Fotovoltaika Mikulov: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihomoravský kraj > Mikulov

Mikulov je domovem silně rostoucího odvětví fotovoltaiky. Místní rodinná firma MOBIS, která má na trhu s fotovoltaikou více než 30 let zkušeností, je lídrem v této oblasti.

MOBIS se může pochlubit vlastním realizačním týmem, který zahrnují projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky. Toto klade mikulovskou firmu na čelo odvětví fotovoltaiky.

Klíčovou výhodou spolupráce s MOBIS je absence požadavku na zálohy na solární elektrárny a rychlá instalace do 60 dnů. Pro individuální dotazy a bezplatnou konzultaci v oblasti fotovoltaiky je žádoucí, aby zákazníci zanechali své telefonní číslo, aby se s nimi MOBIS mohl co nejdříve spojit. Ve Mikulově tak vzniká silná spojitost mezi lokálními podniky a špičkovými technologiemi jako je fotovoltaika.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Mikulov je jedním z míst, kde je investice do fotovoltaické elektrárny velmi populární. Díky ideálnímu klimatu a dostatečnému množství slunečního světla jsou solární panely v Mikulově velmi efektivní a vracejí investované náklady v krátkém čase.

Ještě před investicí je velmi důležité se zamyslet nad dostupností plochy, na kterou budou panely umístěny. Také je nutné zvážit směr a sklon instalace, abyste maximalizovali výrobu energie. V Mikulově je nejideálnější směr instalace jihozápad, s maximálním sklonem 30 stupňů.

Dalším faktorem, který je třeba vzít v potaz, jsou finanční možnosti a legislativní požadavky. V Mikulově existují různé granty a dotace, díky kterým můžete snížit počáteční náklady na instalaci. Je však důležité si uvědomit, že legislativa se může měnit a je třeba ji sledovat a přizpůsobovat se jí. Pomoc s tím mohou poskytnout odborné firmy působící v Mikulově.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Mikulov je ideálním místem pro instalaci solárních panelů díky své geografické poloze a průměrnému počtu slunečných dnů v roce. Je však důležité zvážit několik faktorů, které mohou ovlivnit efektivitu a účinnost těchto systémů.

První a hlavní faktor je velikost střechy. Malá střecha může znamenat, že nebudete moci instalovat dostatek solárních panelů k dosažení požadované výroby energie. Dále je důležité zvážit orientaci a sklon střechy, jakož i materiály, z nichž je střecha vyrobena. Například střechy z eternitu nejsou vhodné pro instalaci solárních panelů, protože mohou způsobit úniky vody.

Poslední, ale neméně důležitý faktor, je statika střechy. Před instalací solárních panelů je nutné zkontrolovat, zda střecha unese zátěž z panelů a konstrukce. Naši technici v Mikulově nabízí bezplatné technické zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky, aby se ujistili, že je střecha vhodná a bezpečná pro instalaci.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Nabídka dotací na solární elektrárny ve městě Mikulov je velmi lukrativní. Zájem o toto financování je vysoký, díky možnosti ušetřit na energetických nákladech a přispět k ochraně životního prostředí.

Dotační financování je často omezováno na několik let a záleží na specifických podmínkách programu. Přednosti fotovoltaiky ve městě Mikulov jsou nesporné, ovšem je potřeba podmínky pro získání dotací důkladně zvážit a porozumět jim.

Závěrem, nezbytnou podmínkou pro získání dotace na solární elektrárnu ve městě Mikulov je detailní příprava a studium podmínek jednotlivých dotačních programů. Účast v těchto programech přináší nejen výhody v podobě úspor na energii, ale také přispívá ke zlepšení životního prostředí.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Město Mikulov je jedno z míst s rostoucím počtem fotovoltaických elektráren. Prvotní fází pro ty, kdo uvažují o instalaci fotovoltaické elektrárny v Mikulově, je zjištění, zda jejich lokace bude schopna se připojit do distribuční sítě.

Kapacita sítě se liší v rámci různých lokalit a jedním z nástrojů, který může poskytnout předběžný přehled, je "mapa připojitelnosti" nabízená Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Mikulov je ukázán na této mapě, což umožňuje potencionálním instalatérům elektráren mít představu o dostupnosti kapacity.

Nicméně, konečné potvrzení o možnosti připojení je možné získat pouze podáním žádosti o připojení. Firmou se sídlem v Mikulově, která poskytuje podporu s tímto procesem, se mohou zájemci obrátit na nás.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Mikulov je oblast, kde se vyplatí investovat do solárních panelů. Díky jeho slunečnému klimatu může být návratnost investice velmi výhodná.

Předtím než se do takového projektu pustíte, je nutné spočítat veškeré náklady a uvědomit si, jaké budou možné výnosy. Mikulov poskytuje ideální podmínky pro solární technologii, ale je nutné mít na paměti, že úspěch je vždy závislý na mnoha faktorech.

Celkově lze říci, že pokud žijete v Mikulově a jste připraveni na počáteční náklady a investice, solární energie by pro vás mohla být dobrou finanční investicí. Je ale důležité mít na paměti všechny faktory a vždy se poradit s odborníkem.

Závěr

Není tajemstvím, že zřízení fotovoltaické elektrárny je velkým rozhodnutím, které vyžaduje pečlivou přípravu. Nejdůležitějším krokem je provést pečlivou analýzu nákladů a přínosů, včetně prozkoumání dostupných finančních a daňových pobídek.

Při rozhodování o investici do fotovoltaické elektrárny v Mikulově je důležité zkontrolovat solární potenciál zvolené lokality. Studie světelných podmínek a průměrného množství slunečního záření je klíčovou pro úspěch projektu. Nesmí Chybět pečlivé zhodnocení technických možností konkrétní nemovitosti, jako jsou orientace střechy, úhel sklonu nebo dostupné plochy.

Jednou z hlavních výhod fotovoltaických elektráren v Mikulově je možnost prodeje přebytku elektrické energie zpět do elektrické sítě. Předpokladem je ale důkladné porozumění právnímu prostředí a legislativě. Firma z Mikulova nabízí své služby a poradenství v této oblasti, což zahrnuje i pomoc s vyřizováním potřebných povolení a dotací.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • 1. Jaké jsou výhody instalace fotovoltaického systému v Mikulově s firmou MOBIS?

  Investice do fotovoltaického systému v Mikulově s firmou MOBIS může mít několik výhod. MOBIS je rodinná firma s dlouholetou praxí v oblasti fotovoltaiky, díky čemuž dokáže nabídnout komplexní služby s vysokou kvalitou a odborností. S naším týmem se můžete spolehnout na profesionální projekt, rychlou instalaci a bezproblémový provoz fotovoltaického systému. Navíc Mikulov se nachází v regionu s vysokým počtem slunečných dnů v roce, což zvyšuje efektivitu a výnosnost fotovoltaického systému.

 • 2. Jaký je postup instalace fotovoltaického systému v Mikulově s firmou MOBIS?

  Firma MOBIS nabízí komplexní služby od konzultace až po realizaci. Začínáme zmapováním vašich požadavků, posuzováním technické vhodnosti vaší nemovitosti v Mikulově a přípravou individuálního návrhu. Po odsouhlasení návrhu následuje instalace systému a jeho připojení do distribuční sítě. Naše firma také poradí s možností získání dotace na fotovoltaiku, která může významně snížit náklady na investici.

 • 3. Jsou během roku 2024 dostupné nějaké dotace na fotovoltaiku v Mikulově?

  Je velmi pravděpodobné, že i v roce 2024 budou k dispozici státní dotace na instalaci fotovoltaických systémů v Mikulově a dalších místech v České republice. Podmínky pro získání těchto dotací se však z roka na rok mění a je nutné je pečlivě sledovat. Firma MOBIS má bohaté zkušenosti s dotacemi v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ráda vám poskytne aktuální informace a podrobné poradenství.

Další lokality: