Fotovoltaika Bechyně: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Jihočeský kraj > Bechyně

Jako přední dodavatel fotovoltaických řešení v Bechyni, naše firma MOBIS má historii bohatou o tři desetiletí specializace na solární technologie. S vlastním realizačním týmem, který zahrnuje projektanty, elektrikáře, revizní i servisní techniky, jsme schopni zabezpečit vysoce odborný a profesionální přístup k instalaci a údržbě fotovoltaických systémů.

Zvláštní rys našeho podnikání spočívá v tom, že pro instalaci solární elektrárny nevybíráme třetinové zálohy - klienti tak mají větší finanční volnost. Na výstavbu a instalaci našich fotovoltaických systémů nám obecně stačí doba kratší než 60 dní od doby uzavření smlouvy.

Komunikace s klientem a poskytnutí bezplatné konzultace patří k našim top službám, které zajišťuje Bechyňská firma MOBIS. Pokud máte zájem o naše fotovoltaické služby, nenechte nás ve tmě! Svěřte nám své telefonní číslo a my se Vám ozveme co nejdříve pro domluvu konzultace či osobní schůzky.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Při investici do fotovoltaické elektrárny je potřeba zohlednit polohu a exponaci vaší nemovitosti. Orientace a sklon střechy, na kterou chcete solární panely instalovat, má velký vliv na výkon a účinnost vašeho systému.

Dalšími důležitými faktory jsou velikost a stav střechy, přístup k slunci a místní klimatické podmínky. Nezapomeňte také zvážit možné stínění okolními budovami nebo vegetací.

Posledním faktorem je ekonomická stránka věci. Rozhodující je míra návratnosti investice, kterou lze ovlivnit výběrem správných komponentů a optimalizací provozních nákladů. Výběr kvalitních solárních panelů a bezproblémová oprávnění pro stavbu solární elektrárny mohou výrazně ovlivnit celkovou nákladovou efektivitu vaší investice do fotovoltaiky.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Bechyně je jedním z míst, kde je stále častější vidět solární panely na střechách. Před jejich instalací je však nutné zjistit, zda je střecha pro tuto technologii vhodná.

První základní parametr je velikost střechy. Pokud je střecha příliš malá, nevleznou se na ni dostatečné množství solárních panelů. Orientace střechy je dalším důležitým faktorem - špatně orientovaná střecha může negativně ovlivnit výrobu fotovoltaiky.

Třetí důležitý aspekt je materiál střechy. Při použití nevhodných materiálů, jako je eternit, se může po instalaci panelů stát, že do střechy zatéká. Poslední zásadní faktor je statická vyrovnanost střechy, která musí být schopna unést zátěž panelů a konstrukcí. V Bechyni nabízíme bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky, které provádí náš technik.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V obci Bechyně máte jako vlastník rodinného či bytového domu šanci dosáhnout na dotační podporu pro instalaci solární elektrárny. Programy jako RES+, OP TAK nebo Nová zelená úsporám umožňují získat finanční podporu pro realizaci takovýchto projektů.

Zatímco programy RES+ a OP TAK jsou dostupné široké veřejnosti, program Nová zelená úsporám je určen speciálně pro vlastníky rodinných a bytových domů. To znamená, že obyvatelé Bechyně, kteří jsou vlastníky těchto typů nemovitostí, mohou těžit z výhod tohoto konkrétního programu. Důležité ale je podotknout, že se tento program od 1. září 2024 mění, takže je třeba sledovat aktuální informace.

Využití těchto dotačních programů může výrazně zkrátit návratnost Vaší investice do solární elektrárny v Bechyně. Proto je důležité prozíravě a rozvážně zvážit všechny možnosti, které vám dotační programy nabízí a v případě potřeby konzultovat Vaše rozhodnutí s odborníkem na danou problematiku.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny, je klíčové se předem informovat, zda vás distributor elektřiny připojí do své sítě. Bez tohoto kritického kroku by bylo možné provozovat fotovoltaickou elektrárnu pouze v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že nebudete moci prodávat přebytečnou elektřinu zpět do sítě.

Zásadní proměnnou představuje kapacita distribuční sítě, jež se liší v závislosti na konkrétním místě. Přesný přehled nabízí nástroj mapa připojitelnosti, který poskytuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Fotovoltaickým elektrárnám místy dochází kapacita sítě, přičemž území s vyčerpáním jsou na mapě označena modrou barvou.

Jedinou plně spolehlivou metodou k ověření možnosti připojení do sítě je podání žádosti o připojení. Tuto službu pro naše zákazníky poskytujeme my.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Město Bechyně je ideální lokalitou pro investování do solární elektrárny. Díky svému geografickému umístění nabízí Bechyně dostatek slunečního světla pro efektivní provoz fotovoltaických panelů.

Velkou výhodou je také fakt, že v Bechyně je řada dostupných dotací pro obnovitelné zdroje energie. Tyto dotace mohou výrazně zkorigovat počáteční náklady na instalaci a tím přispět ke zkrácení doby návratnosti investice.

V neposlední řadě je důležitá také opěrná politika města Bechyně, která podporuje udržitelný rozvoj a zelenou energii. Investice do solární elektrárny v Bechyně tak může být nejen ekonomicky výhodná, ale také přínosná pro budoucnost města a jeho obyvatel.

Závěr

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je třeba zvážit mnoho faktorů. První je umístění nemovitosti a dostatek slunečního světla - na jihu Jihočeského kraje, konkrétně v Bechyni je ideální podmínka pro solární panely.

Dále je důležité zvážit, jak velká fotovoltaická elektrárna by byla pro konkrétní nemovitost efektivní a ekonomicky výhodná. Orientace střechy a její sklon jsou dalšími důležitými faktory při rozhodování o instalaci solárních panelů v oblasti Bechyně.

Nakonec, jakým způsobem bude tato energie využita je také důležitou otázkou. Zda bude energie prodávána zpět do sítě nebo jakým způsobem bude skladována pro pozdější využití, je třeba pečlivě promyslet před investicí do fotovoltaické elektrárny v Bechyně.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké výhody přináší instalace fotovoltaického systému od firmy Mobis v Bechyně?

  S rostoucími cenami energií se stává instalace fotovoltaického systému čím dál tím výhodnější alternativou. Naše rodinná firma Mobis je dlouholetým hráčem na trhu fotovoltaiky a svými zkušenostmi a odborností dokážeme zajistit optimální řešení pro každou domácnost či firmu v Bechyně. Navíc, instalace fotovoltaických panelů zvyšuje hodnotu nemovitosti a přispívá k ochraně životního prostředí.

 • Jaký je proces instalace fotovoltaického systému od Mobis v Bechyně?

  Cesta k vaší vlastní solární elektrárně s námi v Bechyně začíná nezávaznou konzultací, během které vyhodnotíme technickou vhodnost vaší střechy a zjistíme možnosti připojení do distribuční sítě. Poté vám připravíme individuální nabídku s maximálním využitím dostupných dotací. Po schválení projektu proběhne instalace systému a jeho zkušební provoz. Naše služby také zahrnují dlouhodobou údržbu a servis.

 • Jaké jsou možnosti financování fotovoltaických systémů od Mobis v Bechyně?

  Díky našim zkušenostem jsme schopni vám najít nejlepší možnosti financování přímo přizpůsobené vašim potřebám. Dotace na fotovoltaiku mohou významně zkrátit dobu návratnosti investice, ale je třeba si podmínky pro získání podpory důkladně prostudovat. V některých případech je možné využít i úvěrů s nízkým úrokem nebo leasingových programů pro financování fotovoltaiky. To vše vám rádi vysvětlíme a poradíme v průběhu naší nezávazné konzultace.

Další lokality: