Fotovoltaika Dobšice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihomoravský kraj > Dobšice

Fotovoltaika Dobšice se v roce 2024 těší velkým změnám. Tato malá vesnička v Jihomoravském kraji se promění v oblast plnou špičkových solárních panelů díky práci naší rodinné firmy MOBIS, která má bohatou 30letou historii v oboru fotovoltaiky.

Zásadní je pracovní tým, který zahrnuje profesionální projektanty, zkušené elektrikáře, revizní a servisní techniky. Dobšice může tedy očekávat vysoce kvalitní a efektivní služby, instalace fotovoltaických panelů bude hladká a efektivní, dokončená do 60 dnů bez požadavku na zálohy.

Pokud má zájem naše služby využít, stačí nám zanechat telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci. Společnost MOBIS je připravena otevřít novou kapitolu fotovoltaiky v Dobšicích, pomáhajíc tak přispívat k šetrnému a udržitelnému životnímu stylu.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Dobšice v Jihomoravském kraji se stává ideální lokality pro umístění solárních panelů, především díky své geografické poloze, která umožňuje vysokou roční produkci elektřiny. Při rozhodování o umístění elektrárny je tedy nezbytné zohlednit, jak je daná oblast osluněna během celého roku, jelikož to ovlivňuje finanční návratnost investice.

Dále je potřeba zvážit technické provedení fotovoltaické elektrárny a její finanční parametry. Na trhu je široká škála různých typů solárních panelů od různých výrobců a jejich výběr může ovlivnit konečnou výkonnost a životnost vašeho systému.

Zároveň je důležité zvážit možnosti prodeje elektrické energie, případně její skladování v bateriových systémech, to může velmi výrazně ovlivnit ekonomickou efektivitu vaší solární elektrárny. Konkrétně v oblasti Dobšice Jihomoravský kraj je takto možné využít lokálních energetických společností pro prodej přebytečné produkce elektrické energie.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Dobšice Jihomoravský kraj je oblast ideální pro instalaci solárních panelů. Avšak, je důležité, aby vaše střecha byla technicky vhodná pro její instalaci.

Pokud je střecha příliš malá, nevleze se na ni dostatek solárních panelů, což snižuje výkonnost systému. Orientace střechy také hraje klíčovou roli; špatně orientovaná střecha může významně ovlivnit potenciální produkci elektrické energie. Dále je velmi důležité, aby materiál střechy byl vhodný pro instalaci. Střechy z eternitu mohou způsobovat problémy, jelikož po instalaci může na nich polevit voda, a proto mnoho instalačních firem odmítá na eternitových střechách pracovat.

Statika střechy je dalším důležitým faktorem, který je nutné vzít do úvahy, aby zatížení panelů a konstrukce střechu nedeformovalo. Ověření technické vhodnosti vaší střechy pro instalaci solárních panelů je nezbytné dříve, než se do projektu pustíte, proto v Dobšicích v Jihomoravském kraji nabízíme bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dobšice Jihomoravský kraj patří mezi oblasti, které využívají dotací na solární elektrárnu. Podpora na obnovitelné zdroje je poskytována na úrovni celé ČR, a tedy i v Dobšicích Jihomoravský kraj. Tedy investice do solárních panelů bude financována nejen z vlastní kapsy, ale také z dotačních titulů.

Vzhledem k široké nabídce dotačních programů je důležité zvolit ten správný. Například program RES+ je zaměřen na podporu obnovitelných zdrojů tepla a OP TAK na technickou pomoc. Na druhou stranu Nová zelená úsporám poskytuje dotace určené pro rodinné a bytové domy, který se od 1.9.2024 mění.

Výhodou těchto programů je fakt, že zkracují návratnost investice do solárních panelů. Pomocí těchto dotačních titulů tak může být vaše solární elektrárna v oblasti Dobšice Jihomoravský kraj rentabilní mnohem rychleji než bez dotací.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud se nacházíte v Dobšicích v Jihomoravském kraji a plánujete instalovat fotovoltaickou elektrárnu, je důležité zvážit skutečnost, zda Vás provozovatel distribuční soustavy "připojí" do distribuční sítě. Toto připojení je nezbytné pro fungování elektrárny, která by byla jinak "odříznutá" od sítě a nemohla by prodávat přebytky zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě může být v různých oblastech odlišná - včetně Dobšic v Jihomoravském kraji. Pro zjištění dostupné kapacity sítě nabízí EGD mapa připojitelnosti, která je relativně přesným nástrojem pro tento účel.

I přesto, s 100% přesností se dozvíte možnost připojení až po podání žádosti o připojení, kterou pro naše zákazníky v Dobšicích v Jihomoravském kraji vyřizujeme.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Dobšice v Jihomoravském kraji je jedním z míst, kde se investice do solární energie stávají velmi atraktivní. Zeměpisné polohování, dostatek slunečních dní a pozitivní přístup místní vlády k obnovitelným zdrojům energie činí Dobšice ideálním místem pro investice do solárních elektráren.

Ekonomické výhody investice do solárních panelů v Dobšicích závisí na několika faktorech, včetně ceny elektřiny, dostupných dotací a velikosti navrženého systému. Přesné výpočty návratnosti jsou komplikované a závisejí na mnoha proměnných, ale i tak je možné předem odhadnout, zda se investice vyplatí.

V každém případě je před investicí do solárních panelů v Dobšicích důležité podrobně se informovat a uvážit všechny dostupné možnosti a potenciální výhody a nevýhody. Investice do solární energie může být velmi výhodná, ale je také spojena s určitými riziky a výzvami. Dobšice v Jihomoravském kraji nabízí mnoho příležitostí pro ty, kdo se rozhodli investovat do solární energie.

Závěr

Začínáme s geografickou polohou nemovitosti. Město Dobšice v Jihomoravském kraji má ideální klimatické podmínky pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Dostatek slunečního svitu je základním předpokladem pro vysokou účinnost a rentabilitu takového zařízení.

Pokud je naše nemovitost situována ve městě Dobšice v Jihomoravském kraji, potřebujeme také zjistit, jaký typ střechy má naše budova. Velmi důležité je také zjištění, zda naše střecha není chráněna jako kulturní památka, což by nám mohlo instalaci komplikovat, nebo dokonce znemožnit. Samotná instalace fotovoltaických panelů a jejich připojení na stávající elektroinstalaci vyžaduje odborné znalosti a schopnosti, a proto by měla být provedena kvalifikovaným technikem.

Nakonec je potřebné přemýšlet o finanční stránce investice. Ačkoli instalace fotovoltaické elektrárny vyžaduje značné počáteční náklady, může se dlouhodobě vyplatit díky úsporám na nákladech za elektřinu. Pro občany města Dobšice v Jihomoravském kraji mohou být dostupné také různé státní dotace nebo úvěry na podporu instalace fotovoltaických panelů.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč zvolit MOBIS pro instalaci fotovoltaických systémů v Dobšice Jihomoravský kraj?

  Jako rodinná firma s dlouhou historií na trhu fotovoltaiky, nabízíme v Dobšice Jihomoravský kraj komplexní služby v oblasti solární energie, od projektu po instalaci. Náš přístup je založen na individuálních potřebách klienta a kvalitě služeb.

 • Jaká je ekonomická výhodnost investice do fotovoltaiky v Dobšice Jihomoravský kraj?

  Návratnost investice do fotovoltaiky se stává čím dál tím atraktivnější, zejména v souvislosti s rostoucími cenami energií a nestabilitou jejich dodávek. Zároveň je možné využít dotací na podporu fotovoltaických systémů v Dobšice Jihomoravský kraj, což významně zkracuje dobu návratnosti.

 • Jaké jsou technické požadavky pro instalaci fotovoltaického systému v Dobšice Jihomoravský kraj?

  Před instalací fotovoltaického systému je třeba posoudit technickou vhodnost střechy a možnosti připojení do distribuční sítě. Naše firma MOBIS v Dobšice Jihomoravský kraj zajišťuje kompletní průzkum a poradenství v této oblasti.

Další lokality: