Fotovoltaika České Budějovice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihočeský kraj > České Budějovice

České Budějovice se v posledních letech staly epicentrem fotovoltaických instalací díky rodinné firmě MOBIS. Tato firma s 30letou historií nabízí komplexní řešení v oblasti fotovoltaiky, včetně vlastního realizačního týmu a technické podpory.

Důležitým aspektem při instalaci solární elektrárny je rychlost realizace. MOBIS z Českých Budějovic se zavázal, že u nových zakázek nepožaduje žádné zálohy a instalace je dokončená ve lhůtě do 60 dnů.

Klíčovou roli hraje také komunikace se zákazníky. Firma MOBIS usiluje o bezprostřední kontakt se svými potenciálními zákazníky. Pro efektivní komunikaci je důležité, aby návštěvníci webových stránek zanechali své telefonní číslo pro rychlou a bezplatnou konzultaci ohledně fotovoltaických řešení v Českých Budějovicích.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

České Budějovice se rozvíjí jako fotovoltaické hlavní město Česka. S rostoucí potřebou čisté energie se investice do fotovoltaické elektrárny v Českých Budějovicích stává stále lákavějším projektem.

Před zahájením tohoto projektu je však důležité posoudit polohu a vystavení budovy slunci. Pomocí tohoto hodnocení lze určit, zda je místo vhodné pro instalaci fotovoltaických panelů a zda bude možné optimalizovat jejich výkon.

Kromě toho, je důležitá i ocenění návratnosti investice, která v Českých Budějovicích závisí na řadě faktorů, včetně výše počáteční investice, stávajících cen energie, možností dotací a také spotřebě elektrické energie. Výpočty návratnosti investic jsou složité, ale je možné je zjednodušit konzultací s expertem na solární energii.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Ve městě České Budějovice se zvýšeným zájmem obyvatel o solární panely stále více lidí přemýšlí o účelnosti jejich instalace na své střechy. Nicméně to, co je vhodné pro jednu budovu, nemusí být zdaleka vhodné pro jinou a to je důležité mít v úvahu.

Velikost střechy, její orientace směrem ke slunci a typ materiálu, ze kterého je střecha vyrobena, jsou hlavními faktory ovlivňujícími účinnost solárních panelů. Například, pokud je střecha příliš malá, nemusí pojmout dostatek solárních panelů pro maximální výrobu elektřiny. Naopak, pokud je střecha orientovaná na špatnou stranu, může to také snížit výrobu elektřiny.

V Českých Budějovicích se podává pomocná ruka v podobě technické konzultace, která zhodnotí střechu vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky. To zahrnuje posouzení jak materiálu střechy tak její statické vyztužení. Takovýto technický rozbor vám pomůže rozhodnout, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

České Budějovice nabízejí řadu konzultací a poradenství, kde Vás přesně provedou procesem žádosti o dotace. Zde České Budějovice připraví Vaši žádost tak, aby splňovala všechny požadavky a maximalizovala Vaše šance na úspěch.

Dotace jsou obzvlášť účinné prostředkem pro snížení nákladů při investici do solárních elektráren. České Budějovice Vám mohou pomoci získat ty nejlepší možné podmínky. Změny v programech mohou být často komplikované, ale právě propsání těchto změn je jednou z cenných služeb, které může České Budějovice poskytnout.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Všeobecně se dá říci, že aktuálně není nikde problém s připojením na distribuční síť, pokud se jedná o menší elektrárnu. Distribuční soustavy jsou ale například v Českých Budějovicích a dalších větších městech již poměrně zatížené, což znamená, že připojení se může prodloužit. Ohledně připojení na distribuční síť je důležité vědět, že tomu předchází několik kroků, které nám popsal Martin Sedláček, technický ředitel Cyrrus.

Prvním krokem je vyplnění návrhu na připojení, kde kromě technických informací o fotovoltaické elektrárně, uvádíte také své údaje. České Budějovice jsou jedno z míst, kde je kapacita distribuční sítě již téměř vyčerpaná. Na návrh na připojení bude podle zákona reagovat distributor do 60 dní. České Budějovice jsou město, které je tímto omezením výrazně zasaženo.

Připojení do distribuční sítě je základem pro fungování Vaší fotovoltaické elektrárny. Pamatujte, že bez tohoto kroku nebudete schopni plně využívat potenciál Vaší elektrárny. Je tedy důležité, aby distributor připojil Vaši elektrárnu do sítě a abyste měli přehled o možnostech a kapacitách v oblasti, jakou jsou právě České Budějovice.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

České Budějovice se stávají jasným místem pro potenciální investory do solárních panelů díky svým ideálním slunečním podmínkám. Investice do solární energie zde poskytuje příležitost k výrazné úspoře nákladů na energiích a zároveň podporuje udržitelnost a ekologickou obnovitelnost.

Důležité je však podotknout, že ekonomickou výhodnost této investice je třeba posoudit individuálně. Je nutno zohlednit různé aspekty jako je současná spotřeba elektrické energie, cenu energie, disponibilní dotační podporu a také velikost a typ instalovaného systému. Ekonomické analýzy a prognózy ukazují, že výsledky mohou být velmi slibné, ale je třeba vzít v potaz různé proměnné faktory a uvědomovat si, že se jedná o odhad, nikoliv záruku návratnosti investice.

V Českých Budějovicích nabízíme bezplatné konzultace a posouzení ekonomické výhodnosti investice do solárních panelů, díky kterým můžete získat lepší představu o možných výsledcích této investice. Přestože se jedná pouze o odhad, může Vám tato služba pomoci při rozhodování o investici do solární energie v Českých Budějovicích.

Závěr

Před rozhodnutím o investici do fotovoltaických elektráren v Českých Budějovicích je důležité zvážit několik zásadních faktorů. Poloha, počasí, a spotřeba energie jsou klíčové aspekty, které by měly být vzaty v úvahu.

Poloha je zásadní, protože určuje množství slunečního světla, které dopadne na solární panely. V souvislosti s tím je důležité vyhodnotit, zda a jak jsou budovy ve městě České Budějovice postaveny a orientované na světové strany.

Počasí v Českých Budějovicích, jako je například množství slunečního svitu a četnost oblačnosti, je také důležité pro výkon fotovoltaických panelů. Spotřeba energie je další důležitou proměnnou, jelikož účinnost investice do fotovoltaiky je výrazně vyšší v případě, jestliže výrobená elektrická energie je spotřebována přímo v místě výroby.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl zvolit fotovoltaické systémy od firmy Mobis v České Budějovice?

  Firma Mobis je průkopníkem v oblasti fotovoltaiky v České Budějovice. Máme dlouholeté zkušenosti a komplexní znalosti, které nám umožňují naprojektovat a nainstalovat solární elektrárny, které jsou efektivní, a přitom estetické a spolehlivé. Zvláštní pozornost věnujeme individuálním potřebám a požadavkům každého klienta.

 • Jaké jsou přínosy investování do fotovoltaických systémů v České Budějovice?

  Investice do fotovoltaických systémů přináší řadu dlouhodobých výhod. Kromě okamžité úspory na účtech za elektřinu, můžete produkovat vlastní zelenou energii, což zvyšuje nezávislost na dodavatelích elektrické energie. Navíc, díky stávajícím dotacím a důrazu na obnovitelnou energii se doba návratnosti investice do fotovoltaiky výrazně zkracuje.

 • Jaká je situace s dotacemi na fotovoltaiku v Českých Budějovicích v roce 2024?

  Pro rok 2024 jsou dotace na fotovoltaiku stále dostupné a poskytují významnou finanční podporu pro ty, kteří se rozhodnou pro instalaci fotovoltaických systémů. V Českých Budějovicích jsou k dispozici různé programy financování, které mohou pokrýt až 40% nákladů na nákup a instalaci solárního systému. Mobis Vám rád pomůže s přípravou žádosti a poskytne Vám veškeré potřebné informace.

Další lokality: