Fotovoltaika Rosice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihomoravský kraj > Rosice

České město Rosice se může v roce 2024 těšit na rozšíření v oblasti fotovoltaiky, přičemž na tuto expanzi přímo dohlíží renomovaná firma MOBIS. Tato rodinná společnost, přítomná na trhu s fotovoltaikou již třicet roků, vyniká především vlastním realizačním týmem, který se skládá z projektantů, elektrikářů, ale také revizních a servisních techniků.

V rámci svých služeb MOBIS nabízí instalaci solární elektrárny do 60 dnů a její zprovoznění bez vybírání jakýchkoliv záloh. Rozsáhlá síť profesionálů této společnosti se navíc podílí na její rychlé a efektivní odpovědi na poptávku zákazníků v Rosicích.

Pokud má kdokoliv v Rosicích zájem o fotovoltaiku, důležitým krokem je zanechat MOBISu své telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci. Společnost se tímto způsobem snaží maximalizovat komfort a pohodlí svých zákazníků v Rosicích, přičemž cílem je poskytnout jim snadný přístup k výhodám fotovoltaiky.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Rosice se stávají populární destinací pro instalaci fotovoltaických elektráren. Poloha města, dostupnost slunečního svitu a podpora ze strany města jsou faktory, které tuto trend v Rosicích podporují. Životní prostředí a energetická nezávislost jsou také důležitými prioritami pro obyvatele tohoto města.

Před investicí do fotovoltaické elektrárny v Rosicích je však třeba zvážit, zda je střecha vaší budovy vhodná pro instalaci solárních panelů. Orientace budovy, sklon střechy a stínění mohou výrazně ovlivnit efektivitu vaší fotovoltaické elektrárny.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem, který je třeba zvážit, je finanční aspekt investice do fotovoltaické elektrárny v Rosicích. Návratnost investice do fotovoltaiky je totiž ovlivněna cenou elektrické energie a délkou její amortizace. Je tedy důležité provést thorough prodejní kalkulace před tím, než se rozhodnete pro instalace fotovoltaické elektrárny.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Rosice nabízí širokou škálu možností pro instalaci solárních panelů, ale je třeba zvážit několik faktorů, než se rozhodnete pro tuto investici. Velikost, orientace a materiál střechy jsou klíčovými prvky, které mohou ovlivnit účinnost a životnost solárního systému.

Je důležité si uvědomit, že ne každá střecha je vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů. Příliš malá střecha může znamenat nedostatek místa pro instalaci dostatečného množství panelů. Na druhou stranu, špatně orientovaná střecha může výrazně snížit potenciální výrobu elektricity.

Kromě velikosti a orientace střechy je také důležité vzít v úvahu materiál, ze kterého je střecha vyrobena. Například střechy z eternitu jsou často nevhodné, jelikož mohou způsobovat problémy s těsností po instalaci solárních panelů. Navíc střecha musí být dostatečně pevná, aby unesla váhu panelů a konstrukce. Rosice nabízí bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky, takže budete mít jistotu, že vaše střecha je pro tento účel vhodná.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Rosice má širokou škálu možností pro ty, kteří se chtějí zapojit do solární energie. Díky dotacím, jsou solární panely více dostupné než kdy dříve. Tato dotační politika umožňuje obyvatelům Rosic zkrátit návratnost jejich investice.

Existují různé druhy dotačních programů pro obnovitelné zdroje energie. Mezi tyto patří programy jako jsou RES+, OP TAK, a pro rodinné a bytové domy je zvlášť důležitý program Nová zelená úsporám. Tento program se od 1.9.2024 mění. Přestože jsou detaily změny stále nejasné, je nyní ideální čas pro obyvatele Rosic začít zvažovat možnosti solární energie.

Protože je vyhledávání dotačních programů pro solární panely mnohdy komplikované, je důležité detailně prostudovat podmínky pro získání dotace. Pro obyvatele Rosic je to skvělá příležitost k investici do obnovitelných zdrojů a zároveň k získání finanční podpory.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Rosice a okolní oblasti se stávají stále populárnějšími lokalitami pro instalaci fotovoltaických elektráren. Doufáme, že tento nástroj Vám bude užitečný pro zjišťování možností připojení vaší plánované fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě.

Pokud zjistíte, že kapacita sítě v oblasti Rosic je již vyčerpaná, nezoufejte. Dá se očekávat, že v budoucích letech dojde k rozvoji a modernizaci sítě, která může zvýšit její kapacitu pro připojení dalších elektráren. Je důležité sledovat vývoj a pravidelně se informovat o stavu a možnostech připojení v oblasti Rosic.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V malém městě Rosice, investice do fotovoltaických systémů získávají na popularitě. Důvodem jsou ekonomické benefity a možnosti dotací, které jsou na tomto místě poskytovány. Vize udržitelného Rosice je zde silně podporována a tento rozvoj slibuje potenciál pro další růst.

Fotovoltaické systémy mohou být nejen efektivním řešením pro snížení spotřeby energie, ale také dobrým způsobem, jak generovat příjem z prodeje přebytečné energie. Při uvažování o těchto systémech je důležité zohlednit jak počáteční náklady, tak dobou návratnosti investic.

Ve městě Rosice je tato návratnost velmi příznivá a vaše investice by se mohla vrátit za méně než 8 let. Ekonomický model zohledňuje aktuální cenu elektřiny a pravděpodobný budoucí růst. Nicméně tato návratnost je pouze prognózou a může se lišit v závislosti na osobní spotřebě a dalších faktorech.

Závěr

Při investici do fotovoltaické elektrárny je nutno zvážit několik klíčových aspektů. Řada zákazníků považuje za důležitý faktor hlavně výnosnost takové investice.

V první řadě je potřeba vyhodnotit, zda je technické provedení instalace na vaší nemovitosti v Rosicích možné. Všechny budovy nejsou vhodné pro instalaci, protože kvalita získané energie závisí na orientaci střechy a její konstrukci. Například u střech s malým sklonem bude instalace komplikovanější a nákladnější.

Rosice jsou oblastí s velkým potenciálem pro využití fotovoltaiky díky své příznivé geografické poloze. Přesto je důležité si uvědomit, že návratnost investice do fotovoltaické elektrárny je závislá na mnoha faktorech, a proto doporučujeme konzultaci s odborníkem.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je výhoda instalace fotovoltaického systému od firmy MOBIS v Rosicích?

  Rosice i její okolí jsou bohaté na sluneční svit, což je ideální pro využití solární energie. Naše rodinná firma MOBIS, která se ve fotovoltaice pohybuje už dlouholetý, nabízí v Rosicích kompletní služby - od individuálního návrhu projektu, přes instalaci až po servis. Díky naší místní přítomnosti vám můžeme nabídnout rychlou reakci a osobní přístup se znalostí místních podmínek.

 • Jaká je návratnost investice do fotovoltaiky od MOBIS v Rosicích v roce 2024?

  Investice do fotovoltaického systému se vzhledem k rostoucím cenám energie stává stále atraktivnější. Kromě úspory nákladů na elektrickou energii přispíváte k ochraně životního prostředí. Doba návratnosti investice se liší v závislosti na konkrétních podmínkách, nicméně s aktuálním vývojem a možností využití dotací se může pohybovat kolem 8-10 let. Tuto dobu můžeme v rámci konzultace přesně vypočítat.

 • Jak firma MOBIS zajišťuje kvalitu a spolehlivost fotovoltaických systémů v Rosicích?

  Kvalita a spolehlivost fotovoltaických systémů je pro nás klíčová. Díky naší dlouholeté praxi na trhu garantujeme použití prvotřídních materiálů a nejnovějších technologických řešení. Naše odborníky pravidelně školíme a jsme vždy v kontaktu s výrobci. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a dbáme na maximální spokojenost našich zákazníků v Rosicích i jinde.

Další lokality: