Fotovoltaika Ořechov: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihomoravský kraj > Ořechov

Ořechov Jihomoravský kraj se může pochlubit novou ekologickou výzvou - instalací fotovoltaických panelů od rodinné firmy MOBIS. MOBIS má více než 30 let zkušeností na trhu s fotovoltaikou a nabízí specialistické služby, včetně vlastního realizačního týmu složeného z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků.

Firma sází na transparentnost, proto na instalace solárních elektráren nevymáhá žádné zálohy. Nabízí také rychlou realizaci, která neopodstatňuje déle než 60 dnů.

Pokud máte v Ořechově Jihomoravském kraji zájem o fotovoltaiku, MOBIS vám nabízí bezplatnou konzultaci. Stačí zanechat své telefonní číslo a firma se ozve na dohodnutí konzultace. Tímto krokem se Ořechov Jihomoravský kraj stává předním aktérem v oblasti obnovitelné energie.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Ořechov Jihomoravský kraj je známý svou vysoce sluneční oblastí, která může být ideální pro instalaci solárních panelů. Jednou z hlavních věcí, které je třeba vzít v úvahu je, zda je vaši nemovitost v oblasti s dostatečným množstvím slunečního svitu po většinu roku.

Kromě geografické polohy je také důležité zvážit finanční investici a návratnost investice. Fotovoltaické systémy mohou být nákladné, ale státní dotace a nízké úrokové sazby mohou náklady snížit. Toto je důležité zvážit před investicí do fotovoltaických elektráren v Ořechov Jihomoravský kraj.

Nakonec je důležité zvážit technické aspekty instalace fotovoltaických panelů, včetně orientace střechy, úhlu slunce a typu střešní krytiny. Uvažujete-li o instalaci solárních panelů v Ořechov Jihomoravský kraj, je důležité konzultovat tyto faktory s odborníkem na solární energii.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Ořechov Jihomoravský kraj je místo, kde je možné se setkat s různými typy střech, od konvenčních střešních tašek až po střechy pokryté eternitem. Je důležité vědět, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů.

Rozhodujícími faktory jsou velikost střechy, její orientace, materiál a statika. Malá střecha může omezit počet panelů, které je možné instalovat, zatímco špatně orientovaná střecha může negativně ovlivnit výkonnost panelů.

Dalším hlediskem je materiál střechy. Střechy z eternitu mohou často způsobit problémy s instalací, protože mohou způsobit zatékání. Statika střechy je také důležitá - střecha musí být schopna nést váhu instalovaných solárních panelů. V Ořechově Jihomoravský kraj poskytujeme bezplatné služby technického zhodnocení vaší střechy pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Při žádání o dotace je důležité dbát na projektovou dokumentaci. Je třeba dodržovat pořadí jednotlivých kroků, které požaduje každý dotační program. Svou žádost a projektovou dokumentaci musíte podat včas, a to většinou elektronicky.

Pro obyvatele Ořechova v Jihomoravském kraji a dalších míst je zde tým poradců, který Vám pomůže s přípravou projektové dokumentace a samotným čerpáním podpory. Nejen, že Vás provedou celým procesem, ale také Vám pomohou v případě, že narazíte na jakékoliv komplikace. Pokud tedy plánujete instalaci solární elektrárny v Ořechově v Jihomoravském kraji, neváhejte se na ně obrátit.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaické elektrárny jsou stále populárnější, především díky jejich přínosům pro životní prostředí a potenciálu snižování nákladů na energie. Rodí se ale otázka - jak je to s jejich připojením do sítě, konkrétně v oblasti Ořechov Jihomoravský kraj?

Mapa připojitelnosti od EGD je dobrým nástrojem, který poskytuje přehled o tom, zda je v určité oblasti ještě kapacita pro připojení dalších elektráren. Ořechov Jihomoravský kraj je jednou z oblastí, které lze na této mapě najít. Pamatujte však, že se jedná pouze o orientační nástroj a finální odpověď vám poskytne provozovatel distribuční sítě až na základě vaší žádosti o připojení.

Pokud se rozhodnete pro výstavbu fotovoltaické elektrárny, doporučujeme využít služeb odborníků, kteří vám s přípravou a vyřízením žádosti o připojení pomohou. Nezapomeňte, že bez připojení do sítě je možné elektrárnu spustit jen v tzv. ostrovním režimu, kdy se neprodávají přebytky zpět do sítě a elektrárna je tak „odříznutá“. Máte-li zájem o instalaci ve Ořechov Jihomoravský kraj, kontaktujte nás.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Při investicích do solárních elektráren se nabízí řada ekonomických výhod pro majitele nemovitosti v Ořechově Jihomoravský kraj. Nestávají se jen samoodržitelnými, pokud jde o výrobu energie, ale také mají možnost prodávat přebytečnou energii energiím, což může výrazně přispět k návratnosti investice.

Nicméně je důležité zmínit, že každá situace je odlišná a optimální řešení se může lišit v závislosti na faktorech jako je například geografická poloha nemovitosti v Ořechově Jihomoravský kraj, roční využití energie, velikost střechy a hlavně finanční možnosti majitele nemovitosti. Proto doporučujeme přidat do rozhodovacího procesu také ekonomické analýzy přínosů z investice do solární elektrárny, které by měly vzít v úvahu všechny tyto faktory.

V závěru, i když investice do solární elektrárny může přinést mnoho výhod, je důležité přistupovat k tomuto rozhodnutí s otevřenou myslí a úplnými informacemi. V Ořechově Jihomoravský kraj existují odborníci, kteří Vám mohou pomoci projít procesem odhadu nákladů a přínosů, aby vaše investice byla co nejúspěšnější.

Závěr

Ořechov Jihomoravský kraj má optimální podmínky pro připojení domácí fotovoltaické elektrárny do sítě. Jednou z prvních věcí, kterou byste měli zvážit, je poloha vaší nemovitosti - jestli leží na slunné straně a zda nemáte v blízkosti vysoké stromy nebo budovy, které by mohly stínit panely.

Dále je důležité zhodnotit stav střechy, na kterou se mají panely umístit. Pokud je vaše střecha ve špatném stavu nebo je starší než 15 let, měli byste zvážit její rekonstrukci před instalací panelů. Nakonec, je třeba se zamyslet nad ekonomickou životností fotovoltaické elektrárny, což závisí zejména na velikosti a kvalitě instalovaných panelů, jak i na výši investice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jak je MOBIS propojen s Ořechovem a fotovoltaickými systémy?

  Rodinná firma MOBIS, která je dlouhodobým hráčem na trhu fotovoltaiky, je zároveň rezidentem Ořechova a poskytuje tam kompletní služby v oblasti solární energie, od projektu po instalaci.

 • Proč je investování do fotovoltaiky v Ořechov Jihomoravský kraj populární volbou?

  Investování do fotovoltaiky v Ořechov Jihomoravský kraj je populární volbou vzhledem ke stále rostoucím cenám energie, nestabilitě dodávek a díky podpoře obnovitelných zdrojů ze strany státu a regionálních autorit.

 • Jaké jsou hlavní faktory, které je třeba zvážit před instalací solární elektrárny ve městě Ořechov?

  Před instalací solární elektrárny v městě Ořechov je důležité zvážit technickou vhodnost střechy pro umístění fotovoltaických panelů, jakož i možnosti jejího připojení do místní distribuční sítě. Ekonomickou výhodnost dané investice ovlivňují rovněž spotřeba elektrické energie, cena elektřiny a možná dotační podpora.

Další lokality: