Fotovoltaika Troubsko: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihomoravský kraj > Troubsko

Fotovoltaika Troubsko je klíčovým hráčem na poli obnovitelných zdrojů energie v Jihomoravském kraji. Naše rodinná firma MOBIS se specializuje na tuto oblast již tři dekády a v Troubsku nabízí kompletní službu v oblasti fotovoltaických systémů.

K našim službám patří vlastní realizační tým skládající se z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků. Obsahujeme bezplatnou kalkulaci a návrh fotovoltaického systému pro vaši nemovitost v Troubsku a to vše realizujeme bez vyžadování zálohy a garantujeme instalace do 60 dnů.

Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte nás s vaším telefonním číslem pro bezplatnou konzultaci. Profesionální tým MOBIS v Troubsku se na vás těší a je připraven vám přinést úsporu a ekologický přístup k energii.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a orientace střechy jsou jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují efektivitu fotovoltaických panelů. Pro maximální využití solární energie by měla být střecha orientována na jih a měla by být volná od stínů. Je důležité si uvědomit, že na tento faktor lze sice částečně působit výběrem vhodného typu panelů, ale bez jakéhokoli stínování a s optimální orientací střechy lze dosáhnout maximální efektivity.

Přístup k elektrické síti a její kapacita jsou také důležité faktory. Fotovoltaické panely vyrábějí elektrickou energii, kterou je nutné buď spotřebovat, nebo ji vhodně skladovat. Pokud nemáte možnost využít veškerou vyrobenou energii v místě instalace fotovoltaických panelů, musíte ji dovést do elektrické sítě. To může vyžadovat dovolení a nákladné úpravy elektrického vedení.

Finanční náklady jsou posledním, ale neméně důležitým faktorem. I přestože ceny fotovoltaických panelů v posledních letech klesají, náklady na jejich instalaci a provoz stále představují značnou investici. Kromě toho je třeba počítat s náklady na údržbu, případné opravy a v neposlední řadě také s náklady na likvidaci panelů na konci jejich životnosti.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Pokud žijete v Troubsko Jihomoravský kraj a zvažujete instalaci solárních panelů, je třeba vzít v úvahu některé technické aspekty vaší střechy. Nemůže být příliš malá, špatně orientovaná nebo vyrobená z neodpovídajícího materiálu jako je například eternit.

Dále je důležité zohlednit i statiku vaší střechy. Nadměrné zatížení instalovanými panely a konstrukcí může vést k její deformaci, což vede k vážným problémům.

V rámci našich služeb v Troubsko Jihomoravský kraj nabízíme také technické zhodnocení vašeho domu pro účely instalace solárních panelů. Je to nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci fotovoltaické elektrárny.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V obci Troubsko v Jihomoravském kraji mají obyvatelé možnost získat finanční podporu na výstavbu solární elektrárny skrze dotační programy celého České republiky. Účelem těchto programů je podpořit ekologické a udržitelné hospodaření včetně využití obnovitelných zdrojů energie.

Dotační programy jako je RES+, OP TAK a zejména Nová zelená úsporám umožňují obyvatelům obce Troubsko v Jihomoravském kraji získat finanční podporu pro instalaci solárních panelů. Podmínky pro získání dotace se často mění a je velmi důležité je pravidelně sledovat a detailně prostudovat. Od 1. září 2024 se očekává změna v programu Nová zelená úsporám.

Díky laskavosti těchto programů, investice do solárních panelů je stále více přístupná a atraktivní pro obyvatele obce Troubsko a díky dotacím se návratnost takovéto investice výrazně zkrácí. Je tedy důležité být dobře informovaný o aktuálních podmínkách a možnostech, které nabízí dotační programy v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Máte v plánu instalovat fotovoltaickou elektrárnu v Troubsko Jihomoravský kraj? Nezbytnou součástí tohoto procesu je připojení vaší fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě provozovatele. Bez tohoto kroku byste mohl provozovat elektrárnu pouze v takzvaném ostrovním režimu, což by vylučovalo možnost prodeje přebytků energie zpět do sítě.

Každé místo má jinou kapacitu distribuční sítě a její vyčerpání v dané lokalitě může vyloučit možnost připojení vaší elektrárny. Distribuční společnost EGD nabízí návodnou "mapu připojitelnosti", která pomůže zjistit, zda Troubsko Jihomoravský kraj disponuje volnou kapacitou distribuční sítě. Modrá značka na mapě značí, že je kapacita již vyčerpána.

Nicméně, pro největší přesnost je doporučené podat žádost o připojení k distribuční síti. Tento krok umožní potvrdit skutečnou dostupnost kapacity pro fotovoltaické projekty v Troubsko Jihomoravský kraj. Pamatujte, že konečné rozhodnutí o připojení leží v rukách provozovatele distribuční sítě.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Troubsko v Jihomoravském kraji je vynikající lokalita pro instalaci solárních panelů a přeměnu solární energie na elektrickou. Lokalita je důležitým faktorem k zohlednění při stanovování ekonomické výhodnosti takovéto investice.

Investice do solární elektrárny v Troubsku v Jihomoravském kraji může být z ekonomického hlediska přínosná v dlouhodobém horizontu. Výnosy z takové investice se mohou lišit v závislosti na několika faktorech, jako je míra slunečního záření, účinnost solárních panelů a aktuální tržní ceny elektřiny.

Bezpečně můžeme říci, žeTroubsko v Jihomoravském kraji je místo, které stojí za zvážení pro potenciální investici do solární elektrárny. Přesto je důležité mít na paměti, že každé rozhodnutí o investici by mělo být podloženo důkladným výzkumem a analýzou.

Závěr

Troubsko Jihomoravský kraj je ideální lokalitou pro instalaci fotovoltaické elektrárny díky svému geografickému uspořádání a hojnosti slunečního světla.

Ať už jste majitelem rodinného domu, bytového domu nebo průmyslového objektu v Troubsko Jihomoravský kraj, využití střechy pro instalaci fotovoltaických panelů může být velmi lukrativní investicí. Resistence střechy, expozice ke slunci a dostupnost vhodné elektrické infrastruktury jsou významnými faktory k zvážení před investováním do fotovoltaiky.

Rozhodněte se pro solární energii a přidejte se k rostoucímu počtu domácností v Troubsko Jihomoravský kraj, které už dnes těží z výhod fotovoltaických panelů. Nezapomeňte, že správná kalkulace návratnosti investice a důkladná příprava jsou klíčové pro úspěch Vašeho solárního projektu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl investovat do fotovoltaiky od firmy MOBIS v Troubsko v Jihomoravském kraji?

  MOBIS je rodinná firma s dlouholetou praxí v oblasti fotovoltaiky, která nabízí komplexní služby od projektu po instalaci. Investování do fotovoltaiky je oblíbené díky rostoucím cenám energie, nestabilitě dodávek a podpoře obnovitelných zdrojů. Troubsko v Jihomoravském kraji je ideální lokalitou pro instalaci solárních panelů díky svým klimatickým podmínkám.

 • Jaké jsou technické a ekonomické aspekty instalace fotovoltaiky v Troubsko?

  Před instalací fotovoltaického systému je třeba zvážit technickou vhodnost střechy a možnost připojení do distribuční sítě. Ekonomická výhodnost investice do fotovoltaiky v Troubsko vychází z mnoha faktorů, včetně aktuální spotřeby elektrické energie, ceny elektřiny a možné dotační podpory.

 • Jaké jsou možnosti získání dotace na fotovoltaiku v Troubsko?

  Dotace na fotovoltaiku mohou významně redukovat dobu návratnosti investice. Je však důležité si důkladně prostudovat podmínky pro získání podpory. Troubsko a celý Jihomoravský kraj mají k dispozici několik programů podpory pro obnovitelné zdroje energie, které mohou pomoci při financování projektů fotovoltaiky.

Další lokality: