Fotovoltaika Adamov: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihomoravský kraj > Adamov

Společnost MOBIS je předním poskytovatelem fotovoltaických systémů v Adamově a okolí. S více než 30 lety zkušeností a vlastním realizačním týmem – včetně projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků – je naše schopnost reagovat na individuální potřeby zákazníků nepřekonatelná.

V naší firmě klademe důraz na transparentnost a rychlé vyřízení. Nevybíráme žádné zálohy na solární elektrárnu a zajišťujeme instalaci do 60 dnů od potvrzení objednávky. To vše dělá z MOBIS důvěryhodného partnera pro všechny, kteří chtějí investovat do fotovoltaiky v Adamově.

Pro bezplatnou konzultaci a další informace využijte našeho formuláře a nezapomeňte nám zanechat vaše telefonní číslo. Jsme připraveni odpovědět na všechny vaše otázky a poskytnout vám osobní řešení pro vaše fotovoltaické potřeby v Adamově.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Adamov je jedním z měst, které nabízí ideální podmínky pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Pro město je přínosné, že přináší nejen výhody v podobě kvalitní a ekologicky šetrné elektrické energie, ale také napomáhá ke zpříjemnění života obyvatelům Adamova.

Základním krokem před investováním do fotovoltaické elektrárny je důkladný výběr správné lokalizace. Adamov je v této oblasti velmi výhodný, jelikož nabízí ideální klimatické podmínky potřebné pro co nejefektivnější využití solární energie.

Dalším zásadním krokem je analýza ekonomických aspektů dané investice. Je potřeba zvážit, zda je investice do fotovoltaické elektrárny v Adamově finančně výhodná a zda se investice do solárního zařízení vyplatí v dlouhodobém horizontu. Město Adamov poskytuje svým obyvatelům různé formy podpory, které mohou při investici do fotovoltaické elektrárny významnou měrou vstoupit.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Při rozhodování o instalaci solárních panelů na střechu je třeba vzít v úvahu několik faktorů, které ovlivňují její vhodnost pro tento typ instalace. Především musí být střecha dostatečně velká, aby na ní bylo možné umístit potřebný počet panelů pro efektivní výrobu energie.

Dále je důležitá orientace střechy, která může výrazně ovlivnit potenciální výrobu elektrické energie. Například, pokud je střecha orientována směrem na sever, výroba energie nebude optimální. Rovněž je třeba zohlednit použitý stavební materiál střechy. Pokud je střecha vyrobena z nevhodného materiálu, jako je například eternit, instalace solárních panelů na ní může vést k problémům s pronikáním vody.

Poslední, ale neméně důležitým faktorem je statická nosnost střechy. Po instalaci panelů a dalších konstrukcí může dojít k její deformaci, pokud není dostatečně pevná. V případě, že máte pochybnosti o technické vhodnosti vaší střechy pro instalaci solárních panelů, doporučujeme využít naší bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu. Naše služby jsou dostupné pro klienty z celého Českého kraje včetně města Adamov.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Ve městě Adamov je toto programu věnována zvýšená pozornost. Dle dostupných informací by měla s podporou programu vzniknout řada nových solárních elektráren.

Z tohoto důvodu je dle předpovědí očekáván nárůst poptávky po solárních panelech na území města Adamov. K obdržení dotační podpory je nezbytné splnit určité podmínky, mezi něž patří například detailní technický a ekonomický rozbor projektu.

Je důležité se o podmínkách dotační podpory informovat co nejdříve a v případě zájmu začít s přípravou projektu. V městě Adamov jsou na Vaši odbornou radu připraveni také kvalifikovaní odborníci.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud zvažujete instalaci fotovoltaické elektrárny ve městě Adamov, je nezbytně nutné zjistit, zda vás provozovatel distribuční soustavy připojí do své distribuční sítě. Bez takového připojení byste mohli provozovat elektrárnu pouze v tzv. ostrovním režimu. Tím by však elektrárna narážela na omezení v podobě nemožnosti prodeje nepoužité energie zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě je však specifická pro každou oblast a v případě Adamova to není výjimka. Mapa připojitelnosti poskytovaná společností EGD je nástrojem, který pomáhá zjistit, zda je v konkrétní oblasti, jako je Adamov, dostatek kapacity pro připojení další fotovoltaické elektrárny.

Povolení k připojení však může být 100% potvrzeno až po podání žádosti o připojení. Rádi vám s tím pomůžeme a zastupujeme vás v tomto procesu, stejně jako jsme to udělali pro naše předchozí zákazníky v Adamově.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investovat do solární elektrárny může přinést řadu ekonomických výhod, pokud je projekt řádně plánován a zohledněny jsou všechny relevantní faktory. Jedním z hlavních hledisek, které je třeba vzít v úvahu, je celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny, velikost a typ navrženého systému a případné využití státních dotací.

Mnohé instalační firmy slibují velmi krátkou dobu návratnosti investice, ale je důležité si uvědomit, že tyto předpovědi jsou zpravidla orientační povahy. Pro přesnější představu o tom, zda se vám investice do solární elektrárny vyplatí, je vhodné využít ekonomické analýzy.

V Adamově jsme schopni pro vás vytvořit ekonomickou analýzu založenou na aktuálních datech a cenových předpovědích, díky čemuž získáte jasnější obrázek o potenciálních výhodách takové investice v Adamově. Pamatujte, že i když je takový odhad stále jen předpovědí, je to důležitý krok při zhodnocení ekonomické výhodnosti investování do solární elektrárny v Adamově.

Závěr

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je potřeba zvážit několik důležitých faktorů. Prvním z nich je určení vhodnosti lokality, jako je třeba Adamov, pro daný projekt.

Z toho vyplývá významný fakt, že přístup k slunečnímu světlu je zásadní pro účinnost fotovoltaických panelů. Je třeba zohlednit orientaci budovy, stínění okolními objekty a klimatické podmínky v Adamově.

Neméně důležitá je také pečlivá finanční kalkulace. Rozvaha mezi počátečními náklady a dlouhodobými úsporami je klíčová. Závěrem, doporučujeme využít služeb odborných konzultantů, kteří Vám poskytnou nezbytné informace a rady pro realizaci fotovoltaické elektrárny v Adamově.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč si vybrat fotovoltaiku od MOBIS v Adamově?

  Jako rodinná firma dlouhodobě pracující na trhu fotovoltaiky, má MOBIS v Adamově silnou pozici a vynikající referenční projekty. Máme zkušenosti s různými druhy střech a budov a dokážeme nabídnout efektivní a smysluplná řešení. Podporujeme naše klienty po celou dobu trvání projektu - od plánování až po instalaci a údržbu systému. Naše služby jsou komplexní a orientují se na maximální spokojenost zákazníka.

 • Jak mohu v Adamově získat dotaci na instalaci fotovoltaického systému od společnosti MOBIS?

  Firma MOBIS vám pomůže prozkoumat všechny dostupné možnosti financování, včetně případných dotací. Pravidla pro získání dotací se mohou měnit, ale náš tým je vždy v obraze. Pomůžeme vám prostudovat podmínky a zjistit, jaké možnosti se pro vás nejvíc vyplatí. Využijte naší odborné pomoci při navigaci dotačními programy pro obnovitelné zdroje energie.

 • Jaký je potenciál solární energie v Adamově?

  Adamov, jako mnoho jiných měst a obcí v České republice, je vhodným místem pro využití solární energie. Většinu dnů v roce panují zde ideální podmínky pro výrobu energie z fotovoltaických panelů. Sklon střechy, orientace domu a místní klimatické podmínky jsou dalšími faktory, které mohou ovlivnit výkon solárního systému. Naše zkušenosti a odborné znalosti nám umožňují navrhnout a instalovat fotovoltaický systém, který efektivně využije dostupné podmínky a vytvoří tak optimální energetické řešení pro váš domov nebo podnik v Adamově.

Další lokality: