Fotovoltaika Ivančice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihomoravský kraj > Ivančice

Téměř tři desetiletí je rodinná firma MOBIS páteří trhu s fotovoltaikou v Ivančicích. Držíme se na špičce díky našemu vlastnímu realizačnímu týmu, který tvoří zkušení projektanti, elektrikáři, revizní a servisní technici.

Naše firma se odlišuje tím, že na instalaci solární elektrárny nevybíráme žádné zálohy a slibujeme realizaci do 60 dnů od objednání. To, že zákazník má zájem o fotovoltaiku v Ivančicích, nám dokáže pouze zanecháním svého telefonního čísla.

MOBIS je připraven nabídnout Vám bezplatnou konzultaci v oblasti fotovoltaiky v Ivančicích. Zanechte nám své telefonní číslo a naši specialisté se Vám co nejdříve ozvou.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Ivančice se stává atraktivní destinací pro instalaci fotovoltaických panelů, hlavně díky svému výhodnému geografickému postavení a dostatečnému počtu slunečných dnů. Zvýšený zájem o tyto elektrárny však vede k vyšší konkurenci a potřebě pečlivě zvážit každou investici do solární technologie.

Hlavním faktorem, který by měl být vzat v úvahu, je finanční dostupnost a návratnost investice. Náklady na instalaci fotovoltaických panelů v Ivančicích se mohou lišit v závislosti na velikosti projektu a typu technologie, která je použitá. Je také nezbytné zjistit, jakou podporu nabízí město Ivančice nebo stát v oblasti obnovitelných zdrojů energie, například v podobě dotací nebo daňových úlev.

Dalšími důležitými faktory jsou dostupné plochy pro instalaci panelů a úroveň slunečního záření v lokalitě. Město Ivančice je známé svým optimálním klimatem pro solární energii, ale je důležité mít na paměti potřebu dostatečných ploch především na střechách budov pro instalaci solárních panelů. Přitom je nutné zohlednit i fakt, že ne všechny střechy v Ivančicích jsou pro tento účel vhodné, buď kvůli své stavební stavu, orientaci nebo stínu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Ivančice se stávají stále atraktivnějším místem pro instalaci solárních panelů. Ale střecha vašeho domu v Ivančicích je připravena přijmout takovou instalaci?

Nejdůležitějšími aspekty, které je třeba zvážit, jsou velikost střechy, její orientace, materiál a statika. Pokud je střecha příliš malá nebo špatně orientovaná, potenciální výroba fotovoltaiky může být omezena. Eternit jako materiál střechy může způsobit komplikace při instalaci a může se stát, že do střechy po instalaci začne zatékat.

Proto nabízíme obyvatelům Ivančic službu technického zhodnocení jejich střechy pro instalaci solárních panelů. Toto hodnocení pomůže určit, zda je vaše střecha v Ivančicích vhodná pro instalaci a zda dokáže unést zatížení panelů a konstrukcí. Využijte našich bezplatných služeb a ujistěte se, že je vaše střecha připravena na instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Ivančice mají v rámci této změny možnost získat výraznou finanční podporu na instalaci solárních panelů. Způsob přidělování dotací se ale mění z grantového systému na princip prémie za prodanou elektřinu.

V Ivančicích je podpora pro instalaci solárních panelů aktuálně velmi atraktivní. To platí nejen pro rodinné domky, ale také pro bytové družstva a společenství vlastníků bytových jednotek. Rovněž pro podnikatele a firmy je možné získat dotaci na solární elektrárnu.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Při plánování fotovoltaické elektrárny je klíčové zajistit její připojení k distribuční síti. Bez takového připojení Vás dílo nemůže provozovat v plném režimu a prodávat přebytky energie zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě se však liší na různých místech, včetně města Ivančice. To je důvod, proč je důležité zjistit, zda je v dané oblasti, například v Ivančicích, dostatek kapacity pro připojení vaší fotovoltaické elektrárny.

Jedním z nejpřesnějších způsobů, jak zjistit dostupnou kapacitu distribuční sítě, je využití mapy připojitelnosti od EGD. Ale definitivní jistotu o možnosti připojení vaší elektrárny v Ivančicích získáte až s oficiální žádostí o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny v Ivančicích je stále populárnější téma, ale je důležité si uvědomit několik faktorů, které tuto investici ovlivňují. Prvním hlediskem je celková spotřeba elektrické energie, která je klíčová pro správnou velikost a typ systému.

Dále je nutné brát v úvahu i cenu elektřiny a možnou dotační podporu. Návratnost takové investice v Ivančicích může být krátkodobá, ale je nutno mít na paměti, že výsledky ekonomických analýz jsou často orientační.

I přes tuto nejistotu je důležité se zamyslet nad ekonomickou analýzou výhodnosti fotovoltaické elektrárny v Ivančicích. Přesná data a predikce cen mohou pomoci k lepší orientaci, ale je třeba si uvědomit, že se vždy jedná o odhad, který však může být stěžejní při rozhodování o investici.

Závěr

Před rozhodnutím o investici do fotovoltaické elektrárny je třeba vzít v úvahu několik faktorů. První a zřejmě nejdůležitější je analýza ekonomické návratnosti. Tento aspekt znamená nejen počáteční náklady spojené s instalací, ale také předpovězené výnosy z prodeje vyrobené energie a další náklady, jako je údržba elektrárny.

Druhým, neméně důležitým faktorem je technická proveditelnost instalace. Tedy, má-li Váš objekt v Ivančicích dostatečnou velikost střechy či jiné plochy pro instalaci fotovoltaických panelů, je orientován správným směrem a nemá stínící prvky v okolí. Také je nutné zohlednit lokální klimatické podmínky a sluneční záření v oblasti Ivančic.

Na konec, nezapomeňte na legislativní požadavky spojené s instalací fotovoltaických elektráren v Ivančicích. Všechny tyto faktory společně určují, zda je investice do fotovoltaiky v Ivančicích pro Vás vhodná a perspektivní.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl investovat do fotovoltaických systémů v Ivančice?

  Investice do fotovoltaiky v Ivančice je skvělou možností pro všechny, kdo se chtějí stát energeticky nezávislými, snížit své náklady na elektřinu a přispět k ochraně životního prostředí. Rodinná firma MOBIS, která je dlouholetým hráčem na trhu fotovoltaiky, nabízí komplexní služby v oblasti solární energie, od projektu po instalaci, a je ráda, že tuto technologii přináší právě do Ivančic.

 • Jaká je technická realizace instalace fotovoltaického systému od Mobis v Ivančice?

  Postup instalace fotovoltaického systému v Ivančice firmou MOBIS je pečlivě promyšlený, aby zajistil maximální výkon a dlouhou životnost systému. Začíná posouzením technické vhodnosti střechy, výběrem optimálních komponent a přípravou projektu. Instalaci provádí zkušený tým techniků podle nejnovějších standardů. Po instalaci přichází fáze uvedení do provozu a připojení solární elektrárny do distribuční sítě.

 • Jaké jsou ekonomické výhody instalace fotovoltaických systémů v Ivančice?

  Instalace fotovoltaických systémů v Ivančice s firmou MOBIS přináší mnoho ekonomických výhod. Díky využití solární energie se sníží Vaše měsíční náklady na elektřinu a zároveň se stane nezávislým na kolísání cen energií na trhu. Díky podpoře obnovitelných zdrojů a možným dotacím je doba návratnosti investice do fotovoltaiky stále kratší. Investice do fotovoltaiky je tak nejen ekologickou, ale z dlouhodobého hlediska i ekonomicky výhodnou volbou.

Další lokality: