Fotovoltaika Lhenice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihočeský kraj > Lhenice

Lhenice, malebné město v Jihočeském kraji, se stává symbolem progresu a inovace pomocí svého přístupu k fotovoltaické energii. Roční plány pro rok 2024 od rodinné firmy MOBIS, která se specializuje na fotovoltaickou energii, se jeví jako velký krok vpřed v oblasti obnovitelné energie.

MOBIS, s 30letou tradicí na trhu, je známý svým kompletním realizačním týmem, včetně projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků. Přináší unikátní nabídku pro město Lhenice a jeho obyvatele v podobě solárních elektráren bez nutnosti jakýchkoli záloh a se závazkem instalace do 60 dnů.

Zájemci ze Lhenice a okolí, kteří chtějí investovat do své budoucnosti a zároveň přispět k ochraně životního prostředí, by měli neváhat kontaktovat MOBIS a požádat o bezplatnou konzultaci. Klíč k tomuto rozvoji je ve vašich rukou - stačí nám zanechat kontaktní číslo a zapojit se do obnovy energie pro Lhenice a celý Jihočeský kraj.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Lhenice Jihočeský kraj je jednou z lokací, která je velmi vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů díky své geografické poloze a četnosti slunečních dnů. Pakliže se rozhodujete investovat do solární elektrárny, je tato lokalita ideální volbou.

Dále je důležité zvážit legislativní a administrativní záležitosti spojené s instalací solárních panelů. Výhodou je, že Lhenice Jihočeský kraj má velmi příznivé podmínky a podporu pro obnovitelné energetické zdroje.

Poslední, ale rozhodně ne nejdůležitější faktor při rozhodování o investici do fotovoltaiky je finanční stránka. Ceny solárních panelů se neustále snižují, avšak stále je třeba zvážit počáteční investice, náklady na údržbu a především potenciální výnosy z prodeje vyrobené elektřiny. V oblasti Lhenice Jihočeský kraj jsou tyto podmínky velmi příznivé.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V rámci rozhodování o instalaci solárních panelů je významné zohlednit několik klíčových faktorů. Prvním faktorem je rozměr střechy. V případě, že je střecha příliš malá, nevejde se na ni dostatečný počet solárních panelů, což omezuje možnosti efektivní energetické výroby.

Dalším významným faktorem je orientace střechy. V případě, že je střecha nevhodně orientovaná, může dojít k poklesu potenciální výroby fotovoltaiky. Materiál střechy je také důležitý - některé materiály, jako je například eternit, mohou způsobit technické komplikace, které mnoho instalačních firem raději vyhne.

Posledním, ale neméně podstatným faktorem, je statická zatížitelnost střechy. Je třeba zohlednit fakt, zda střecha unese zátěž panelů a instalace, aby nedošlo k její deformaci nebo poškození. Nejjednodušší možností, jak zjistit, zda je váš dům vhodný pro instalaci solárních panelů, je využít bezplatných služeb technického zhodnocení, které provádí naši specialisté. Je to snadný a efektivní způsob, jak se přesvědčit, zda je instalace solárních panelů na vaší střeše životaschopnou volbou.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Lhenice Jihočeský kraj je oblast, kde je možné na solární elektrárny získat dotační podporu. Získání dotací je významným přínosem pro snížení nákladů a urychlení návratnosti investice.

Pro obyvatele Lhenice Jihočeský kraj jsou k dispozici různé dotační programy. Mezi nejvýznamnější patří RES+, OP TAK a zejména pro majitele rodinných a bytových domů je k dispozici také program Nová zelená úsporám.

Je důležité poznamenat, že od 1.9.2024 se podmínky pro získání dotací mění. Proto je výhodné se co nejdříve informovat a zapojit do dotacích programů pro Lhenice Jihočeský kraj.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Lhenice Jihočeský kraj je jedním z míst, které je ideální pro zřízení fotovoltaické elektrárny díky svým klimatickým podmínkám. Připojení elekrárny do distribuční sítě je zásadní faktor, který ovlivňuje výkonnost a efektivitu elektrárny.

Distributor hraje klíčovou roli v provozu fotovoltaické elektrárny. Bez jeho souhlasu by elektrárna mohla pracovat pouze v ostrovním režimu, což by znamenalo, že by nebylo možné prodávat přebytky energie zpět do sítě.

Mapa připojitelnosti je užitečným nástrojem pro určení kapacity distribuční sítě v konkrétním místě, jako je Lhenice Jihočeský kraj. Tento nástroj poskytuje přehled o tom, zda je v určité oblasti ještě kapacita pro další fotovoltaické elektrárny. Je důležité pochopit, že konečné rozhodnutí o možnosti připojení se dozvíte až po podání žádosti o připojení, kterou by měl vyřizovat poskytovatel služeb.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny může být velmi lukrativní, pokud je správně zvážena. Nicméně, při hodnocení těchto investic je potřeba zohlednit cenu elektřiny, celkovou spotřebu elektrické energie, velikost a typ navrženého systému a potenciálně i dotační podporu.

Je důležité mít na paměti, že návratnost investice je silně orientační a často jsou výstupy z analýz nabízené instalačními firmami silně zjednodušené a v ideálním případě. Proto je tak důležité provést ekonomickou analýzu, která je založena na nejpřesnějších datech a cenách, i když je stále nutné brát v úvahu, že se jedná pouze o odhad.

I přesto, že se jedná o odhad, může být tento odhad výhodnosti investice klíčový při rozhodování o výhodnosti investice do solární elektrárny. Proto je vždy vhodné nechat si vypracovat ekonomickou analýzu od odborníků v oblasti solární energie.

Závěr

Located within the captivating region of Lhenice, Jihočeský kraj, renewable energy consultation experts are indispensable for anyone considering an investment in a photovoltaic power station. Drawing from their vast technical knowledge and staying updated with the latest information in the industry, these experts offer a roadmap towards a potentially lucrative investment.

By providing a complimentary and detailed consultation, they can guide you on the feasibility, benefits, as well as risks of setting up a solar power production facility on your property. Thus, a simple act of leaving your contact number can open up a path towards greener energy production, consequently contributing to the betterment of Lhenice, Jihočeský kraj and a healthier planet.

The possibility of garnering substantial long term returns from such a venture, coupled with the attractive aspect of actively playing a role in reducing the carbon footprint, indeed makes this an alluring proposition. Lhenice, Jihočeský kraj could very well be the ideal spot for your solar power investment, with the community cheering on your initiative towards sustainable living.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaký je význam instalace fotovoltaických systému v městě Lhenice Jihočeský kraj?

  Instalace fotovoltaických systému v městě Lhenice Jihočeský kraj je důležitá, nejen pro snížení energetické závislosti obyvatel na tradičních zdrojích, ale také pro přispění k dosažení cílů v oblasti obnovitelných zdrojů. Naše firma Mobis je připravena nabídnout kvalitní služby v této oblasti.

 • V čem spočívá přínos naší firmy Mobis pro obyvatele Lhenice Jihočeský kraj?

  Jako rodinná firma Mobis s dlouholetou tradicí v oblasti fotovoltaiky, nabízíme komplexní služby, od projektu po instalaci. Naším cílem je podpořit obyvatele Lhenice Jihočeský kraj v jejich snaze o samostatnou výrobu čisté energie a snížení energetických nákladů.

 • Jaké jsou výhody a nevýhody investování do fotovoltaiky v Lhenice Jihočeský kraj?

  Investování do fotovoltaiky v Lhenice Jihočeský kraj s sebou přináší mnoho výhod, včetně snížení energetických nákladů, možnosti získání dotací a příspěvku k ochraně životního prostředí. Na druhou stranu, je důležité zvážit několik faktorů před instalací, včetně technické vhodnosti střechy a možnosti připojení do distribuční sítě. Naše firma Mobis je připravena poskytnout odborné poradenství a pomoc při řešení těchto problémů.

Další lokality: