Fotovoltaika Rakvice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihomoravský kraj > Rakvice

Rakvice, malá obec v Jihomoravském kraji, se stává střediskem pro vývoj a instalaci fotovoltaických systémů díky společnosti MOBIS. Tato rodinná firma, která je na trhu s fotovoltaikou více než 30 let, nabízí komplexní služby v oblasti solární energie, včetně projektování, revizí a instalací.

Neméně důležitou součástí jejich služeb je bezplatná konzultace pro zájemce o fotovoltaiku. K dispozici mají také špičkový realizační tým s elektroinstalatéry a servisními techniky připravenými zajistit rychlou a efektivní instalaci solárních elektráren. Očekávaný čas pro objednání a instalaci solárního systému je do 60 dnů, což je významně rychlejší než u většiny jiných společností v oboru.

Společnost MOBIS v Rakvicích na Jihomoravském kraji dokazuje, že vývoj a implementace solární technologie může být rychlý, efektivní a cenově dostupný. Pro zajištění včasných informací a konzultací, je významné zanechat firmě kontaktní telefonní číslo. Přestože je Rakvice malá obec, je jasné, že její význam v oblasti fotovoltaiky rychle roste.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Rakvice Jihomoravský kraj je jedním z mnoha míst, kde se lidé rozhodují, zda investovat do fotovoltaických elektráren. Místní klimatické podmínky a dostupnost slunečního svitu jsou klíčovými faktory, které mohou ovlivnit efektivitu a výkonnost fotovoltaického systému.

Dalším nezbytným aspektem je finanční investice. Náklady na instalaci a údržbu fotovoltaické elektrárny mohou být vysoké, ale dotační programy a státní podpora mohou tyto náklady výrazně snížit. Je také dobré zvážit možnost prodeje přebytečné vyrobené energie do sítě.

Také legislativa a regulace spojené s instalací a provozem fotovoltaické elektrárny jsou důležité. V městě Rakvice Jihomoravský kraj i v celé České republice jsou různé zákony a předpisy, které je potřeba dodržet, takže je třeba se důkladně informovat a poradit se s odborníky. Například stavební úřady musí schválit projekt a instalaci fotovoltaických panelů.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Střecha domu v Rakvicích v Jihomoravském kraji může být ideálním místem pro instalaci solárních panelů. Je však důležité zvážit několik aspektů, jako je velikost střechy, její orientace, typ materiálu a statika střechy.

Velikost střechy: pokud je střecha příliš malá, nemusí se na ni vejít dostatečné množství solárních panelů. Orientace střechy: pokud je střecha špatně orientovaná, může to negativně ovlivnit potenciální výrobu energie z fotovoltaických panelů.

Typ materiálu střechy: pokud je střecha vyrobená z nevhodného materiálu, například z eternitu, může to komplikovat instalaci a způsobit možné problémy, například zatékání. Statika střechy: je důležité zohlednit, zda střecha unese zátěž solárních panelů a příslušné konstrukce. Rakvický technik provádí bezplatné technické zhodnocení domů v Rakvicích v Jihomoravském kraji pro účely instalace fotovoltaiky zohledňující všechny tyto faktory.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Rakvice Jihomoravský kraj má vzhledem ke své geografické poloze ideální potenciál pro instalaci solárních panelů. Využití tohoto zdroje obnovitelné energie vede k významné úspoře nákladů na elektrickou energii a simultánně přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů.

Konkrétně pro dotační program Nová zelená úsporám platí, že podpora se v červenci 2024 mění s cílem rozšířit podporu na bytové domy a rodinné domy. Zájemci o tuto dotační podporu by měli sledovat přesné termíny a podmínky pro přijetí jejich žádosti o dotaci.

Nezapomeňte, že aplikace na tyto dotační programy mohou být časově i administrativně náročné. Proto doporučujeme využití odborných poradenských firem, které Vám pomohou při zpracování a podání žádosti o dotaci na solární elektrárny v obci Rakvice Jihomoravský kraj.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Rakvice, malá obec v Jihomoravském kraji, se stává atraktivním místem pro instalaci fotovoltaických elektráren. Nejen díky svým optimálním podmínkám pro solární energii, ale také díky ochotě místního distributora připojit tyto elektrárny do sítě.

Distributor v této oblasti má zájem na podpoře zelené energie a je připravený zapojit vaši elektrárnu do distribuční sítě. Mapa připojitelnosti EG Distribuce dokládá dostupnou kapacitu sítě v obci Rakvice Jihomoravský kraj. V Rakvicích ještě není kapacita distribuční sítě vyčerpaná, což je znamení pro potenciální investory.

Pokud tedy uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny v Rakvicích v Jihomoravském kraji, měli byste se obrátit na distributora. Je důležité zaslat žádost o připojení čím dříve a tím si zajistit možnost připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V Rakvicích, Jihomoravský kraj, je stále více občanů, kteří zvažují přechod na solární energii. Mezi hlavní faktory, které je k tomu vedou, patří rychlý rozvoj technologií, rostoucí ceny elektřiny a snaha o ekologický životní styl.

Přestože investice do solární elektrárny vyžaduje již na počátku větší finanční výdaje, může se jednat o velmi výhodnou investici do budoucnosti. Možnost využít dotační podporu nebo získat výhodný úvěr, spolu s dlouhodobým poklesem cen solárních panelů, činí fotovoltaiku atraktivním řešením pro mnoho domácností v Rakvicích v Jihomoravském kraji.

Nicméně, jak bylo zmíněno, vždy je nutné pečlivě zvážit všechny aspekty investice. To znamená zohlednit nejen cenu a možné výdaje, ale také vypočítat možnou návratnost, provést detailní ekonomickou analýzu a zvolit vhodnou velikost a typ solárního systému. Jedině tak je možné zajistit, že investice do solární elektrárny v Rakvicích, Jihomoravský kraj, bude skutečně výhodná.

Závěr

Rakvice v Jihomoravském kraji je jedna z lokalit, kde je investice do fotovoltaiky velmi perspektivní díky optimálním podmínkám pro tvorbu solární energie. Fotovoltaické elektrárny v Rakvicích jsou ideální investicí pro ty, kdo chtějí využít své nemovitosti k produkci čisté, obnovitelné energie a přitom snížit své dlouhodobé náklady na energii.

Velmi důležitým faktorem při zvažování instalace fotovoltaické elektrárny je poloha. Je potřeba mít dostatek expozice slunci a co možná nejméně stínů. Rakvice v Jihomoravském kraji nabízí ideální podmínky pro instalaci fotovoltaické elektrárny, s velkým počtem slunečních hodin a dobrým klimatem.

Kromě toho, je také důležitým faktorem pro instalaci fotovoltaické elektrárny finanční aspekt. Výhodou je, že fotovoltaické systémy jsou stále dostupnější a mohou přinést významné úspory na ohřevu a elektrické energii. Přesto vývoj a instalace takového systému vyžaduje počáteční investici a je proto důležité zvážit, zda je to pro váš rozpočet vhodné. Instalace fotovoltaické elektrárny v Rakvicích v Jihomoravském kraji může být velmi dobrá investice pro budoucnost.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaických systémů v Rakvicích od firmy MOBIS?

  Firma MOBIS, se sídlem přímo v Rakvicích, je dlouholetým hráčem na trhu fotovoltaiky. Nabízí komplexní služby, od projektování až po instalaci, ale co je nejdůležitější, má hluboké znalosti místních podmínek a požadavků. Díky tomu dokáže zajistit hladký průběh celého procesu a maximalizovat výnosy z vaší investice do fotovoltaiky.

 • Jaká je návratnost investice do fotovoltaiky v Rakvicích?

  Investice do fotovoltaických systémů se stává stále populárnější z důvodu rostoucích cen energie a podpory obnovitelných zdrojů. Výška dotací a technické parametry střechy ovlivňují dobu návratnosti, firma MOBIS vám však poskytne detailní kalkulaci, která zohlední všechny důležité faktory v Rakvicích.

 • Jaké jsou možnosti dotací na fotovoltaiku v Rakvicích?

  Dotace na fotovoltaiku mohou významně zkrátit dobu návratnosti investice, ale je důležité si důkladně prostudovat podmínky pro jejich získání. Tým společnosti MOBIS je dobře seznámen s místními podmínkami v Rakvicích a rád vám pomůže orientovat se v možnostech financování a dotací.

Další lokality: