Fotovoltaika Kardašova Řečice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihočeský kraj > Kardašova Řečice

Kardašova Řečice v Jihočeském kraji se v roce 2024 stala centrem fotovoltaiky díky působení rodinné firmy MOBIS. Tato firma se na trhu s fotovoltaikou pohybuje již celých 30 let a nabízí vysoce profesionální služby zahrnující vlastní realizační tým, projektanty, elektrikáře, revizní i servisní techniky.

MOBIS je známa svou flexibilitou – solární elektrárnu lze u nich získat bez jakékoliv zálohy. Nejenže nabízejí bezproblémovou instalaci solární elektrárny do šedesáti dnů, ale také garantují nezištné rady a konzultace.

Pokud máte zájem o fotovoltaiku v Kardašově Řečici a chcete využít služeb společnosti MOBIS, stačí poskytnout své telefonní číslo. Zástupci firmy se vám ozvou a zajistí pro vás bezplatnou konzultaci. Firma MOBIS je vaším ideálním partnerem v oblasti fotovoltaiky v Kardašově Řečici.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

První a klíčovým faktorem je výběr vhodné lokality. Ideální je umístění na jih bez stínu, kde je výhoda maximálního využití sluneční energie. Například v oblasti Kardašova Řečice Jihočeský kraj je dostatek slunečního svitu a tato lokalita by byla pro instalaci fotovoltaické elektrárny velice vhodná.

Dále je třeba dbát na to, zda budova potřebuje nový nebo renovovaný střešní plášť. Spolu s instalací fotovoltaických panelů by tento krok mohl přinést výrazné úspory. Je také důležité uvažovat nad prostorovými možnostmi instalace.

Dalšími důležitými faktory jsou ekonomická výhodnost investice, předpokládaná návratnost a možnost dotací. Je důležité zjistit, zda je pro instalaci v Kardašova Řečice Jihočeský kraj možné získat dotace nebo daňové úlevy a jaké budou náklady a předpokládané příjmy z prodeje elektrické energie. V neposlední řadě je nutno zvážit i technické a legislativní požadavky dané oblasti a posoudit, zda jsou splněny v Kardašova Řečice Jihočeský kraj.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Kardašova Řečice Jihočeský kraj je ideálním místem pro instalaci solárních panelů na střechu vašeho domu. Avšak, je důležité odhadnout, zda je vaše střecha technicky schopná nesení solárních panelů.

Různé faktory jako velikost střechy, její orientace, materiál a statika hrají klíčovou roli při rozhodování o instalaci solárních panelů. Pokud je střecha malá, špatně orientovaná, vyrobená z nevhodného materiálu jako je eternit nebo nesplňuje požadavky na statiku, mohlo by dojít k komplikacím. Je třeba si uvědomit, že takové střechy mohou negativně ovlivnit efektivitu solárních panelů a výrobu energie.

Jako obyvatelé Kardašova Řečice Jihočeský kraj můžete využít naše bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky. Toto hodnocení vám poskytne přehled o tom, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů. Důrazně doporučujeme tuto službu využít před rozhodnutím o instalaci solárních panelů, aby se předešlo možným budoucím problémům.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Kardašova Řečice Jihočeský kraj je jednou z mnoha oblastí, které se mohou ucházet o dotační podporu na solární elektrárny. Tento kraj nabízí ideální podmínky pro vytvoření udržitelné energetické infrastruktury a je tak příjemcem dotací ze strany státu.

Zásadním dotačním programem pro tuto iniciativu je Nová zelená úsporám, který je dostupný pro rodinné a bytové domy. Od 1.9.2024 však bude docházet k změnám v tomto programu, takže je zásadní detailně prostudovat podmínky a zajistit si tak možná nejvyšší finanční podporu.

Kromě toho je k dispozici řada dalších dotačních programů jako je například RES+ a OP TAK. Tyto programy mají však specifické požadavky, takže je důležité se s nimi obeznámit. Například v případě města Kardašova Řečice Jihočeský kraj, je možné získat značnou podporu pro rozvoj zelené energetiky.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Kardašova Řečice v Jihočeském kraji je jedním z oblastí, které nabízí skvělé možnosti pro instalaci fotovoltaických elektráren. Nicméně, podstatnou otázkou je, zda distributor energie bude schopen Vaši elektrárnu připojit do sítě. Tato otázka je klíčová pro dlouhodobou rentabilitu Vaší investice.

Mapa připojitelnosti EGD je jedním z nástrojů, které mohou pomoci při rozhodovaní. Kapacita distribuční sítě se může lišit, a modře označené území na mapě znamenají, že kapacita je již vyčerpaná. Pro zajištění přesné informace však doporučujeme podat žádost o připojení.

Kardašova Řečice a všechna ostatní místa v Jihočeském kraji mají různé možnosti pro připojení k distribuční síti. Pro více informací doporučujeme kontaktovat nám nebo distributora energie přímo.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Město Kardašova Řečice v Jihočeském kraji je ideálním místem pro investování do solární elektrárny. Přírodní podmínky a vysoký počet slunečních dnů v roce poskytují optimální prostředí pro využití solární energie.

V případě, že již máte v Kardašova Řečice pozemek nebo střechu, kterou můžete využít, je investice do solární elektrárny na tomto místě potenciálně velmi výhodná. Výhody takové investice zahrnují nejen snížení nákladů na elektrickou energii, ale také příjem z prodeje přebytečné elektrické energie do sítě.

Pro zajímavost je dobré zmínit, že Kardašova Řečice je již proslulá tím, že je to místo s nejvíce slunečných dnů v České republice, což ji předurčuje k tomu, aby byla ideálním městem pro investice do solárních panelů. Je tedy vhodné se při volbě místa pro investici zaměřit právě na tuto lokalitu.

Závěr

Investice do fotovoltaických elektráren mohou být lukrativní, avšak je nutné zvážit několik faktorů. Prvním a zároveň nezbytným faktorem je dostatek slunečního světla v regionu, jako je Kardašova Řečice v Jihočeském kraji.

Dalším důležitým aspektem je regulace a politika v oblasti obnovitelných energiích. V některých zemích mohou být úrovně podpor a dotací pro fotovoltaické elektrárny výhodné, zatímco v jiných mohou být méně atraktivní. Investoři by měli zvážit také lokální stavební předpisy a regulace, které mohou ovlivnit instalaci a provoz elektrárny.

Poslední, ale neméně důležitou otázkou je finanční návratnost. Přestože počáteční náklady na instalaci fotovoltaických panelů mohou být vysoké, dlouhodobé úspory na energii mohou vyvážit počáteční náklady. Před instalací je tedy nutné provést důkladnou analýzu návratnosti investice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl instalovat fotovoltaický systém od Mobis v Kardašova Řečice?

  Firma Mobis je rodinný podnik s dlouholetou tradicí na trhu fotovoltaiky, který nabízí komplexní služby v oblasti solární energie - od projekčních prací až po instalaci. Kromě toho firmu odlišuje místní znalost podmínek a možností Kardašova Řečice.

 • Jaké jsou ekonomické přínosy investování do fotovoltaických systémů v Kardašova Řečice?

  Investování do fotovoltaiky je stále populárnější díky rostoucím cenám energie, nestabilitě dodávek a podpoře obnovitelných zdrojů. Kromě snížení nákladů na elektřinu můžete využít také možných dotací. Ekonomická výhodnost je však individuální a závisí na několika faktorech, včetně spotřeby elektrické energie a ceny elektřiny.

 • Jaké jsou technické požadavky pro instalaci fotovoltaického systému v Kardašova Řečice?

  Před instalací fotovoltaického systému je nutné zvážit několik technických aspektů, jako je vhodnost střechy pro instalaci solárních panelů. Firma Mobis může poskytnout komplexní projektovou dokumentaci, zabývající se i možnostmi připojení k distribuční síti.

Další lokality: