Fotovoltaika Lužice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihomoravský kraj > Lužice

Lužice, malé město v Jihomoravském kraji, se stává střediskem inovativních fotovoltaických technologií díky společnosti MOBIS, která je na trhu již 30 let.

MOBIS je rodinná firma, která disponuje vlastními odborníky, jako jsou projektanti, elektrikáři, revizní a servisní technici. Tato skutečnost podtrhuje jejich závazek vůči zákazníkům záměrem instalovat jejich solární elektrárnu do 60 dnů bez požadavku na zálohy.

Pouze v Lužice, Jihomoravský kraj, MOBIS zajistí rychlý a efektivní přístup ke všem aspektům solární energie. Pro zájemce o fotovoltaické technologie, je důležité zanechat kontakt, aby bylo možné zajistit bezplatnou konzultaci a okamžitý kontakt.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

V první řadě je důležité připomenout, že při investici do fotovoltaických elektráren je třeba zohlednit několik faktorů. Hlavními faktory jsou; dostatek slunečního světla, poloha místa instalace a velikost pozemku.

Jelikož přítomnost dostatečného slunečního světla je základním předpokladem účinnosti solárních panelů, je třeba pečlivě vybrat vhodné místo pro jejich umístění. Město Lužice v Jihomoravském kraji nabízí ideální podmínky pro instalaci solárních panelů díky své geografické poloze a velkému počtu slunečních dní v roce.

Poloha a velikost pozemku jsou dalšími klíčovými faktory, které by měly být zváženy při rozhodování o instalaci solární elektrárny. Pro město Lužice v Jihomoravském kraji jsou tyto faktory důležité z hlediska možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Předtím, než se rozhodnete pro instalaci solárních panelů, je důležité, aby byla splněna řada technických podmínek. Jedna od nich je velikost střechy, jelikož pro efektivní využití solární energie se na střechu musí vejít dostatek panelů.

Dalším faktorem je orientace střechy, jelikož nesprávně orientovaná střecha může negativně ovlivnit výrobu energie. Rovněž je klíčový materiál střechy - například střechy z eternitu se obecně nehodí pro instalaci panelů, jelikož může dojít k problémům s těsností.

Rovněž je nutné zajistit, že střecha je statně odolná k nesou dodatečné zatížení panelů a doplňkových konstrukcí. Pro technické zhodnocení střechy můžete využít našich bezplatných služeb, během kterých náš technik posoudí, zda je váš dům vhodný k instalaci fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V obci Lužice v Jihomoravském kraji je možné získat dotační podporu na výstavbu solární elektrárny díky řadě programů. Zájemci by se měli obrátit na obecní úřad pro podrobnější informace a konzultace ohledně poskytování dotací v této oblasti.

Konkrétně pro Lužice v Jihomoravském kraji platí, že průběh schvalování dotace je relativně rychlý a místní administrativa je vstřícná. Navíc, Lužice leží v geograficky příhodné oblasti pro výstavbu solárních panelů, což dále zvyšuje potenciál pro úspěšnou realizaci takových projektů.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V přemýšlení nad instalací fotovoltaické elektrárny je klíčovým krokem zjistit, zda je možné ji připojit do distribuční sítě provozovatele distribuční soustavy. Bez tohoto připojení bude elektrárna fungovat pouze v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že nebude možné prodávat přebytečnou elektřinu zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v závislosti na lokalitě, například v Lužicích v Jihomoravském kraji může být situace odlišná od jiných měst. Pro zjištění této kapacity lze využít nástroj EGD - mapu připojitelnosti. Modré označení v mapě připojitelnosti značí, že kapacita sítě je již ve vašem místě - jako je Lužice v Jihomoravském kraji - vyčerpaná.

Avšak s 100% přesností lze možnost připojení zjistit až pomocí žádosti o připojení, kterou může pro vás vyřídit specializovaná firma. Toto platí pro všechny lokality, včetně Lužic v Jihomoravském kraji.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Lužice v Jihomoravském kraji je jedním z měst, které vidí rostoucí poptávku po solárních panely jako jedné z for udržitelné energie. Přestože počáteční náklady mohou být vysoké, mnoho obyvatel Lužice ocenilo dlouhodobé ekonomické výhody, které fotovoltaické systémy přinášejí.

Město Lužice v Jihomoravském kraji se také snaží podporovat green technologie poskytováním dotací a podpor na instalace solárních panelů pro domácnosti a podniky. Je tedy moudré se zaměřit na dostupné finanční stimuly při posuzování výhodnosti investice do fotovoltaiky v Lužici.

Celkově je ekonomická efektivita investice do solární energie v Lužice v Jihomoravském kraji ovlivněna několika faktory, jako je­ úrověň slunečního záření, cenu elektřiny a dostupné finanční stimuly. Je tedy důležité důkladně zvážit všechny tyto aspekty před rozhodnutím o výstavbě solární systému. Maximální efektivitu můžete dosáhnout správným plánováním a pečlivým zapracováním všech těchto faktorů.

Závěr

Lužice Jihomoravský kraj je jedním z mnoha míst, kde se mohou obyvatelé setkat s otázkou týkající se nákupu a instalace fotovoltaické elektrárny. S rychlým rozvojem technologie jsou možnosti investic do fotovoltaiky stále atraktivnější, ale mnoho lidí si stále nejisté, zda je to správná volba pro ně.

V první řadě je potřeba zkontrolovat vhodnost lokality. Důležité je, zda je na střeše budovy dostatek místa pro instalaci solárních panelů a zda je střecha orientována k slunci tak, aby panely mohly efektivně využívat sluneční energii. V Lužice Jihomoravský kraj je situace ideální, vzhledem k počtu slunečných dní v roce.

Dále je potřeba posoudit ekonomickou návratnost investice, tedy zda se vám investované náklady vrátí v podobě úspor na energii. Zde je rozhodující řada faktorů, včetně velikosti instalace, aktuální ceny elektřiny, dostupných státních dotací a dalších. Fotovoltaická elektrárna v Lužice Jihomoravský kraj může být dobrou investicí, ale je důležité si nechat poradit odborníkem.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč by měli obyvatelé Lužice investovat do fotovoltaiky?

  Investice do fotovoltaiky může být ekonomicky výhodná z důvodu rostoucích cen energie a výhod dotační podpory. Firma Mobis, dlouholetý hráč na trhu fotovoltaiky, nabízí v Lužice komplexní služby v oblasti solární energie, od projektu po instalaci.

 • Jaký význam má technická vhodnost střechy pro instalaci fotovoltaického systému v Lužice?

  Technická vhodnost střechy je klíčovým faktorem pro instalaci fotovoltaiky. Experti firmy Mobis provádějí detailní analýzu střechy v Lužice, aby zajistili optimální výběr a umístění solárních panelů.

 • Jaké dotační podpory jsou k dispozici pro instalaci fotovoltaických systémů v Lužice?

  Dotace na fotovoltaiku mohou významně zkrátit dobu návratnosti investice. Firma Mobis poskytuje v Lužice podporu v procesu získávání relevantních dotací a přispívá tak k popularizaci solární energie v městě.

Další lokality: