navrženého systému a současně provést pečlivou ekonomickou analýzu výhodnosti investice. Takový podrobný přístup vede k maximální efektivitě a nejlepší možné návratnosti.

Závěr

Jáchymov, Karlovarský kraj, je region, který se velmi dobře hodí pro instalaci fotovoltaických elektráren. Díky své geografické poloze má Jáchymov, Karlovarský kraj, ideální předpoklady pro oslunění, což je klíčové pro provoz fotovoltaických panelů.

Další důležitým faktorem, na který je třeba se zaměřit, je finanční stránka projekty. Investice do fotovoltaické elektrárny v Jáchymově, Karlovarský kraj, s sebou nese nejen počáteční náklady na samotnou instalaci, ale také na údržbu a provoz. Při návrhu finančního plánu je nutné promyslet všechny tyto aspekty, aby investice byla rentabilní.

Poslední, ale neméně důležitou věcí je odborník, který bude celkový projekt řídit a instalovat. Společnosti nabízí různé typy služeb a balíčků, proto je potřeba vybrat toho, který nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům a potřebám. Nejenom to, volba odborníka může mít velký vliv na kvalitu a výkonnost celého systému.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč by měl občan Jáchymova zvážit nainstalování fotovoltaického systému od firmy MOBIS?

  Instalace fotovoltaického systémuv Jáchymově představuje mnoho výhod pro občany. Jeden z důvodů je rostoucí nestabilita dodávek energie a stoupající ceny, které mohou být sníženy využitím solární energie. Rodinná firma MOBIS, jako dlouholetý hráč na trhu, nabízí komplexní služby v oblasti solární energie, garantujíc kvalitní instalaci a dlouhodobou podporu.

 • Jaké jsou specifika užití fotovoltaiky v podmínkách města Jáchymov?

  V závislosti na polohě a architektuře domů v Jáchymově jsou některé střechy ideálně orientované pro nasazení fotovoltaických panelů. Intenzita slunečního záření v Jáchymově umožňuje efektivní výrobu elektřiny prostřednictvím solárních panelů. Financování může být navíc podpořeno různými dotačními programy pro obnovitelné zdroje energie, které představují významnou podporu pro občany Jáchymova při investici do fotovoltaiky.

 • Jak přistoupit ke kroku instalace fotovoltaických systémů v Jáchymově od firmy MOBIS?

  Firma MOBIS nabízí kompletní řešení pro instalaci fotovoltaických systémů. Prvním krokem je technické zhodnocení vhodnosti střechy a možnosti připojení do distribuční sítě. Následně je nutné vyřešit ekonomickou stránku projektu, zjistit spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny a možnou dotační podporu a připravit projekt pro získání povolení a dotací.

Další lokality: