Fotovoltaika Velké Bílovice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihomoravský kraj > Velké Bílovice

Velké Bílovice je městem, které dává velký přednost udržitelné energii a šetrnému zacházení s prostředím. Jako jeden z předních dodavatelů solárních systémů v České republice, firma MOBIS považuje Velké Bílovice za strategicky důležité místo pro rozvoj fotovoltaiky.

Akcentujeme, že naše firma působí na trhu solární techniky již po tři dekády a máme vlastní realizační tým složený z odborníků - projektantů, elektrikářů a revizních a servisních techniků. To nám umožňuje rychle a efektivně reagovat na potřeby našich zákazníků v oblasti fotovoltaiky.

Klíčovou informací pro potenciální zákazníky je, že naši klienti v oblasti Velké Bílovice nejsou požadováni k depozitu pro instalaci solární elektrárny a můžeme zajistit její realizaci do 60 dnů. Pro bezplatnou konzultaci jsme k dispozici na telefonním čísle uváděném na našem webu. Vaše požadavky jsou pro nás prioritou a hrdě sloužíme komunitě Velké Bílovice.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Faktory ovlivňující investici do fotovoltaiky:
Investice do solárních panelů se zdá být lukrativní, ale je nutné zvážit více aspektů než jen výhledový zisk. Geografická poloha je například klíčový faktor, který ovlivňuje efektivitu solárních panelů. Velké Bílovice, se svým vysokým procentem slunečních dní v roce, jsou ideálním místem pro investování do tohoto typu obnovitelné energie.

Dalším faktorem je velikost a orientace vhodné plochy pro instalaci panelů. Ideálně by měla být plocha rovná a orientovaná k jihu. V obci Velké Bílovice, s mnoha vinohrady a rovnými plochami, je možné najít mnoho vhodných lokalit pro fotovoltaické elektrárny.

Na závěr je důležité připomenout, že právní a legislativní podmínky se mohou měnit a je třeba je sledovat. Například, zrovna nyní Velké Bílovice nabízí velmi příznivé podmínky pro investice do obnovitelných zdrojů. Je potřeba sledovat místní a státní regulace, aby investice do fotovoltaiky byla nejen ekologická, ale také ekonomicky výhodná.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Pokud zvažujete instalaci solárních panelů na Vaší střeše, je nutné vzít v úvahu několik faktorů. Nejprve je potřeba ověřit, zda je střecha dostatečně velká pro požadovaný počet panelů. Neméně důležitou roli hraje také orientace střechy – špatně orientovaná střecha může výrazně snížit výrobu elektrické energie.

Dalším faktorem je materiál střechy. Některé materiály, jako je například eternit, nejsou pro instalaci panelů vhodné, a většina instalatérů je proto odmítá. Poslední, ale rozhodně ne méně důležitým bodem, je statika střechy – střecha musí být schopna unést zatížení panelů a konstrukcí.

Nejjednodušším způsobem, jak zjistit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů, je využití našich bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu. Naše zkušení technici jsou k dispozici, aby přezkoumali možnosti instalace a poskytli váš dom's potenciál pro využití solární energie.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dosáhněte na dotační podporu na solární elektrárnu! Dotace na fotovoltaiku jsou skvělou příležitostí, jak snížit počáteční investice do solární elektrárny a zkrátit dobu její návratnosti. Zejména v takových oblastech jako je Velké Bílovice, kde je velké množství světla a potenciálního využití energie ze sluníčka, je podpora solární energetiky mimořádně výhodná.

V České republice je několik dotačních programů na podporu obnovitelných zdrojů energie. Mezi nejznámější patří RES+, OP TAK, či program Nová zelená úsporám. Pro majitele rodinných a bytových domů je tedy důležité zjistit, jaký program je pro ně nejvýhodnější.

Je důležité zdůraznit, že podmínky získání dotace se mohou v čase měnit, takže je nutné se pravidelně informovat o aktuálním stavu. Například program Nová zelená úsporám se od 1.9.2024 mění. Detailní prostudování podmínek pro získání dotace včetně těchto změn tedy je nezbytným prvním krokem před samotnou realizací Vašeho solárního projektu v oblasti Velké Bílovice.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud jste obyvatelem Velké Bílovice a uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny, je důležité zjistit, zdali vás provozovatel distribuční soustavy "připojí" do distribuční sítě. Bez připojení je možné spustit elektrárnu pouze na tzv. ostrovní režim, což však znamená, že žádné přebytky nemůžete prodávat zpět do sítě a vaše fotovoltaická elektrárna by byla "odříznutá" od sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v různých místech, včetně Velkých Bílovic. Existuje nástroj nazývaný mapa připojitelnosti, který poskytuje relativně přesný přehled kapacity sítě. Z této mapy lze vyčíst, pokud je kapacita v oblasti Velkých Bílovic již plná (modře označené území znamená, že je kapacita sítě již vyčerpaná).

Nicméně, se 100% přesností je možné zjistit možnost připojení až po podání žádosti o připojení. Tuto službu nabízíme pro naše zákazníky a pomáháme jim s jejím vyřízením.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V obci Velké Bílovice existuje mnoho moderních domů vybavených solárními panely, což svědčí o rostoucí popularitě takových investic. Investice do solárních panelů nabízí řadu ekonomických výhod, zvláště pokud máte vysokou spotřebu elektrické energie a v oblasti, kde je hodně slunečních dnů, jako je Velké Bílovice.

Pokud uvažujete o investici do solární elektrárny v Velké Bílovice, je důležité provést důkladnou analýzu nákladů a přínosů. Celkové náklady na investici zahrnují nejen nákup a instalaci panelů, ale také jejich údržbu a případné opravy. Nicméně, s rostoucími náklady na elektřinu a vysokými dotacemi může být investice do solární elektrárny velmi výhodná.

Mnoho instalatérských firem v obci Velké Bílovice nabízí bezplatné analýzy a návrhy systémů pro solární elektrárny, aby pomohly potenciálním investorům rozhodnout. Přesto je důležité míti na paměti, že tyto analýzy jsou často orientační a konečné náklady a návratnost mohou být ovlivněny řadou faktorů. Přesto, s pečlivým plánováním a správným systémem, může být investice do solární panelů v obci Velké Bílovice velmi výhodná.

Závěr

Je potřeba především zjistit, zda Vaše nemovitost v Velkých Bílovicích má vhodnou expozici k slunci a zda je střecha dostatečně velká pro instalaci solárních panelů. Tuhé střešní materiály, jako je břidlice a beton, jsou nejlepšími možnostmi pro montáž panelů.

Je také záhodno zvážit, zda je střecha nemovitosti v Velkých Bílovicích technicky připravena na instalaci solarů. Přestože je technická stránka velmi důležitá, neměli byste zapomínat ani na možné administrativní překážky. Máte-li jakékoliv dotazy, obraťte se na nás a my Vám budeme schopni odpovědět na všechny Vaše otázky.

Na závěr, při rozhodování o nakoupení solárních panelů, je také třeba vzít v potaz počáteční náklady a následnou úsporu na elektře. Dále je také možné využít různých státních dotací na instalaci solárních panelů. Pokud máte zájem o instalaci fotovoltaické elektrárny ve Velkých Bílovicích, neváhejte nás kontaktovat. Dodržujte tyto tipy a váš přechod na solární energii bude hladký a nekomplikovaný.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je specializace firmy MOBIS ve Velké Bílovice?

  Global energy solutions s.r.o. je rodinná firma MOBIS, která je dlouholetým hráčem na trhu fotovoltaiky ve Velké Bílovice. MOBIS nabízí komplexní služby v oblasti solární energie od projektu až po instalaci. Specializujeme se na poskytnutí personalizovaných řešení, která zohledňují místní podmínky, technickou proveditelnost a ekonomickou výhodnost. Jsme plně důvěryhodnými partnery v oblasti fotovoltaiky, přičemž našim klientům pomáháme přecházet na zelenou energii efektivně a bez komplikací.

 • Je investice do fotovoltaiky v oblasti Velkých Bílovic finančně výhodná?

  Investování do fotovoltaiky se stává stále populárnější volbou pro obyvatele Velkých Bílovic, a to díky rostoucím cenám energie, nestabilitě dodávek a podpoře obnovitelných zdrojů. Firmy jako je MOBIS mohou navrhnout a instalovat solární elektrárny na míru, které jsou optimalizované pro místní podmínky a osobní energetické potřeby. Finanční návratnost může být dále zvýhodněna díky různým státním nebo soukromým dotačním programům.

 • Jaké jsou technické požadavky na instalaci fotovoltaických panelů ve Velkých Bílovicích?

  Pro instalaci solárních panelů je důležité zvážit několik faktorů. Vhodná je orientace střechy k jihu a minimalizace stínů. MOBIS poskytuje odborné poradenství a technické hodnocení vaší střechy, aby zjistila, jak nejlépe rozmístit panely pro maximální využití sluneční energie. Také se zabýváme otázkou připojení do distribuční sítě a zajistíme všechny potřebné povolení. Ve Velkých Bílovicích pak hrají roli i místní stavební předpisy a regulace, které bereme vždy v potaz.

Další lokality: