Úvod

S rostoucí poptávkou po obnovitelných zdrojích energie se stává fotovoltaická energie stále populárnější. V České republice byly v roce 2022 nainstalovány stovky nových fotovoltaických elektráren a trend pokračuje i v roce 2023. Avšak, i když je fotovoltaika čistá a obnovitelná, její připojení do sítě může být velmi komplikované a nákladné. Proto je důležité se podívat na situaci s připojitelností fotovoltaických elektráren v České republice v roce 2023.

V této zprávě se zaměříme na situaci v České republice v roce 2023 a použijeme k tomu mapu připojitelnosti od společnosti EGD.

Situace s připojitelností fotovoltaických elektráren v České republice v roce 2023

V České republice existuje několik různých přístupů ke kladení požadavků na připojení fotovoltaických elektráren do distribučních sítí. Tyto požadavky zahrnují technické specifikace pro napětí, frekvenci a kvalitu proudu, stejně jako požadavky na maximální výkon a výkonnostní křivky.

Za účelem zajištění bezproblémového připojení fotovoltaických elektráren do sítě se však musí brát v úvahu mnoho faktorů, jako například kapacita sítě, vzdálenost od rozvodných stanic a potřeba zvyšování propustnosti sítě.

Mapa připojitelnosti od EGD

Společnost EGD vyvinula mapu připojitelnosti, která poskytuje podrobné informace o situaci s připojitelností fotovoltaických elektráren v České republice v roce 2023. Mapa zahrnuje informace o kapacitě sítě, vzdálenosti od rozvodných stanic a další faktory, které ovlivňují připojování fotovoltaických elektráren.

Na mapě je zahrnuto celé území České republiky, nicméně pro účely získání informací o připojitelnosti poslouží jen část území distribuční sítě, které spadá pod distribuční soustavu EGD.

Díky této mapě lze snadno identifikovat oblasti s vysokou, střední a nízkou kapacitou sítě. Mapa je užitečným nástrojem pro investory, kteří chtějí umístit fotovoltaické elektrárny v oblastech s vysokou kapacitou sítě.

Výhody mapy připojitelnosti od EGD

Výhodou mapy připojitelnosti od EGD je, že investorům poskytuje aktuální informace o situaci s připojitelností fotovoltaických elektráren v České republice v roce 2023. Mapa zohledňuje nejen kapacitu sítě, ale také vzdálenost od rozvodných stanic a další faktory, které mohou ovlivnit připojení elektrárny do sítě.

Díky této mapě mohou investoři snadno identifikovat oblasti s vysokou kapacitou sítě a zvolit tak vhodné místo pro svou fotovoltaickou elektrárnu. To může vést k větší úspěšnosti projektu a rychlejšímu návratu investic.

Připojování fotovoltaických elektráren v České republice v roce 2023

Pro připojení fotovoltaické elektrárny do sítě je nutné splnit určité technické a legislativní požadavky. Tyto požadavky jsou stanoveny v zákonech a vyhláškách a jsou rozdílné pro různé typy sítí.

Legislativa

Stavební povolení a licence

Od ledna 2023 vyšla v platnost novela energetického zákona, díky které již není nutné žádat o stavební povolení ani o licenci od ERÚ pro výrobny s výkonem nepřesahujícím 50 kWp.

Výrobny nad 50 kWp již podléhají žádosti o licenci a žádosti o stavební povolení.

Požadavky na napětí a frekvenci

Připojování fotovoltaických elektráren se v České republice řídí zákonem o energetice a souvisejícími vyhláškami. Tyto předpisy stanovují minimální požadavky na napětí a frekvenci, které musí být splněny pro úspěšné připojení elektrárny do sítě.

Výkonová křivka

Dalším důležitým faktorem pro připojení fotovoltaické elektrárny do sítě je výkonová křivka. Výkonová křivka určuje, jaký maximální výkon může fotovoltaická elektrárna dodávat do sítě v závislosti na aktuálních podmínkách, jako je sluneční svit a teplota.

Technické specifikace

Pro úspěšné připojení fotovoltaické elektrárny do sítě je důležité splnit i další technické specifikace, jako je ochrana proti zkratu, ochrana před přetížením a stabilizace napětí.

Pro zajištění bezproblémového připojení fotovoltaické elektrárny do sítě je nutné spolupracovat s odborníky na energetické připojení. Ti pomohou s přípravou a realizací projektu a zajistí, aby byly všechny technické a legislativní požadavky splněny.

Plánujete pořízení fotovoltaiky, ale nejdříve chcete zjistit jestli Vás připojí?

Do konce měsíce máme akci, kdy pro Vás zdarma a bez závazků vytvoříme potřebnou dokumentaci a zažádáme o připojení vaší plánované fotovoltaické elektrárny.

CHCI ZDARMA ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin