Fotovoltaika Cheb: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Karlovarský kraj > Cheb

Fotovoltaika v městě Cheb je v roce 2024 v proudu se stále rostoucím potenciálem pro rozvoj. Při přechodu na obnovitelné zdroje energie představuje fotovoltaika atraktivní alternativu pro řadu domácností a firem v Chebu.

Nabídku na trhu fotovoltaických systémů v Chebu zastupuje především rodinná firma MOBIS, která má dlouholeté zkušenosti v oboru, sahající až 30 let zpátky. S vlastním realizačním týmem zahrnujícím projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky, firma MOBIS zaručuje kvalitní a rychlou realizaci fotovoltaických systémů bez potřeby záloh a s garantovanou instalací do 60 dnů.

Pro zájemce o fotovoltaiku v Chebu je důležité, aby zanechali své telefonní číslo pro další komunikaci a doplňující konzultaci. Profesionální tým firmy MOBIS se poté co nejdříve ozve a poskytne zákazníkům bezplatnou konzultaci ohledně možností využití fotovoltaických systémů v Chebu.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Položení a poloha stavby: Sklon a orientace střechy směrem , jsou jedny z nejdůležitějších faktorů pro účinnost fotovoltaických panelů. Optimální orientace je směrem na jih s úhlem sklonu střechy mezi 20 a 30 stupni. Dále je důležité zohlednit přístup slunce k panelům, který nesmí být blokován stíny z okolních staveb nebo vegetace.

Kondice střechy: Provádějí-li se instalace fotovoltaických panelů na střeše, musí být střecha v dobrém stavu a schopna nést další zátěž. Pokud je střecha ve špatném stavu, může se rekonstrukce stát nutností před instalací fotovoltaického systému. Tento aspekt je třeba vzít v úvahu při plánování finančních nákladů.

Finanční aspekty: Investice do fotovoltaického systému vyžaduje značné finanční prostředky na počátku. Nicméně, díky nízkým provozním nákladům a možnosti prodeje přebytečné energie do sítě, může se investice v dlouhodobém horizontu vyplatit. Rovněž zde existují různé dotace a podpory státu, které mohou náklady na pořízení systému výrazně snížit.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Při instalaci solárních panelů na střeše jsou klíčové faktory, které je třeba zvážit pro optimální efektivitu a bezpečnost. Prvním faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je, zda má střecha dostatečnou velikost pro umístění požadovaného počtu solárních panelů. Příliš malá střecha může negativně ovlivnit celkovou schopnost systému generovat elektřinu.

Dalším důležitým aspektem je správné orientování střechy. Pokud střecha nesměřuje na jih, může ranní a odpolední slunce mít negativní vliv na potenciální produkci elektrické energie. Třetí bod zahrnuje zvážení typu střešního materiálu a jeho vhodnost pro instalaci panelů. Střechy z eternitu například mohou způsobit problémy, protože po instalaci často zatékají.

Poslední, ale neméně důležitý faktor, je hodnocení statiky střechy. Je nutné zkontrolovat, zda střecha snese hmotnost solárních panelů a montážních konstrukcí, aby nedošlo k její deformaci. Pro technické zhodnocení vaší střechy v Chebu můžete využít našich bezplatných služeb. Naše společnost vám poskytne kvalifikovaného technika, který bude schopen provést potřebné prověření pro instalaci fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Solární energetika se stává velmi oblíbenou volbou pro mnohé vlastníky nemovitostí v Chebu a dále. Mnohé indikátory ukazují na to, že s rostoucími cenami energií a stále se zlepšující technologií se tato volba stává čím dál tím atraktivnější.

Klíčovým faktorem, který potenciální investory v Chebu láká k instalaci solárních panelů, jsou dotační programy které poskytuje vládou a EU. Tyto dotační programy mohou pokrýt až polovinu nákladů na instalaci solárního systému, což výrazně snižuje dobu návratnosti investice.

Město Cheb se proto může stát ideálním místem pro ty, kteří se chtějí zapojit do této zelené revoluce a investovat do solární energetiky. S využitím dostupných dotačních programů je to nyní jednodušší a dostupnější než kdykoli předtím.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaické elektrárny se stávají stále populárnějšími, a nyní si možná říkáte, zda byste mohli provozovat takovou elektrárnu ve městě Cheb. Prvním krokem je zjistit, zdali Vás provozovatel distribuční soustavy ,,připojí'' do distribuční sítě. Bez tohoto připojení by bylo možné provozovat elektrárnu pouze na tzv. ostrovní režim, což znamená, že není možné produkovat přebytečnou energii a prodávat ji zpět do sítě.

Panují obavy, že kapacita distribuční sítě ve městě Cheb může být vyčerpána, a tak by bylo nemožné připojit další fotovoltaickou elektrárnu. Chcete-li se informovat o dostupnosti kapacity sítě ve městě Cheb, můžete využít nástroje EGD, jako je mapa připojitelnosti. Je však důležité si uvědomit, že s jistotou se dozvíte o dostupnosti připojení až po podání žádosti o připojení.

Jak bylo zmíněno dříve, bez připojení k distribuční soustavě by vaše elektrárna v Chebu byla ,,odříznutá'' od sítě. Chcete-li tedy optimalizovat provoz fotovoltaické elektrárny, je tedy nezbytné se nejprve informovat o možnosti připojení. Ať už se rozhodnete jakkoliv, doporučujeme vám konzultovat váš rozkrok se zkušenými profesionály.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investování do solární elektrárny představuje jednu z ekonomicky výhodných forem investic, zejména pokud jste rezident města Cheb. Pro rozpočtování takové investice je zásadní hodnocení faktorů jako jsou celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny a dotační podpora. Jedna ekonomická analýza těchto faktorů může vylepšit odhad návratnosti investice, ale je důležité si uvědomit, že podobné analýzy jsou orientační a výsledný profit může být odlišný.

Vanou otázkou zůstává: "Je investice do solární energie v Chebu skutečně výhodná?" Nahradit tradiční způsoby získávání energie fotovoltaikou může být na první pohled nákladné, ale výhledově může taková investice přinést výrazné úspory. Každá situace je specifická a v Chebu jsou k dispozici různé možnosti a typy solárních systémů, takže každý investiční návrh je odlišný.

Rozhodnout se pro takovou investici bez odborného poradenství může být skutečně záludné. Proto si v Chebu najdete odborníky, kteří Vám pomohou s ekonomickou analýzou a na základě toho Vám připraví přesný odhad nákladů a přínosů. Právě proto je zapotřebí individuálního přístupu a kvalifikované agentury, která dokáže připravit analýzu specifickou pro vaši situaci a celkový kontext v Chebu.

Závěr

Před tím, než se pustíte do nákladné investice jako je fotovoltaická elektrárna, je nanejvýš důležité zvážit několik klíčových aspektů. Prvním z nich je geografická poloha Vaší nemovitosti, jako například město Cheb, které může mít výrazný vliv na účinnost Vaší elektrárny.

Dalším důležitým kritériem je orientace a sklon střechy Vaší nemovitosti. Například, jestliže se Vaše nemovitost nachází v Chebu, je ideální orientace střechy směrem na jih a sklon mezi 30 až 45 stupni pro maximální využití slunečního svitu.

Poslední, ale neméně důležitou složkou k zvážení, je ekonomická návratnost investice. Jestliže nemovitost v Chebu splňuje výše zmíněné technické požadavky, může se investice do fotovoltaické elektrárny ukázat jako výhodná dlouhodobá investice, která přináší nejen finanční úspory, ale také přispívá k trvale udržitelné energetice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaice u rodinné firmy MOBIS v oblasti Cheb?

  Společnost MOBIS je jedním z předních poskytovatelů služeb v oblasti fotovoltaiky v Chebu. S naším dlouhodobým působením na trhu máme širokou zkušenosti a znalosti lokalit, jejich klimatických podmínek a technických předpisů, které aplikujeme při navrhování a instalaci fotovoltaických systémů. S naší firmou získáte kompletní řešení od projektování po instalaci a údržbu. S naším silným místním zastoupením jsme schopni reagovat rychle na jakékoliv problémy a zajistit efektivní servis. Navíc jsme v Chebu dobře známi pro naši profesionální a přátelskou službu.

 • Jak podporuje město Cheb obnovitelnou energii, zejména fotovoltaiku?

  Město Cheb je velký zastánce obnovitelné energie a provádí řadu iniciativ, které podporují používání fotovoltaiky. Cheb investuje do obnovitelných zdrojů energie v rámci svého snahy o snižování emisí a dosažení udržitelnosti.Město například nabízí řadu dotací a grantů pro obyvatele a firmy, které se rozhodnou investovat do fotovoltaických systémů. Tyto finanční pobídky mohou významně snížit náklady na instalaci solárních panelů a zkracují dobu návratnosti investice. S firmou MOBIS získáte kompletní informace o všech dotacích a podporách, které jsou k dispozici, a poskytneme vám při tom odborné vedení.

 • Je možné připojit fotovoltaický systém do distribuční sítě v Chebu?

  Ano, v Chebu je možné připojení fotovoltaického systému do distribuční sítě. Toto připojení je důležité pro období, kdy je produkce solární energie vyšší než spotřeba, čímž je možné nepoužitou elektřinu odeslat zpět do sítě a získat za to odměnu. V rodinné firmě MOBIS máme zkušenosti s řízením celého procesu připojení k síti, čímž pomáháme svým zákazníkům maximalizovat hodnotu jejich investice do fotovoltaických systémů.

Další lokality: