Ludia si podávajú ruky, vlajka Europskej únie v pozadí

Vlastníci bytů a domů v následujících deseti letech budou muset značně snížit energetickou náročnost svých nemovitostí. Od roku 2028 budou nově postavené budovy muset mít solární panely a být schopny dosáhnout nulových emisí.

Plán REPowerEU aneb ukončení závislosti Unie na dovozech plynu a ropy z Ruska

Evropský parlament vyzývá členské státy, aby plnily své závazky v rámci Pařížské dohody a aby urychlily přechod na udržitelné zdroje energie, včetně cíle dosáhnout do roku 2030 snížení emisí skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s úrovní z roku 1990.

V rámci plánu Evropské unie – REPower EU – Evropský parlament schválil opatření týkajících se nově postavených budov v Evropské unii. Nařízení vstoupí v platnost od roku 2028. Tyto budovy budou muset dosáhnout emisní neutrality, což znamená, že jejich emise uhlíku budou nulové. Kromě toho, všechny nové domy v Evropské unii postavené po roce 2029 budou muset být vybaveny fotovoltaickými elektrárnami na střeše. Pokud jde o nové veřejné a komerční budovy, ty musí být vybaveny od roku 2025.

Součástí plánu REPowerEU je návrh nové směrnice od Evropské komise, který bude potřeba schválit členskými státy Evropské unie včetně České republiky. Tento plán má za cíl postupně snižovat závislost EU na dovozech ropy a plynu z Ruska v průběhu následujících let.

Co to tedy znamená v praxi?

Budeme muset být připraveni na to, že do roku 2033 budou téměř všechny budovy v naší zemi muset projít renovací, aby dosáhly lepší energetické účinnosti. To zahrnuje izolaci, výměnu oken, instalaci solárních panelů, tepelných čerpadel, spalování biomasy, úpravy vytápění, rekuperaci tepla z odpadní vody a další úpravy.

Ačkoliv přesné formulace nového nařízení ještě nejsou jasné, je důležité podotknout, že návrh Evropského parlamentu zahrnuje několik výjimek. Tyto výjimky by mohly obsáhnout například kostely, historické památky, nebo také stavby určené pouze k dočasnému užití.

Jsou na to vůbec finance?

Solární technologie jsou považovány za energeticky účinné, ale mají vyšší počáteční náklady ve srovnání s jinými zdroji energie. Aby byly konkurenceschopné, je důležité zajistit atraktivní podmínky financování. Podle analýzy Komise by dodatečné investice do solárních fotovoltaických projektů v rámci plánu REPowerEU do roku 2027 činily 26 miliard EUR. Finance budou přiděleny z rozpočtu Evropské unie v rámci balíčku Fit For 55.

Financování zajistí z velké části jak soukromý sektor, tak veřejné financování, včetně fondů EU jako je Nástroj pro oživení a odolnost, politiky soudržnosti, program InvestEU, Inovační fond, Modernizační fond, program Horizont Evropa a program LIFE. Nástroj pro propojení Evropy a mechanismus EU pro financování energie z obnovitelných zdrojů budou podporovat přeshraniční projekty v oblasti solární energie.

Urychlení zavádění solární energie

Podle některých odhadů by mohla solární energie získaná ze střešních fotovoltaických zařízení pokrýt téměř čtvrtinu elektřiny spotřebované v Evropské unii, což je více než podíl, který dnes připadá na zemní plyn. Tyto systémy, instalované na střechách bytových, veřejných, komerčních a průmyslových budov, mohou chránit spotřebitele před vysokými cenami energie a podporovat přechod na obnovitelné zdroje energie. Navíc lze je snadno a rychle instalovat, protože využívají stávající infrastrukturu a neovlivňují další veřejné statky, jako je například životní prostředí.

Energetická účinnost je nejen nejbezpečnější, ale také nejefektivnější metodou snižování závislosti Evropské unie na dovozu energie a zmírňování negativního dopadu vysokých cen energie. Proto by investice do energetické účinnosti měly být na soukromé i veřejné úrovni posuzovány jako priorita.

„Podpora Evropského parlamentu evropské iniciativě pro solární střechy je jasným signálem: solární budovy jsou klíčovým řešením pro snížení účtů za energii, zajištění energetické bezpečnosti a splnění našich klimatických ambicí,“

Jan Osenberg, ředitel pro legislativu v ESA

V případě, že nový návrh směrnice, který představila Evropská komise, projde i schvalovacím procesem v Evropském parlamentu, dojde k masivnímu nárůstu instalace solárních střech již v roce 2025.

  • Jaké jsou plány Evropské unie ohledně solárních panelů na budovách?

    Evropská unie plánuje zavést nová opatření týkající se energetické účinnosti budov. Od roku 2028 budou nově postavené budovy muset být schopny dosáhnout nulových emisí a být vybaveny solárními panely na střeše. Nové veřejné a komerční budovy budou muset být vybaveny od roku 2025. Cílem je postupně snižovat závislost EU na dovozech ropy a plynu z Ruska v průběhu následujících let.

  • Jaké budou náklady na instalaci solárních panelů na budovy?

    Solární technologie mají vyšší počáteční náklady ve srovnání s jinými zdroji energie, ale jsou považovány za energeticky účinné. Aby byly konkurenceschopné, je důležité zajistit atraktivní podmínky financování. Podle analýzy Komise by dodatečné investice do solárních fotovoltaických projektů v rámci plánu REPowerEU do roku 2027 činily 26 miliard EUR. Finance budou přiděleny z rozpočtu Evropské unie v rámci balíčku Fit For 55. Financování zajistí z velké části jak soukromý sektor, tak veřejné financování, včetně fondů EU jako je Nástroj pro oživení a odolnost, politiky soudržnosti, program InvestEU, Inovační fond, Modernizační fond, program Horizont Evropa a program LIFE.

  • Jaký bude dopad nových nařízení na majitele nemovitostí?

    Majitelé bytů a domů budou muset značně snížit energetickou náročnost svých nemovitostí a projít renovací, aby dosáhly lepší energetické účinnosti. To zahrnuje izolaci, výměnu oken, instalaci solárních panelů, tepelných čerpadel, spalování biomasy, úpravy vytápění, rekuperaci tepla z odpadní vody a další úpravy. Nicméně, návrh Evropského parlamentu obsahuje výjimky, které by mohly zahrnovat například kostely, historické památky, nebo stavby určené pouze k dočasnému užití.

Mám zájem o FVE

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin