Fotovoltaika Český Krumlov: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihočeský kraj > Český Krumlov

Fotovoltaika Český Krumlov se stává stále populárnější, zvláště v kontextu snahy o přechod na udržitelné zdroje energie. Bydlíte v Českém Krumlově a máte zájem o instalaci fotovoltaických panelů na svůj dům či firmu? Naším cílem v MOBIS je přinést vám nejlepší řešení v oblasti fotovoltaiky.

Jsme považováni za důvěryhodného partnera v oblasti fotovoltaiky v Českém Krumlově díky našim třiceti letům zkušeností a vlastnímu realizačnímu týmu. Ten se skládá z našich zkušených projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků, kteří přinášejí výjimečnou kvalitu a skvělou obsluhu našim zákazníkům.

Naše fotovoltaická řešení jsou instalována rychle a efektivně, do 60 dnů od objednávky, bez nutnosti záloh. Rádi Vám poskytneme bezplatnou konzultaci - jednoduše nám zanechte své telefonní číslo a my se vám co nejdříve ozveme. Využijte možnosti fotovoltaiky v Českém Krumlově s námi a přidejte se k rostoucí komunitě těch, kteří investují do udržitelné budoucnosti.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a orientace - Fotovoltaické panely by měly být orientovány na jih a měly by být umístěny na slunné straně bez stínů. To je důležité pro dosažení maximální efektivity.

Velikost a typ střechy - Důležitá je nejen celková plocha střechy, ale i její sklon a typ. Panely by měly být instalovány pod ideálním úhlem, na plochu střechy, která bude mít po celý rok dostatek slunečního světla. Měli byste zvážit také statickou zátěž střechy a to jestli je schopna nést dodatečné zatížení.

Návratnost investice - Při investování do fotovoltaických elektráren je důležité zvážit také délku doby návratnosti investice. U fotovoltaiky v současných podmínkách to může být okolo 8 až 12 let, což je důležité vzít do úvahy při rozhodování. Dále je důležité zvážit provozní a údržbové náklady, cenu elektřiny v době prodeje do sítě a další faktory ovlivňující ekonomiku fotovoltaické elektrárny.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Český Krumlov, s jeho historickým centrem a středověkým hradem, je ideálním místem pro instalaci solárních panelů na střeše. Majitelé domů v tomto regionu si však musí položit otázku: Je jejich střecha technicky vyhovující pro instalaci solárních panelů?

Kompletní přezkum může zahrnovat několik faktorů. První je velikost střechy, která musí být dostatečně velká, aby bylo možné na ni umístit odpovídající množství solárních panelů. Dalším kritériem je správným směrem orientovaná střecha, protože střecha, která směřuje správným směrem, optimalizuje produkci solární energie.

Pokud je střecha vyrobena z nevyhovujícího materiálu, jako je například eternit, instalace solárních panelů může být technicky nemožná. To je důležité zohlednit, aby se předešlo podobným problémům jakými jsou například zatékání. Zároveň je nutné prověřit statiku střechy, protože přetížení střechy panelůmi a konstrukcemi by mohlo vést k jeho deformaci. V Českém Krumlově nabízíme bezplatné služby technického zhodnocení domů pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Nová Zelená úsporám je dotační program, který umožňuje fyzickým osobám získat finanční podporu pro instalaci solárních panelů na rodinných a bytových domech. Při splnění všech podmínek lze získat až 270 000 Kč jako nenávratnou finanční podporu, která pokryje až 85 % z celkových nákladů na instalaci solárních panelů.

Od 1. září 2024 se podmínky programu Nová Zelená úsporám mění. Je tedy vhodné se již nyní seznámit s novými pravidly a připravit se na podání žádosti o dotaci. Jednou z klíčových změn je omezení maximální výkonu fotovoltaického systému na 10 kW. Pokud tedy plánujete instalovat solární elektrárnu s vyšším výkonem, může být vhodné podat žádost o dotaci ještě před změnou podmínek. Zájemcům o dotace na solární elektrárny je doporučeno navštívit konzultační centrum nebo se obrátit na certifikovaného energetického specialistu, který jim pomůže s vypracováním žádosti a následnými kroky. Je také důležité sledovat aktuální informace na webových stránkách Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí, kde jsou pravidelně aktualizovány informace o dotačních programech pro obnovitelné zdroje energie.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Před instalací fotovoltaické elektrárny je nezbytné zjistit, zda vás provozovatel distribuční soustavy připojí do svojí sítě. Bez tohoto spojení by bylo možné elektrárnu spustit pouze na tzv. ostrovní režim, což by vyloučilo možnost prodeje přebytečné energie zpět do sítě.

Distribuční síť má v každém místě jinou kapacitu. EGD nabízí poměrně přesný nástroj zvaný mapa připojitelnosti, pomocí kterého lze zjistit, jestli v dané oblasti ještě existuje kapacita pro nové připojení.

Nicméně, jediným způsobem, jak získat 100% jistotu, je podání žádosti o připojení. Pro naše klienty tuto žádost připravujeme a odesíláme my, čímž eliminujeme veškeré starosti a nesnáze.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Český Krumlov a jeho okolí je ideálním místem pro instalaci solárních panelů díky své geografické poloze. Pravidelné výkyvy teplot a množství denního světla poskytují optimální prostředí pro maximalizaci výkonu solárních buněk.

Nicméně, rozhodnutí o ekonomické návratnosti investice do solární elektrárny je nutné učinit na základě několika klíčových faktorů. Patří sem například cena instalace, možnosti státních dotací, aktuální cenové trendy na trhu s elektřinou nebo roční spotřeba elektřiny. Jelikož mnoho těchto faktorů se mění průběžně, lze konkrétní výpočty považovat pouze za orientační.

Přestože výhodnost investice do fotovoltaického systému je třeba pečlivě zvážit, Český Krumlov a jeho okolí nabízejí vysoký potenciál pro efektivní využití solární energie. Investice do solární elektrárny se může stát cenným krokem k ekologicky šetrnému a ekonomicky výhodnému způsobu výroby elektřiny.

Závěr

Při rozhodování o investicích do fotovoltaické elektrárny je potřeba zvážit několik klíčových faktorů. Prvním je, zda je vaše nemovitost vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů pokud jde o polohu, expozici slunci, stíny a střešní konstrukci.

Dále je důležité posoudit, zda se taková investice vyplatí vzhledem k vašemu současnému a očekávanému budoucímu využití energie, k dispozici státních a regionálních dotací a případné možnosti prodeje přebytků energie do sítě. Fotovoltaické elektrárny mohou přinést nejen finanční úsporu, ale také přispět k ochraně životního prostředí.

Můžete využít bezplatnou konzultaci s našimi odborníky, kteří vám pomohou vyhodnotit výhody a nevýhody takové investice pro vaši specifickou situaci. Nezapomeňte, že i v malém Českém Krumlově může být instalace fotovoltaické elektrárny správnou cestou k šetrnému a udržitelnému způsobu života.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jak se posouvá situace okolo fotovoltaiky v Český Krumlov?

  Fotovoltaika v Český Krumlov prochází dynamickým vývojem. Město je již domovem mnoha úspěšných instalací, což vypovídá o rostoucí poptávce a ochotě obyvatel investovat do chránění životního prostředí. Naše rodinná firma MOBIS, která má bohaté zkušenosti s fotovoltaikou, je tady, aby vám pomohla připojit se k rychle se rozvíjejícímu trendu a využít výhod solární energie.

 • Co může firma MOBIS nabídnout ostějovatelům o fotovoltaických systémech v Český Krumlov?

  Firma MOBIS nabízí více než jen prodej a instalace fotovoltaických systémů. Díky našemu dlouholetému působení na trhu rozumíme přání a potřeby našich klientů. Poskytujeme kompletní servis, který zahrnuje počáteční konzultaci, návrh řešení vhodného pro Vaši budovu, a dopomáháme i se získáním případných dotací. Jsme tady pro vás v Český Krumlov, abychom vám pomohli maximalizovat výhody, které s sebou přináší fotovoltaika - úsporu nákladů a ekologický přístup k výrobě energie.

 • Jaké jsou hlavní výhody investice do fotovoltaických systémů v Český Krumlov?

  Investice do fotovoltaických systémů v Českém Krumlově přináší řadu výhod. Za prvé, město je významně angažované v obnovitelných zdrojích energie, což vede k široké podpoře ze strany lokálních institucí. Za druhé, MOBIS jako místní firma má hluboké porozumění pro specifika města a je schopná nabídnout personalizovaná řešení, která maximálně vyhovují místním podmínkám. A konečně, díky rostoucímu zájmu o fotovoltaiku a výhodným podmínkám pro její provoz se investice může rychle vrátit.

Další lokality: