Fotovoltaika Říčany: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihomoravský kraj > Říčany

Říčany Jihomoravský kraj se stává klíčovou oblastí pro fotovoltaiku v roce 2024, díky silnému angažmá místní rodinné firmy MOBIS. Tato firma oplývá 30letou zkušeností v oboru a disponuje kvalitním realizačním týmem, sestávajícím z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků.

Pokud máte zájem o instalaci solární elektrárny, MOBIS nevybírá žádné zálohy a instalace vám bude nainstalována do 60 dnů.

Říčany Jihomoravský kraj a společnost MOBIS nabízejí zájemcům o fotovoltaiku také bezplatné konzultace. Stačí jen zanechat své telefonní číslo a odborníci se vám ozvou co nejdříve.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Prvním krokem je zvážení lokalizace. Nejen klima, ale i směr a úhel střechy, na kterou budete svou fotovoltaickou elektrárnu instalovat, ovlivňuje její výkon. Například pro obyvatele Říčan v Jihomoravském kraji je důležité zvážit, jak se budou měnit tyto faktory s ročními obdobími, aby se maximalizovala výroba energie.

Důležitým faktorem je také spotřeba energie. Tato energie se totiž může uložit do baterie a použít se v době, kdy fotovoltaická elektrárna nevyrábí, například v noci. Navíc s rostoucími cenami energie v oblasti Říčan v Jihomoravském kraji se taková investice může rychle zaplatit.

Posledním faktorem je vyřízení povolení pro instalaci fotovoltaické elektrárny. V městě Říčany Jihomoravský kraj je potřeba zajistit povolení od místního stavebního úřadu. Takže před investováním je důležité se poradit s odborníky a připravit si veškerou potřebnou dokumentaci.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Říčany Jihomoravský kraj: Ne každá střecha je ideální pro instalaci fotovoltaické elektrárny a město Říčany Jihomoravský kraj je toho důkazem. Co znamená, že střecha není ideální? Může být příliš malá pro umístění dostatečného množství solárních panelů, nebo může být špatně orientovaná, což by mělo za následek snížení potenciální výroby z fotovoltiky.

Dále, pokud je střecha vyrobena z nevyhovujícího materiálu jako je eternit, většina instalačních firem odmítá na takovou střechu solární panely instalovat, a to kvůli častým problémům s těsností po instalaci. Statika střechy je také důležitý faktor, který je nutné zohlednit, aby zatížení panelů a konstrukcí střechu nedeformovalo.

V Říčanech Jihomoravský kraj, je nejjednodušší možností ověření technické zdatnosti střechy využití bezplatných služeb technického zhodnocení domu pro účely instalace fotovoltaiky, které provádí místní technik.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Říčany Jihomoravský kraj má pro své obyvatele připravenou širokou škálu finanční podpory v rámci programů podpory obnovitelných zdrojů energie. Zájemci mohou využít dotací na fotovoltaiku, které značně zkracují dobu návratnosti jejich investice.

Mezi hlavní dotační programy patří RES+, OP TAK, a především program Nová zelená úsporám. Tento je určen primárně pro rodinné a bytové domy v Říčanech Jihomoravský kraj a od 1.9.2024 se jeho podmínky mění.

Důležité je pečlivě prostudovat podmínky pro získání dotace, které jsou pro dané dotační programy stanovené. Úspěšné získání finanční podpory totiž významně přispěje k realizaci solární elektrárny v Říčanech Jihomoravský kraj.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Umístěním vaší fotovoltaické elektrárny v městě Říčany Jihomoravský kraj, můžete se dočkat výjimečných výhod. Ačkoliv připojení elektrárny do distribuční sítě je základní a nutnou podmínkou pro efektivní provoz, místní připojitelnost a kapacita sítě mohou být klíčové faktory pro vaše rozhodnutí. Prvky jako je dostupnost a kapacita místní distribuční sítě ovlivní vaši schopnost prodávat přebytky zpět do sítě.

Konkrétně Říčany Jihomoravský kraj, nabízí velmi dobré podmínky pro provoz fotovoltaických elektráren. Díky příznivému klimatu a dostupnosti silného distribučního systému, město vytváří ideální podmínky pro provoz a úspěšné připojení vaší elektrárny do sítě.

Využití mapy připojitelnosti od EGD vám pomůže učinit informované rozhodnutí. Mějte na paměti, že modře označené území znamená, že je kapacita již vyčerpaná, což je případ, kterému je lepší se vyhnout. Žádostí o připojení, kterou provádíme pro naše zákazníky, zjistíte možnosti připojení se 100% přesností.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ve městě Říčany Jihomoravský kraj se postupně zvyšuje zájem o instalace solárních elektráren. Tento trend je dán jak aktualizací stávajících technologií, tak i rosnoucím pochopením pro obnovitelné zdroje energie. Ale hlavním důvodem, proč stále více lidí investuje do solárních elektráren, je ekonomická výhodnost.

Povaha geografické polohy Říčany Jihomoravský kraj je taková, že je zde dostatek slunečního svitu, což představuje ideální podmínky pro chod solárních elektráren. Přestože jsou počáteční náklady na stavbu solární elektrárny poměrně vysoké, dlouhodobé ekonomické přínosy jak z tvorby vlastní elektrické energie, tak z prodeje přebytků do sítě, mohou být velmi atraktivní. Rovněž je třeba vzít v úvahu možnost dotační podpory, která může výrazně snížit počáteční investiční náklady.

Závěr

V Říčanech Jihomoravský kraj jsou solární panely stále populárnějším řešením pro snížení nákladů na energii. Je však důležité zvážit několik faktorů, než se rozhodnete pro tuto investici.

Před výběrem fotovoltaické elektrárny je třeba zvážit několik důležitých aspektů, jako je například poloha a orientace střechy, místní klimatologické podmínky, a rovněž ekonomické a technické aspekty. Fotovoltaická elektrárna představuje velkou investici, proto je důležité se o všech těchto faktorech důkladně informovat a pečlivě zvážit jejich možný dopad na návratnost vaší investice, pokud jste z Říčan v Jihomoravském kraji a chcete se rozhodnout pro instalaci fotovoltaické elektrárny.

Nenechte se však odradit, pokud nejste odborníkem v oblasti fotovoltaických systémů. Můžete využít odborné poradenství a technickou podporu od profesionálů. S jejich pomocí můžete získat nejen základní přehled o fungování a efektivitě fotovoltaických systémů, ale také konkrétní doporučení a návrh nejvhodnějšího řešení pro vaši nemovitost v Říčanech v Jihomoravském kraji. Tímto způsobem se můžete vyhnout nesprávným rozhodnutím a optimalizovat tak návratnost vaší investice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaiky v Říčanech?

  Říčany Jihomoravský kraj je město s vysokým potenciálem pro využití solární energie. Díky své poloze a celkové slušné sluneční výhřevnosti v průběhu roku jsou Říčany ideálním místem pro instalaci fotovoltaických systémů. Naše firma Mobis, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti fotovoltaiky, je schopna nabídnout kompletní řešení, od návrhu až po instalaci a provoz.

 • Jak může firma Mobis pomoci při instalaci a provozu fotovoltaického systému v Říčanech?

  Naše rodinná firma Mobis poskytuje kompletní služby v oblasti fotovoltaiky, včetně analýzy vhodnosti instalace, návrhu systému, dotací a instalace. S naší odbornou pomocí budete schopni maximalizovat výhody ze svého investice do solární energie v Říčanech.

 • Jaké jsou možnosti financování a podpory pro instalaci fotovoltaických systémů v Říčanech?

  V Říčanech Jihomoravský kraj existuje řada možností financování a podpory pro instalaci fotovoltaických systémů. Naše firma Mobis je schopna vám pomoci identifikovat případné zdroje dotací a poskytnout vám všechny potřebné informace o procesu žádosti. Díky dostupným podporám může být návratnost investice do fotovoltaiky velmi atraktivní.

Další lokality: