Fotovoltaika Hodonín: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihomoravský kraj > Hodonín

Fotovoltaika Hodonín je oblasti, ve které působí naše rodinná firma MOBIS již 30 let. Naše firma je vybavena vlastním realizačním týmem sestávajícím z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků.

Hlavní předností naší práce je, že na solární elektrárnu nevybíráme žádné zálohy a zajišťujeme instalaci do 60 dnů.

Pokud máte o fotovoltaiku zájem, neváhejte nám zanechat své telefonní číslo. Naše firma se Vám ze všech firem v oblasti Fotovoltaika Hodonín ozve co nejdříve pro bezplatnou konzultaci.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Náklady a návratnost: V první řadě je důležité zvážit investiční náklady a očekávanou návratnost. Fotovoltaiky představují počáteční investici, která se obvykle vrátí během několika let. Výpočet návratnosti je ale komplikován řadou parametrů - je potřeba zvážit nejen počáteční investice, ale i možné provozní náklady a očekávaný výnos z prodeje elektřiny.

Poloha a orientace: Druhým důležitým faktorem je vhodná poloha a orientace fotovoltaického zařízení. Ne všechna střechy jsou pro instalaci solárních panelů vhodné. Optimální orientace pro naše podmínky je jihozápad až jihovýchod s úhlem sklonu 30-45°. Přestože i jiné orientace mohou fungovat, výkonnost může být výrazně nižší.

Technické možnosti: Nakonec je potřeba uvážit i technické možnosti - jaký systém bude nejlepší pro vaše potřeby, kolik energie potřebujete a jakou máte k dispozici střešní plochu. Chození na odbornou konzultaci k profesionálním firmám může pomoci nejen při výběru zařízení, ale také při získání potřebných povolení nebo dotací. Město Hodonín je jedno z míst, kde se nachází řada firm, které vám mohou v těchto otázkách pomoci.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Hodonín je jedním z měst, kde stoupá zájem o instalaci solárních panelů. Místní obyvatelé však často před touto investicí stojí před otázkou, zda jejich střecha technicky splňuje požadavky pro instalaci.

Základními parametry, které střecha musí splňovat, jsou dostatečná velikost a správná orientace pro maximální využití slunečního svitu. Problémem může být rovněž materiál střechy - například eternit je materiál, u kterého se některé instalatérské firmy zdráhají instalovat solární panely. Důležité je také zohlednit statiku střechy, aby zatížení panelů a konstrukcí střechu nendeformovalo.

Město Hodonín nabízí obyvatelům řešení v podobě bezplatného technického zhodnocení jejich domů pro účely instalace fotovoltaiky. Tuto službu provádí technici města, kteří dokážou posoudit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Hodonín se díky své poloze hodí jako místo pro solární elektrárnu a mnoho obyvatel je o možnosti získání dotace na fotovoltaiku velmi zainteresovaných. Dotační programy na podporu obnovitelných zdrojů jsou dostupné pro různé druhy subjektů - ať už jste fyzická nebo právnická osoba, možnosti jsou zde. Rádi bychom zdůraznili Novou zelenou úsporám, která se týká rodinných a bytových domů a od 1.9.2024 se mění.

Pro všechny zájemce z oblasti Hodonín je klíčové podrobně prostudovat podmínky jednotlivých dotačních programů. Díky dotacím na fotovoltaiku může dojít k výraznému zkrácení doby návratnosti vaší investice, což je pro většinu z nás rozhodující faktorem při rozhodování o investicích tohoto typu. Bezpochyby vám tyto informace pomohou při rozhodování o budoucnosti vašeho bydlení v Hodoníně.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny v oblasti Hodonín, je zásadní otázkou, zda Vás budou moci provozovatelé distribuční soustavy připojit do jejich sítě. Bez tohoto připojení by se Vaše elektrárna stala ostrovním režimem - jehož podstatou je, že nelze prodávat přebytky vytvořené energie zpět do sítě a zařízení by bylo odříznuto od širší distribuční sítě.

Kapacita pro připojení k distribuční síti se v každém místě liší a v Hodoníně není výjimkou. Mapa připojitelnosti je užitečným nástrojem pro určení dostupnosti připojení v konkrétním regionu. Modré označení na mapě připojitelnosti například značí území, kde je kapacita sítě již plně využita.

Pro každého, kdo se zajímá o instalaci fotovoltaické elektrárny v oblasti Hodonín, je nezbytné podat žádost o připojení pro určení skutečné možnosti připojení. Tuto žádost náměstí v Hodoníně za Vás rádi vyřídíme.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Hodonín představuje jeden z měst s velkým potenciálem pro výstavbu solárních elektráren. Díky své geografické poloze a počtu slunečních dní ročně se investice do fotovoltaiky v Hodoníně může velmi vyplatit.

Tato investice je důležitá nejen pro ekonomickou situaci jednotlivců, ale také pro celkový environmentální dopad Hodonína. Výstavba solárních elektráren totiž příznivě ovlivňuje uhlíkovou stopu města a přispívá k celkovému snížení emisí skleníkových plynů. Ekologický dopad by tedy měl být zohledněn při rozhodování o investicích do solárních elektráren v Hodoníně.

Z celkového hlediska je tedy investice do fotovoltaiky jak v Hodoníně, tak obecně, otázkou individuálního rozhodnutí na základě ekonomické analýzy a uvědomění si vlastního dopadu na životní prostředí.

Závěr

Hodonín je skvělým městem pro výstavbu fotovoltaické elektrárny, ale je důležité provést komplexní analýzu před investicí. Zahrnout by se měly faktory jako je místní klima, dostupnost slunečního světla a potenciál pro výrobu elektrické energie.

Důležitým faktorem před investicí do fotovoltaické elektrárny v Hodoníně je také dostupnost kvalifikovaných pracovníků a dodavatelů. Komunikace s místními úřady ohledně povolení a regulací je rovněž klíčová pro úspěch projektu.

Nejlepším způsobem, jak získat potřebné informace, je obrátit se na odborníky v oblasti. Společnosti v Hodoníně, které se specializují na fotovoltaické elektrárny, mohou poskytnout cennou pomoc při rozhodování a při realizaci vašeho projektu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl investovat do fotovoltaiky právě v Hodoníně?

  Hodonín je s jeho geografickou polohou a vysokým počtem slunečních dní ideálním místem pro provoz solárního systému. Naše firma MOBIS má v Hodoníně dlouholeté zkušenosti s instalací a servisem fotovoltaických systémů. Rovněž jsme zde od počátku, takže jsme dobře obeznámeni s místními podmínkami, požadavky i úřady.

 • Jak MOBIS pomůže zajistit dotační podporu pro můj fotovoltaický systém v Hodoníně?

  Díky naší dlouholeté praxi a znalosti místního prostředí jsme schopni našim zákazníkům v Hodoníně efektivně pomoci s vyhledáním dostupných dotací. Zejména jsme obeznámeni s aktuálně platnými podmínkami pro získání podpory a dokážeme v úspěšném zařizování dotačních žádostí ušetřit našim zákazníkům hodně času i peněz.

 • Jaký je přínos instalace fotovoltaických panelů firmou MOBIS v Hodoníně?

  Investice do fotovoltaické elektrárny s firmou MOBIS v Hodoníně přináší nižší náklady na elektrickou energii a zároveň přispívá k ochraně životního prostředí. Díky naší komplexní nabídce služeb, která zahrnuje vše od návrhu projektu přes instalaci až po servis, získáte řešení na klíč, které bude přesně odpovídat vašim potřebám a možnostem.

Další lokality: