Fotovoltaika Miroslav: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihomoravský kraj > Miroslav

Město Miroslav v Jihomoravském kraji se stává stále významnějším centrem pro fotovoltaické technologie. Díky geografické poloze a vysokému počtu slunečních dnů ročně, si fotovoltaické panely v Miroslave užívají vynikajících podmínek k produkci čisté a obnovitelné energie.

Jedním z hlavních hráčů v oblasti je rodinná firma MOBIS, která má za sebou již 30 let zkušeností v oblasti fotovoltaiky. Firma působí přímo v Miroslavi a je známá svým profesionálním realizačním týmem skládajícím se z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků.

MOBIS nevybírá žádné zálohy před instalací solární elektrárny a slibuje implementaci do 60 dnů. Zejména pro ty, kteří se o fotovoltaiku v Miroslavi zajímají, je firma připravena nabídnout bezplatnou konzultaci; stačí zanechat telefonní číslo a tým MOBIS se vám co nejdříve ozve.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Město Miroslav v Jihomoravském kraji je ideálním místem pro investici do fotovoltaiky, díky svým geografickým podmínkám. Jihomoravský kraj disponuje vysokou hodnotou ročního slunečního svitu, který je rozhodujícím faktorem pro efektivní provoz fotovoltaické elektrárny.

Před samotnou investicí do fotovoltaiky je důležité zjistit dostupnost vhodné plochy, která musí být dobře osvětlená sluncem, bez stinných ploch například od stromů, budov nebo jiných překážek. Dále je třeba zvážit orientaci a sklon střechy, pro maximální vytěžení sluneční energie je ideální jižní orientace a sklon střechy mezi 20 až 30 stupni.

Dalším klíčovým faktorem je ekonomická návratnost investice. Podmínky pro provoz fotovoltaických elektráren se liší v různých regionech a městě Miroslav v Jihomoravském kraji nemusí být ziskovost tak vysoká jako v jiných regionech. Proto je důležité promyslet jak velký systém potřebujeme, jaké jsou možnosti financování a jaký je očekávaný výnos.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Miroslav Jihomoravský kraj se může pochlubit mnoha domy, které jsou ideální pro instalaci solárních panelů. Tato realizace je závislá na několika faktorech, včetně velikosti a orientace střechy a materialem, z kterého je postavena střecha.

Pokud je střecha příliš malá nebo z nevhodného materiálu, jako je například eternit, instalace solárních panelů se stává složitou. Těžké solární panely mohou zatěžovat střechu a způsobit deformaci nebo zatékání.

V Miroslav Jihomoravský kraj, nabízíme bezplatné technické zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky. Na to se můžete spojit se naším technikem, který dokáže posoudit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Město Miroslav v Jihomoravském kraji je ideálním místem pro instalaci solárního systému díky svému vysokému podílu slunečního svitu po celý rok. Doporučeno je využít dotace na solární panely, které zkrátí dobu návratnosti vaší investice.

Dotace z programu Nová zelená úsporám umožňují obyvatelům Miroslava v Jihomoravském kraji získat finanční prostředky pro pořízení vlastního solárního systému. Například, program RES+ a OP TAK jsou určeny jak pro bytové, tak rodinné domy a jsou velmi populární pro získání finanční podpory pro instalaci solárních panelů.

Nicméně, důležité je zmínit, že program Nová zelená úsporám se od 1. září 2024 mění a bude třeba sledovat jeho aktuální podmínky. Doporučujeme občanům Miroslava v Jihomoravském kraji, aby pravidelně sledovali aktualizace těchto dotačních programů.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Tento článek je o procesu připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě a významu provozovatele distribuční soustavy v tomto procesu, s konkrétním zřetelem na situaci v Miroslavu, Jihomoravský kraj. Dodržování legislativních a technických podmínek je bezpodmínečně důležité a celkový proces připojení může být náročný, ale provozovatelé distribučních sítí mají zajištěno odborné poradenství a podporu.

Předtím, než se rozhodnete pro fotovoltaickou elektrárnu, je třeba se ujistit, zda se dostanete na distribuční síť. To znamená, zjistit zda jste "připojeni" provozovatelem distribuční soustavy, protože bez toho by se vaše elektrárna mohla provozovat pouze v tzv. ostrovním režimu, kdy není možné prodávat přebytek energie zpět do sítě a váš systém bude "odříznut" od sítě.

Kapacita distribuční sítě se v každé lokalitě liší, a v Miroslave, Jihomoravský kraj, existuje přesný nástroj poskytovaný EGD nazývaný mapa připojitelnosti. Tato mapa ukazuje, zda je kapacita sítě v daném místě ještě volná, ale pro určení s 100% přesností je nutné podat žádost o připojení k distribuční síti. Tuto službu poskytujeme pro naše zákazníky, aby jim celý proces usnadnili.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Vycházeje z aktuálních dat a trendů, investice do solární elektrárny v lokalitě Miroslav, Jihomoravský kraj, může být ekonomicky výhodná. Pro výpočet přesné návratnosti investice je ale nutné zohlednit mnoho individuálních faktorů jako je například roční spotřeba elektrické energie, druh a velikost fotovoltaického systému, úroveň slunečního záření v daném regionu, stávající cena za elektřinu, dotační podpora, či energetická náročnost domácnosti.

Přestože náklady na instalaci solární elektrárny mohou být relativně vysoké, v průběhu let se tyto náklady mohou vrátit formou ušetřeného za elektrickou energii. Počáteční investici také může snížit dotační podpora, kterou poskytuje stát nebo Evropská unie. Výhodnost takové investice je také podložena snižujícími se cenami technologií v oblasti solární energie i rostoucími cenami elektrické energie.

V Miroslav, Jihomoravský kraj, je míra využití slunečního záření dostatečně vysoká, což může přispívat k rychlejší návratnosti investice. Při správném plánování a výpočtech může být instalace solární elektrárny výhodným krokem směrem k udržitelnější a ekonomicky efektivnější budoucnosti.

Závěr

Miroslav v Jihomoravském kraji je ideálním místem pro investování do fotovoltaických elektráren, díky své poloze a množství slunečních světelných hodin. Předtím, než se rozhodnete pro tuto investici, je důležité zvážit několik faktorů.

Úspěch fotovoltaického projektu závisí na kvalitě slunečního záření, které je v Miroslav, Jihomoravský kraj, velmi vysoké. Dalším důležitým faktorem je velikost dostupné plochy pro instalaci panelů a její orientace vůči Slunci.

Finanční návratnost je dalším klíčovým faktorem k zvážení před investicí do fotovoltaické elektrárny. V Miroslav, Jihomoravský kraj, jsou dostupné různé státní dotace a podpory pro instalaci těchto systémů, což může výrazně pomoci snížit počáteční investici. Je také důležité pochopit technické požadavky a regulace spojené s instalací tohoto typu zařízení.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč by měl být Miroslav Jihomoravský kraj mým prvním výběrem pro instalaci fotovoltaických systémů s firmou Mobis?

  Miroslav Jihomoravský kraj je ideální volbou pro instalaci fotovoltaických systémů díky své výhodné geografické poloze a množství slunečních dní v roce. Firma Mobis, která je rodinnou firmou s dlouholetými zkušenostmi v oblasti fotovoltaiky, nabízí komplexní služby od projektu až po instalaci.

 • Jaké jsou hlavní výhody investice do fotovoltaiky v Miroslavu, pokud jde o ekonomické přínosy?

  Investice do fotovoltaiky v Miroslav Jihomoravský kraj je ekonomicky výhodná z důvodů rostoucích cen energie a nestability dodávek. Nahrazení současné spotřeby elektřiny solární energií vytvoří dlouhodobé úspory. Kromě toho mohou dotace na fotovoltaiku významně zkrátit dobu návratnosti investice.

 • Jaké jsou hlavní výhody spolupráce s firmou Mobis při instalaci fotovoltaických systémů v Miroslavu?

  Spolupráce s firmou Mobis přináší řadu výhod - od kompletního servisu až po kvalitní materiály. Naše firma je známá svou odborností, zkušenostmi a špičkovými technologiemi, které zaručují dlouhou životnost systémů. Lokalita Miroslav Jihomoravský kraj je přitom pro instalaci solárních systémů ideální.

Další lokality: