Fotovoltaika Rudolfov: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihočeský kraj > Rudolfov

Název města Rudolfov Jihočeský kraj se stává synonymem pro pokročilou solární energii díky práci naší společnosti MOBIS. Průkopníkem v oblasti fotovoltaiky po dobu již třiceti let, jsme hrdí na to, že můžeme přinášet obnovitelnou energii do Rudolfova a jeho okolí.

Naše silně zkušený realizační tým, tvořený profesionálními projektanty, elektrikáři, revizními a servisními techniky, je připravený poskytnout prvotřídní služby našim klientům. Rudolfov Jihočeský kraj si může být jistý, že s námi nedošlo k žádným nepříjemným zálohám a že instalace solární elektrárny bude dokončena do 60 dnů.

Pokud máte zájem o fotovoltaiku, nezapomeňte nám zanechat své telefonní číslo. Z naší strany můžete očekávat rychlou reakci a bezplatnou konzultaci k vašim solárním potřebám - toto je slib, který my jako MOBIS v Rudolfov Jihočeský kraj dodržujeme.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Výběr lokality: Při výběru lokality pro fotovoltaickou elektrárnu je třeba vzít v úvahu mnoho aspektů, včetně klimatických podmínek, dostupnosti slunce a vzdálenosti od síťové konektivity. Například, město Rudolfov Jihočeský kraj by mohlo být vhodné pro instalaci fotovoltaické elektrárny, díky špičkovým hodnotám slunečního záření v této oblasti.

Návrh a velikost systému: Design a rozměry vaší fotovoltaické elektrárny jsou dalšími faktory, které musí být zváženy. Velikost elektrárny by měla odpovídat množství energie, které potřebujete vygenerovat a zároveň by měla respektovat prostorové možnosti dané lokality jak je tomu například v případě Rudolfova Jihočeský kraj.

Náklady a financování: Náklady na instalaci a údržbu fotovoltaických systémů mohou být významné. Přestože v Rudolfově Jihočeský kraj můžete díky vládním programům a dotacím kombinovaným s půjčkami od bank, do určité míry snížit investiční náklady. Důležité je také brát v úvahu, že provoz fotovoltaických systémů vám může ušetřit peníze na účtě za elektřinu a můžete také využít možnosti prodeje přebytečné energie do sítě.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Střecha a solární panely - zvládne Vaše střecha nápor technologií budoucnosti? Uchopení ekologicky udržitelných řešení se stává čím dál tím důležitější, přičemž solární panely jsou jedním z hlavních kroků k energetické nezávislosti. Nicméně, před instalací je důležité zodpovědět jednu klíčovou otázku: Je vaše střecha Rudolfova v Jihočeském kraji ideální pro instalaci fotovoltaické elektrárny?

Zde je několik faktorů, které musíte vzít v úvahu: velikost střechy, její orientace a typ materiálu, z něhož je střecha vyrobena. Pokud je střecha příliš malá, nemůže pojmout dostatečný počet solárních panelů. Ve stejný čas, špatná orientace střechy může výrazně snížit potenciální výrobu elektrické energie. Rovněž je důležité si uvědomit, že některé instalační firmy odmítají instalovat panely na střechy vyrobené z nevyhovujících materiálů, jako je eternit, aby se vyhnuly riziku zatékání.

Statika střechy je dalším kritickým faktorem, který je třeba vzít v úvahu. Vaše střecha v Rudolfově v Jihočeském kraji musí být schopna nést zátěž panelů a jejich konstrukce bez deformace. Aby bylo možné tuto problematiku komplexně zhodnotit, doporučujeme využít našich bezplatných služeb technického zhodnocení vaší nemovitosti s ohledem na možnost instalace solárního systému.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Jmenování nejdůležitějších dotačních programů
V současné době je pro rodinné domy a bytové společenosti nejzajímavější program Nová zelená úsporám, který je jedním z hlavních zdrojů dotací na obnovitelné zdroje. Jeho podmínky se však od 1.9.2024 mění, což může ovlivnit dostupnost a výhodnost příspěvků.

Jak přečíst podmínky dotačních programů?
Problém je, že si mnoho občanů neví rady s přečtením podmínek dotací a nepodaří se jim získat příspěvek, který by jim pomohl se solární elektrárnou. Proto je nezbytné detailně prostudovat podmínky jednotlivých programů, jako je RES+ a OP TAK. Při nejasnostech, neváhejte kontaktovat odborníka, který Vám s dotací pomůže.

Jak se dotace obrátí k Vašemu prospěchu?
Investice do solární elektrárny se díky dotacím na fotovoltaiku stane výhodnější a její návratnost se výrazně zkrátí. V Rudolfově, Jihočeský kraj, si můžete být jisti, že solární elektrárna přinese úsporu a zároveň přispěje k ochraně životního prostředí.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny v oblasti Rudolfov, Jihočeský kraj, je zásadní zjistit, zda vás provozovatel distribuční soustavy připojí do jeho distribuční sítě. Bez takového připojení by bylo možné spustit elektrárnu pouze na tzv. ostrovní režim, což ale znamená, že vaše elektrárna by byla "odříznuta" od sítě a nemohla by prodávat přebytky energie zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v každém místě, a proto je to nejlepší ověřit pomocí nástroje od EGD, který se nazývá mapa připojitelnosti. Tento nástroj dokáže relativně přesně určit, zda v daném území ještě zbývá kapacita pro připojení fotovoltaické elektrárny. Modře označené území na mapě znamená, že je kapacita již komplet vyčerpaná.

Se 100 % přesností ale zjistíte možnost připojení až po podání žádosti o připojení. Tuto žádost o připojení naše společnost ráda vyřídí za vás, abyste měli jistotu, že váš projekt fotovoltaické elektrárny v oblasti Rudolfov, Jihočeský kraj může skutečně začít.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Solární elektrárny se stávají stále populárnějším řešením pro ty, kteří hledají alternativu k tradičnímu způsobu dodávky elektrické energie. Investice do fotovoltaických panelů může být ekonomicky velmi výhodná, pokud je ovšem řádně promyšlena.

Rudolfov, Jihočeský kraj, nabízí ideální podmínky pro instalaci solárních panelů na střechách domů, vzhledem k své geografické poloze a počtu slunečných dnů v roce. Návratnost investice do solární elektrárny závisí na řadě faktorů, včetně objemu spotřeby elektrické energie, ceny elektřiny a typu navrženého systému. Přestože některé instalatérské firmy slibují krátkou dobu návratnosti, je třeba přistupovat k těmto odhadům s opatrností.

Výpočet ekonomické návratnosti investice je komplikovaný a je třeba vzít v úvahu řadu proměnných, včetně předpokládaných cen elektřiny v budoucnu. Nicméně, i při konzervativním odhadu může být investice do solárních panelů v Rudolfov, Jihočeský kraj, vysoce výhodná, pokud jsou splněny správné podmínky. Přestože se jedná pouze o odhad, je to důležité kritérium při hodnocení investice do obnovitelných zdrojů energie.

Závěr

Rudolfov v Jihočeském kraji je místem, které si mnozí vybírají pro realizaci svých fotovoltaických projektů. Podnebí, geografická poloha a perfektní orientace budov dělají z Rudolfova ideální lokaci pro fotovoltaické elektrárny.

Před investicí je však důležité posoudit několik kritických faktorů, které mohou rozhodnout o úspěchu celého projektu. K těm patří jednak technický stav budovy, dále také její energetická náročnost a nakonec se musí zvážit i dostupnost veřejných i soukromých zdrojů financování.

V Rudolfově v Jihočeském kraji mají zájemci pro instalaci fotovoltaické elektrárny přístup k silné síti odborníků a poradců. Navíc je zde i možnost získat příspěvek od kraje a státní podporu pro ekologické projekty. Z toho důvodu je Rudolfov často považován za jedno z nejlepších míst pro investice do fotovoltaiky v České republice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč investovat do fotovoltaiky v Rudolfov, Jihočeský kraj?

  Rudolfov se nachází v regionu s vysokou intenzitou slunečního záření, což je ideální pro provoz fotovoltaických systémů. Kromě toho roste zájem obyvatel Rudolfov o obnovitelné zdroje energie zejména vzhledem k rostoucím cenám energie a nestabilním dodávkám. Naše firma Mobis jako dlouholetý hráč na trhu fotovoltaiky v Rudolfov nabízí komplexní služby v oblasti solární energie, od projektu po instalaci.

 • Jaké jsou technické podmínky pro instalaci fotovoltaických systémů v Rudolfov?

  Před instalací solární elektrárny je důležité zvážit několik faktorů, jako je technická vhodnost střechy a možnosti připojení do distribuční sítě. Naše společnost Mobis poskytuje odbornou pomoc a přípravu projektu na míru vaší střeše a energetickým potřebám v Rudolfov, Jihočeský kraj.

 • Jaké jsou ekonomické aspekty investování do fotovoltaiky v Rudolfov?

  Investování do fotovoltaiky je nejen ekologická, ale také ekonomická dosahující rychlou návratnost investice, zejména pokud využijete možnosti dotací na fotovoltaika, které jsou v Rudolfov dostupné. Je však důležité zvážit, jak je příslušný systém přizpůsoben vaší spotřebě elektrické energie a aktuálním cenám elektřiny. Mobis vám pomůže posoudit jak technickou proveditelnost, tak ekonomickou výhodnost vaší investice do fotovoltaiky.

Další lokality: