Fotovoltaika Hranice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Karlovarský kraj > Hranice

Hranice Karlovarský kraj zaznamenává stále narůstající zájem o fotovoltaické systémy. Rodinná firma MOBIS, která se ve světě solární energie pohybuje již třicet let, je zde k dispozici pro všechny potenciální zákazníky.

MOBIS má svůj vlastní realizační tým složený z projektantů, elektrikářů a servisních techniků, kteří poskytují komplexní služby v oblasti fotovoltaiky v Hranice Karlovarský kraj. Firma garantuje rychlou instalaci solární elektrárny, a to konkrétně do 60 dnů, a to bez požadavku na jakékoliv zálohy.

Potenciální zákazníci v Hranicích Karlovarský kraj, kteří by měli o služby firmy MOBIS zájem, by měli zanechat svůj kontakt pro další komunikaci. Tým MOBIS pak umožní zájemcům bezplatnou konzultaci a další plánování ohledně instalace fotovoltaického systému.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Hranice Karlovarský kraj je oblíbeným místem pro instalaci fotovoltaických elektráren díky svému často slunečnému počasí. Před instalací je však důležité nejdříve vyhodnotit velikost dostupné plochy pro instalaci, orientaci střechy vůči slunci a případné stínění z okolí, jako jsou stromy nebo budovy.

Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny může být také ovlivněna variantou financování, výběrem dodavatele a výběrem technologie. Zvážit byste měli také údržbu a možné poruchy, které mohou v dlouhodobém horizontu ovlivnit výkon vaší elektrárny a návratnost vaší investice.

Hranice Karlovarský kraj má také svá konkrétní pravidla a regulace týkající se instalace a provozu fotovoltaických elektráren. Je důležité se před investicí informovat a poradit se s odborníky, aby vaše investice do fotovoltaické elektrárny byla co nejvýhodnější a splnila vaše očekávání.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Hranice Karlovarský kraj je ideálním místem pro instalaci solárních panelů, ale je důležité se předem přesvědčit, zda je technický stav střechy pro takový projekt vhodný. Ne každá střecha je totiž pro instalaci fotovoltaických panelů dokonalá.

Průkopní menstruace hrají například velikost střechy (není-li dostatečně velká, může být umístění solárních panelů problém), její orientace (nevhodná orientace může výrazně snížit efektivitu fotovoltaického systému) a materiál střechy (z některých materiálů, jako je eternit, mohou instalátoři z bezpečnostních důvodů raději ustoupit).

Posledním, ale neméně důležitým faktorem, je stabilita střechy. Příliš velké zatížení panelů a jejich montážních konstrukcí může střechu deformovat nebo poškodit. Pro zajištění bezpečnosti a efektivity solární instalace nabízíme v Hranicích Karlovarský kraj bezplatné technické zhodnocení střech a bytů pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete získat až 40% dotaci na instalaci solárních panelů na Vašem domě v Hranice Karlovarský kraj. Tento program je dostupný jak pro jednotlivce, tak pro bytové družstva a společenství vlastníků bytových jednotek.

Klíčová je přitom lokalita - v Hranice Karlovarský kraj je dostatečný počet slunečních dní, které umožňují efektivní využití solárních panelů. Díky tomu se návratnost investice do solární elektrárny výrazně zkrátí. Získání dotace na solární elektrárnu v Hranice Karlovarský kraj se tak může stát skvělou investicí do budoucnosti.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Hranice Karlovarský kraj se může jevit jako ideální místo pro umístění Vaší fotovoltaické elektrárny. Ale jaký je stav distribuční sítě v tomto regionu a kolik je možných destinací pro připojení nové elektrárny?

Důležité je vědět, že kapacita a dostupnost distribuční sítě pro připojení fotovoltaických elektráren se může významně lišit v různých částech země, a tedy i v rámci Hranic v Karlovarském kraji. Mapa připojitelnosti od EGD může poskytnout představu o aktuálním stavu, nicméně definitivní rozhodnutí je na provozovateli distribuční soustavy.

Proto než se rozhodnete pro umístění fotovoltaické elektrárny v oblasti Hranice Karlovarský kraj, je nezbytné podat žádost o připojení. Tento proces může být složitý, ale díky našemu týmu odborníků je možné ho zvládnout pohodlně a efektivně.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny mohou být potenciálně ekonomicky výhodné, nicméně, je důležité provést detailní ekonomickou analýzu. Zohlednit je třeba celkovou spotřebu elektrické energie, aktuální cenu elektřiny, výši dotační podpory, a také velikost a typ navrhovaného systému.

Firmy působící v oblasti instalací solárních elektráren často slibují krátkou dobu návratnosti investice. Je však třeba mít na paměti, že veškeré výstupy z těchto analýz jsou velmi často pouze orientační.

Kvalitní ekonomickou analýzu solární elektrárny Vám můžeme nabídnout pomocí nejpřesnějších dat a předpovědí cen. I přesto, je důležité zdůraznit, že se jedná o odhad, ale i takový může být velmi užitečný při rozhodování o investici do solárních panelů.

Závěr

Město Hranice v Karlovarském kraji je připraveno podpořit ty, kteří se rozhodnou investovat do fotovoltaických zdrojů energie. Infrastruktura a podmínky pro instalaci fotovoltaických panelů v Hranicích Karlovarský kraj jsou opravdu příznivé.

Před zahájením jakéhokoli projektu je důležité pečlivě zvážit finanční stránku. Fotovoltaické elektrárny jsou nákladné jak na pořizovací cenu, tak na údržbu. V Hranicích v Karlovarském kraji existují různé finanční podpory, jež významně pomáhají při krytí nákladů na instalaci.

Trvalá udržitelnost je dalším důležitým aspektem, který by měl být vzat v úvahu. Hranice v Karlovarském kraji poskytuje ideální podmínky pro dlouhodobý provoz fotovoltaických elektráren. Vzhledem k tomu, že její poloha je geograficky výhodná, lze zde maximalizovat výkon a tím pádem i návratnost investice do fotovoltaické elektrárny.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč je Hranice v Karlovarském kraji ideální lokalitou pro instalaci fotovoltaických systémů?

  Hranice je ideální lokalitou pro instalaci fotovoltaiky díky svému geografickému postavení a množství slunečních dní po celý rok. Naše firma Mobis nabízí kompletní instalace solárních panelů i další služby související s fotovoltaikou právě zde.

 • Jaký je postup instalace fotovoltaického systému v Hranice v Karlovarském kraji?

  Pro instalaci fotovoltaického systému je nezbytné provést technickou analýzu vaší střechy a vašeho připojení k distribuční síti. Následně připravíme projekt, který je přizpůsoben konkrétním potřebám vašeho domova v Hranice. Nakonec provedeme instalaci a kontrolu funkčnosti systému.

 • Jaké jsou výhody investice do fotovoltaiky v Hranice?

  Investování do fotovoltaiky v Hranice vám umožní snížit vaši závislost na dodávkách energie a můžete také využít různých dotací a podpor pro obnovitelné zdroje energie. Firma Mobis vám poskytne kompletní servis, od projektu po instalaci, a pomůže vám zorientovat se v možnostech, které fotovoltaika nabízí.

Další lokality: