Fotovoltaika Moravský Krumlov: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihomoravský kraj > Moravský Krumlov

Moravský Krumlov je ostrůvkem těch nejmodernějších technologií, a to díky společnosti MOBIS, která se zde specializuje na fotovoltaické systémy. Za třicet let působení na trhu jsme získali mnoho spokojených zákazníků, kteří ocení náš profesionální přístup a rychlou realizaci objednaných zakázek.

Naše firma MOBIS se může pochlubit vlastním realizačním týmem, který zahrnuje špičkové projektanty, elektrikáře, revizní i servisní techniky. Díky této silné sestavě jsme schopni nabízet nejen kvalitní služby, ale také rychlou instalaci do 60 dnů bez požadavku na zálohy. To nás řadí mezi přední hráče na trhu s fotovoltaikou v regionu Moravský Krumlov.

Pro nás je každý zákazník důležitý, pro který máme vždy připravenou bezplatnou konzultaci. Stačí nám zanechat telefonní číslo a my se Vám ozveme, abychom Vás informovali o všech přínosech a možnostech, které fotovoltaika v Moravském Krumlově nabízí.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Moravský Krumlov je místo s vysokým počtem slunečních dní v roce, což je jedním z hlavních faktorů při rozhodování o umístění fotovoltaického systému.

Druhým faktorem je stavební povolení, které může v Moravském Krumlově potřebovat, pokud se rozhodnete instalovat systém na střechu nebo jem jiném pozemku.

Třetím faktorem je ekonomická návratnost - náklady na systém, provoz, údržbu a skutečné výnosy z prodeje elektricité musí být pečlivě vyhodnoceny před investicí do fotovoltaického systému v Moravském Krumlově.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Moravský Krumlov je ideální místo pro instalaci solárních panelů díky své poloze a průměrnému počtu slunečných dní. Nicméně, kromě geografických podmínek, vždy je důležité zvážit i technické aspekty střechy vašeho domu, které mohou ovlivnit účinnost a efektivitu instalace.

Prvním kritériem je velikost střechy. Velká střecha nabízí více místa pro instalaci panelů, což vede k vyšší celkové výrobě energie. Na druhou stranu, malá nebo nevhodně tvarovaná střecha může omezovat počet panelů, které lze nainstalovat.

Další důležité aspekty zahrnují orientaci střechy a typ materiálu. Optimální orientace je přitom na jih, ale lze využít i východní a západní orientaci, přičemž varianty severní orientace jsou méně efektivní. Ohledně střešního materiálu, střechy pokryté eternitem mohou představovat problém, neboť některé instalační firmy se jim raději vyhýbají kvůli potenciálním problémům se zatékáním.

Konečně, statika střechy je dalším klíčovým faktorem. Střecha musí být dostatečně pevná, aby unesla zátěž z panelů a konstrukcí. V Moravském Krumlově nabízíme bezplatné služby technického zhodnocení střech pro účely instalace fotovoltaiky, které provádí náš specializovaný technik.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Moravský Krumlov je město, které je progresivní v otázce obnovitelných zdrojů a aktivně podporuje instalaci solárních elektráren na domácnostech a firmách. Podmínky pro získání dotace jsou detailně zveřejněny na webu města Moravský Krumlov, stejně jako kontakty na místního koordinátora, který Vám s vybavením dotace pomůže.

Další důležitou informací je skutečnost, že Moravský Krumlov aktivně spolupracuje s několika dodavateli solárních elektráren, což Vám může výrazně usnadnit rozhodování při výběru vhodného dodavatele. Dodavatelé jsou pečlivě vybíráni městem Moravský Krumlov s ohledem na jejich odbornost, zkušenosti a reputaci v oboru.

V případě, že jste již rozhodnuti investovat do solární elektrárny a využít možnosti určené městem Moravský Krumlov, neváhejte se obrátit na kontakty uvedené na webu města. Důležité je také vědět, že v rámci podpory obnovitelných zdrojů město provádí pravidelné kontroly instalovaných zařízení, aby byla zajištěna jejich kvalita a bezpečnost.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny v Moravském Krumlově, je nezbytné zjistit, zda vás místní distributor připojí do distribuční sítě. Bez tohoto připojení byste mohli provozovat elektrárnu pouze v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že neprodejete přebytky zpět do sítě a elektrárna je "odříznuta" od připojení.

Kapacita distribuční sítě se v Moravském Krumlově, stejně jako kdekoliv jinde, liší na různých místech. Jako užitečný nástroj se nabízí například mapa připojitelnosti od EGD, která pomáhá zjistit, zda už není kapacita sítě v určitém místě vyčerpána. S absolutní přesností se však možnost připojení dozvíte až po podání žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Moravský Krumlov - město známé svými kulturními poklady, se nyní obrací také k ekologickou energii. Zvažujete-li investici do solární elektrárny, je důležité brát v úvahu celkové náklady a potenciální výnosy. Pozornost si zaslouží faktory jako celková spotřeba elektřiny, cena energie a možná výše dotací v kombinaci s rozsahem a typem navrhovaného systému.

Některé instalační firmy ve Moravském Krumlově slibují krátkou dobu návratnosti investice, ale je důležité si uvědomit, že analýzy založené na těchto slibech jsou často jen přibližné. Ekonomickou analýzu výhodnosti investice do solární elektrárny můžeme poskytnout bezplatně, ale i přesto musíme zdůraznit, že je to vždy jen odhad.

Potenciální investoři ve Moravském Krumlově by proto měli zvážit veškeré možné variace, dokonce i ty nejméně pravděpodobné, a to včetně možného vývoje cen energie. Bez ohledu na to však i takový odhad může být nesmírně cenný při rozhodování o tom, zda je investice do solární energetiky výhodná či nikoliv.

Závěr

Umístění fotovoltaické elektrárny je klíčové pro její efektivitu, a je proto důležité vybrat správné místo. Významným faktorem je například směr náklonu, který by měl preferovat jih, ale umístění záleží i na konkrétní geografické lokalitě daného místa. Moravský Krumlov je tak jedním z měst, které nabízí ideální podmínky pro umístění fotovoltaických elektráren díky svému umístění a klimatickým podmínkám.

Druhým důležitým aspektem je ekonomická rentabilita projektu. Investice do fotovoltaických elektráren jsou vysoké, ale mohou přinášet výrazné úspory na nákladech za elektřinu a zároveň příspěvek k ochraně životního prostředí. Ukazuje se, že fotovoltaické elektrárny v městě Moravský Krumlov mohou poskytnout dlouhodobý ekonomický přínos.

Poslední, ale neméně důležitou součástí je technické řešení a správná instalace fotovoltaických panelů. Bez odborného dohledu a správné instalace nemůžeme docílit maximálního výkonu a efektivity našeho systému. Nezapomeňte tedy při plánování instalace fotovoltaické elektrárny v Moravský Krumlov zařadit do plánu také konzultaci s odborníkem.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč je výhodné investovat do fotovoltaiky a proč zvolit právě Moravský Krumlov?

  Moravský Krumlov má ideální podmínky pro instalaci fotovoltaických systémů. Můžete využít dostupnost solární energie během celého roku a hlavně investovat do ekologicky šetrného zdroje energie. Naše firma MOBIS vám poskytne komplexní služby od počátečních konzultací, přes projektování až po samotnou instalaci systému. Tímto způsobem můžete snížit své energetické náklady a přispět k ochraně životního prostředí.

 • Jak mohu v Moravském Krumlově využit dotace na fotovoltaiku?

  Dotace na fotovoltaické systémy jsou k dispozici pro obyvatele Moravského Krumlova. MOBIS vám pomůže s přípravou a podáním žádosti o dotaci. Naše dlouholeté zkušenosti na trhu s fotovoltaikou nám dovolují poradit vám jak optimalizovat systém tak, aby splňoval všechny požadavky pro získání finanční podpory.

 • Jak MOBIS zajišťuje instalaci a servis fotovoltaických systémů v Moravském Krumlově?

  MOBIS jako rodinná firma se nejenže specializuje na instalaci fotovoltaických systémů, ale také zajišťujeme jejich dlouhodobou údržbu. V Moravském Krumlově provádíme pravidelné kontroly a servis, abychom zajistili maximální efektivitu vašeho solárního systému. Naše kompetentní a profesionální tým je připravený poradit a nabídnout komplexní řešení ve všech aspektech využití solární energie.

Další lokality: