Fotovoltaika Chýnov: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihočeský kraj > Chýnov

Chýnov v Jihočeském kraji je proudící příkladem rozvoje ekologické energie díky přednímu provideru fotovoltaiky, rodinné firmě MOBIS. Firma se specializuje na instalaci a údržbu solárních elektráren, a to s vlastním realizačním týmem, který zahrnují projektanty, elektrikáře, revizní i servisní techniky.

MOBIS je na trhu s fotovoltaikou již 30 let a nabízí kompletní servis. Co vyniká, je fakt, že firma nevybírá žádné zálohy za solární elektrárnu a záruční dobu instalace garantuje do 60 dnů.

Pokud má návštěvník o fotovoltaiku z Chýnova zájem, je důležité, aby nám zanechal své telefonní číslo. Firma MOBIS se pak co nejdříve ozve pro bezplatnou konzultaci a poskytnutí špičkových služeb v oblasti fotovoltaiky.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Prvním důležitým faktorem, který je třeba zvážit, je poloha a orientace vašeho domu nebo pozemku. Místo, kde bude solární elektrárna umístěna, by mělo být co nejvíce exponováno k slunci, ideálně na jih. Například pro oblast Chýnov Jihočeský kraj je dokonce z hlediska polohy v České republice výhodnější než místa v severních oblastech země.

Druhý faktor týkající se investice do fotovoltaiky, je velikost a kapacita solární elektrárny. Tato rozhodnutí by měla záviset na potřebě elektrické energie dané domácnosti nebo obchodu. Množství energie, které je možné získat z fotovoltaické elektrárny v lokalitě Chýnov Jihočeský kraj, lze předem odhadnout s pomocí meteostanic a informací o ročním oslunění.

Poslední, ale neméně důležitý faktor je finanční stránka a návratnost investice. Míra návratnosti se skládá z nákladů na instalaci solární elektrárny, její provoz a údržbu, ale také z ceny prodávané elektrické energie nebo poskytnutých státních dotací a úlev. Zároveň je možné využít různých regionálních nebo městských programů, které podporují obnovitelné zdroje energie - jak je to například v obci Chýnov Jihočeský kraj.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Chýnov Jihočeský kraj je jedním z míst kde lidé častěji požadují instalaci solárních panelů na své střechy. Nicméně, jakýkoli plán na instalaci těchto zařízení musí pečlivě zkontrolovat několik faktorů souvisejících s podmínkami střechy.

Velikost a orientace střechy jsou primárními faktory, které určují jestli je střecha vhodná pro instalaci solárních panelů. Příliš malá střecha může být neschopná pojmout požadované množství panelů pro efektivní výrobu energie. Špatná orientace střechy zase může snížit výrobu energie solárnich panelů tím, že nebudou správně nasluněné.

Další důležitými faktory jsou materiál střechy a její statická pevnost. Střechy z některých materiálů, jako je například eternit, nejsou vhodné pro instalaci panelů, jelikož mohou vést k problémům s pronikáním vody. Také je nutné zjistit, zda statika střechy unese váhu panelů a montážní konstrukce. V Chýnov Jihočeský kraj nabízíme bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky, které poskytuje náš zkušený technik.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Důležité je zmínit, že celková výše dotace z programu Nová zelená úsporám závisí na energetické třídě budovy, která musí po rekonstrukci dosáhnout alespoň energetické třídě C. Chýnov, Jihočeský kraj, má za cíl podporovat občany a podnikatele ve využití obnovitelných zdrojů energie.

Je třeba nezapomenout na dodržení technických požadavků na solární elektrárnu a podmínek pro její provoz, jen tak si mohou občané Chýnovu, Jihočeského kraje být jisti, že získají dotaci a jejich investice do solární elektrárny se jim brzy vrátí. Detailních informací o dotačních programech je mnoho, proto je dobré si vše důkladně prostudovat a případně se obrátit na odborníky v oblasti.

Využití solárních elektráren a obnovitelných zdrojů energie přináší nejen ekologické ale i ekonomické výhody. Obyvatelé Chýnovu, Jihočeského kraje, si tak mohou výrazně ušetřit na provozu domácnosti nebo podnikání a přitom přispět k ochraně životního prostředí.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Rozhodnutí instalovat fotovoltaickou elektrárnu v Chýnově v Jihočeském kraji může přinést mnohé výhody. Před provedením instalace je však nezbytné zjistit, zda distributor dokáže tuto elektrárnu připojit do své distribuční sítě.

EGD poskytuje nástroj nazvaný "mapa připojitelnosti", která může poskytnout přibližný přehled o tom, zda je ve vaší oblasti v Chýnově dostatek kapacity pro připojení fotovoltaické elektrárny. Tato představa je však jen přibližná a skutečnou možnost připojení zjistíte s nejvyšší přesností až po podání žádosti o připojení.

Zákazníci, kteří zvažují možnost instalace fotovoltaické elektrárny v Chýnově, by měli mít na paměti, že bez připojení do sítě by jejich elektrárna mohla fungovat pouze v ostrovním režimu. To znamená, že nebudou schopni prodávat přebytky energie zpět do sítě a jejich elektrárna bude „odříznuta“ od sítě.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Chýnov v Jihočeském kraji přichází s ekonomickou analýzou pro všechny, kteří zvažují investici do solární elektrárny. Uvažování nad fotovoltaikou je mnohdy komplexní proces, kde klíčovým faktorem je návratnost a výhodnost investice. Důležité je zohlednit celkovou spotřebu elektrické energie, aktuální cenu elektřiny, dotační podporu a samozřejmě také velikost a typ navrženého systému.

Na trhu se setkáte s různými instalačními firmami, které slibují velice rychlou návratnost investice. Pamatujte však, že výstupy z těchto analýz jsou velmi často pouze orientační. Ve Chýnově v Jihočeském kraji vám ale nabízíme ekonomickou analýzu investice do fotovoltaické elektrárny vyhotovenou na základě nejpřesnějších dat a předpovědí cen.

I přesto, že se vždy jedná pouze o odhad, i taková analýza je důležitá při zhodnocení výhodnosti investice do solární elektrárny. Analyzujeme pro vás všechny faktory a poskytneme vám co nejvhodnější řešení pro váš dům, dům na víkend, firmu nebo jiné využití v Chýnově, případně i v jiných částech Jihočeského kraje.

Závěr

Město Chýnov v Jihočeském kraji se v posledních letech stalo ústředním bodem zájmu pro investory do obnovitelných zdrojů energie. S jeho geografickou polohou a vysokou úrovní slunečního světla je ideálním místem pro stavbu fotovoltaických elektráren.

Hlavní věcí, kterou je třeba zvážit před investicí do fotovoltaických elektráren v Chýnově je místní regulace a dostupnost vhodných pozemků. Na závěr byste měli zvážit také ekonomickou životnost a návratnost investice. Důkladná analýza těchto faktorů zajistí, že váš projekt bude v Chýnově úspěšný.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jakou rolí hraje vývoj fotovoltaických systémů v městě Chýnov firma Mobis?

  Firma Mobis, jako aktivní hráč na trhu fotovoltaiky, se v Chýnovu angažuje v celém životním cyklu fotovoltaických systémů, počínaje návrhem projektu až po instalaci. Uznává hodnotu solární energie pro místní ekonomiku a životní prostředí a je hrdá na svou roli ve zvyšování počtu domácností a firem v Chýnovu, které se rozhodnou pro solární energii.

 • Jaké jsou klíčové benefity investování do fotovoltaiky v Chýnově?

  Investice do fotovoltaiky v Chýnově přináší mnoho benefitů, včetně potenciálu snížit energetické náklady a zvýšit energetickou nezávislost. S podporou obnovitelných zdrojů rostou příležitosti pro dotace a výhodné financování. Firma Mobis je odborníkem na navigaci v tomto dynamickém prostředí.

 • Co by měli obyvatelé Chýnova vědět o možnostech dotací na fotovoltaické systémy?

  Dotace na fotovoltaické systémy mohou významně zkrátit dobu návratnosti investice. Firma Mobis disponuje odbornými znalostmi a zkušenostmi potřebnými ke správnému nastavení těchto dotací pro maximální výhodu pro obyvatele Chýnova. Je však důležité pochopit, že získání dotací vyžaduje důkladné přípravy a dodržení specifických podmínek.

Další lokality: