Fotovoltaika Svatobořice-mistřín: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihomoravský kraj > Svatobořice-mistřín

Fotovoltaika Svatobořice-Mistřín je klíčová pro udržitelnou energii ve vašem domově či podniku. Svatobořice-Mistřín se stále více zaměřuje na udržitelné zdroje energie, s hlavním důrazem na fotovoltaické systémy. Naše rodinná firma MOBIS, která má více než 30 let zkušeností s fotovoltaikou, vám nabízí řešení na klíč.

Poskytujeme komplexní služby, včetně výběru a instalace solárních panelů, nevyžadujeme žádné zálohy a garantujeme instalaci do 60 dnů. Profesionální tým se skládá z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků, kteří jsou připraveni splnit všechny vaše požadavky v oblasti fotovoltaiky.

Pokud máte zájem o přípravu svého projektu v Svatobořice-Mistřín, neváhejte nám zanechat telefonní číslo a naši odborníci se vám ozvou pro bezplatnou konzultaci. Jsme zde, abychom vám pomohli s přechodem na fotovoltaiku v oblasti Svatobořice-Mistřín.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Návratnost investice: Investice do fotovoltaické elektrárny je poměrně vysoká a její návratnost může být významně ovlivněna různými faktory, jako je cena elektrické energie, stavba střechy, kvalita použitých fotovoltaických panelů a způsob jejich instalace. Významným faktorem je také geografická poloha, kde bude fotovoltaická elektrárna instalována, jelikož výnosnost fotovoltaické elektrárny je závislá na dostupnosti slunečního záření.

Obec Svatobořice-Mistřín je výhodněji položena na jihu Moravy, kde je vyšší hodnoty slunečního svitu oproti severním Čechám. Pro úspěšnou investici do fotovoltaické elektrárny ve Svatobořice-Mistřín, je důležité provést podrobnou analýzu lokalit a zvolit tak místo s nejlepšími podmínkami pro instalaci fotovoltaických panelů.

Dotace a státní podpora: Před investicí do fotovoltaické elektrárny je důležité zjistit jaké jsou možnosti získání dotací a jaká je aktuální situace v oblasti státní podpory fotovoltaických elektráren. Zjištění těchto informací může výrazně ovlivnit návratnost vaší investice, a tím i její celkovou výhodnost. V Svatobořice-Mistřín můžete získat dotace na obnovitelné zdroje energie od Státního fondu životního prostředí, který podporuje i malé fotovoltaické elektrárny.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Při rozhodování o instalaci solárních panelů je jednou z nejdůležitějších otázek technická proveditelnost na konkrétním objektu. Ne každá střecha je z hlediska rozměru, orientace, materiálu a statických vlastností ideální pro tento účel.

Rozměr střechy ovlivňuje počet panelů, které lze umístit, zatímco její orientace má vliv na množství slunečního záření, které panely zachytí. Dalším důležitým faktorem je materiál střechy - například eternit obecně není vhodný, protože po instalaci panelů často zatéká. Statické vlastnosti střechy jsou také klíčové, protože střecha musí být schopna unést zatížení panelů a konstrukcí.

Svatobořice-Mistřín nabízí bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky, které provede náš technik. Je to nejpohodlnější a nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda je váš dům v Svatobořice-Mistřín vhodný pro instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Svatobořice-Mistřín patří mezi obce, kde je možné realizovat investice do fotovoltaické energie s podporou státních dotací. Při uvažování o instalaci solární elektrárny se doporučuje zapojit odborníka, který dokáže pomoci s předkládáním žádostí na podporu a s optimalizací projektu.

Vyhledání adekvátních dotací pro obec Svatobořice-Mistřín vyžaduje zejména znalost aktuálních podmínek jednotlivých dotačních titulů a důkladné porozumění regulačnímu rámci, včetně legislativy. Proces získání státních peněz na energetické úspory a obnovitelné zdroje energie může být náročný, ale zároveň přináší velký ekonomický přínos.

Investice do solárních panelů v Svatobořice-Mistřín mohou být díky dotacím velmi atraktivní. S trpělivostí a správným přístupem můžete získat finanční prostředky, které významně přispějí k ekologickému a udržitelnému rozvoji vaší obce.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti je kritickým krokem v jejím provozu. To umožňuje majitelům prodávat přebytky energie zpět do sítě a získávat tak z ní příjmy. Důležité je vědět, že kapacita distribuční sítě se liší místo od místa.

Mapa připojitelnosti, nabízená Energetickým regulačním úřadem (ERU), je užitečným nástrojem pro určení, kolik kapacity je k dispozici v dané oblasti, například ve Svatobořice-Mistřín. Zatímco modré oblasti na mapě připojitelnosti signalizují úplné využití kapacity, konkrétní připojovací možnosti jsou potvrzeny až po podání žádosti o připojení.

Nakonec je nezbytné zdůraznit, že proces připojení může být náročný, a proto je důležité spolupracovat se společností, která má zkušenosti s tímto postupem, jako je to například v případě Svatobořice-Mistřín. Je důležité si uvědomit, že bez úspěšného připojení by elektrárna fungovala pouze v tzv. ostrovním režimu a byla by tak "odříznuta" od sítě, což by znemožnilo prodej přebytků energie.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny může být perspektivní. Nejenže takový krok odpovídá moderním trendům udržitelného rozvoje, ale také nabízí možnost značného úsporu nákladů za energie a možného zisku z prodeje přebytečné energie zpět do sítě.

Při rozhodování je důležité nejen uvědomit si všechny tyto výhody, ale také pečlivě promyslet náklady na instalaci a provoz. Pro obyvatele Svatobořice-Mistřín a okolí je ve výhodě, že se nachází v oblasti s nadprůměrným počtem slunečních dnů v roce, což zvyšuje účinnost a ekonomickou návratnost solární elektrárny.

Nakonec je potřeba zdůraznit, že i přesto, že je návratnost investice do solárního systému těžko předvídatelná, Svatobořice-Mistřín a její obyvatelé by mohli využít této příležitosti k investici do své energetické budoucnosti.

Závěr

Plánování fotovoltaické elektrárny v obci Svatobořice-Mistřín vyžaduje důkladné zvážení řady faktorů. Prvním krokem by mělo být zhodnocení finanční situace, dostupnosti slunečního světla a prostorových podmínek.

Je důležité získat všechny potřebné informace o stavbě a provozu fotovoltaické elektrárny a to jak z hlediska technického, tak i legislativního. Roli hraje také specifikace lokality Svatobořice-Mistřín, kterou je třeba zohlednit v rámci procesu plánování.

V Svatobořice-Mistřín jsme pro vás připraveni zajistit bezplatnou konzultaci. Pro objednání se stačí ozvat na uvedený telefonní kontakt a my se vám vrátíme co nejdříve. Tato služba je součástí našeho závazku poskytnout vám veškeré informace potřebné pro úspěšnou instalaci a provoz fotovoltaické elektrárny.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Je investování do fotovoltaiky v Svatobořice-Mistřín skutečně výhodné?

  Ano, pro majitele nemovitostí v Svatobořice-Mistřín je investování do fotovoltaiky skutečně výhodné. Naše firma MOBIS totiž nabízí komplexní služby v oblasti solární energie, díky čemuž můžete ušetřit na nákladech za elektřinu a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Vzhledem k rostoucím cenám energie a podpoře obnovitelných zdrojů se stává fotovoltaika stále populárnější volbou.

 • Jaké jsou technické požadavky pro instalaci fotovoltaického systému v Svatobořice-Mistřín?

  Před instalací solární elektrárny musíte zohlednit několik technických aspektů. Naše odborníci z MOBIS vám pomohou zhodnotit, zda je vaše střecha vhodná pro montáž solárních panelů a zda je možné jejich připojení do distribuční sítě. Kromě toho budeme respektovat také místní stavební a energetické předpisy platné pro oblast Svatobořice-Mistřín.

 • Je možné získat dotace na fotovoltaiku v Svatobořice-Mistřín?

  Ano, v oblasti Svatobořice-Mistřín je možné získat různé dotace a podpory pro instalaci fotovoltaických systémů. Ve spolupráci s námi – firmou MOBIS – vám důkladně vysvětlíme podmínky pro získání dotací a pomůžeme s nalezením nejvýhodnějších možností pro vaši investici. Dotace na fotovoltaiku mohou významně zkrátit dobu návratnosti vaší investice.

Další lokality: