Základem fungování fotovoltaických článků je fotoelektrický jev, který byl objeven v roce 1839 francouzským fyzikem Alexandrem Edmontem Becquerelem. Fotoelektrickým jevem se mění proud, který vzniká mezi dvěma elektrodami ponořenými do roztoku působením vnějšího napětí. Fotovoltaický jev je jednou z forem vnitřního fotoelektrického jevu, kdy dochází k přeměně slunečního záření na elektřinu.

Fotovoltaický jev byl poprvé popsán Angličany Williamem Gryllsem Adamsem a Richardem Evansem Dayem mezi selenem a platinou. Dnes je fotovoltaický jev využíván k přeměně slunečního záření na elektrickou energii ve fotovoltaických panelech. První solární článek vynalezl Američan Charles Fritts v roce 1883. O rok později byly poprvé tyto články instalovány na střechu budovy v New Yorku. Tyto články byly ze selenu, mědi a zlata. Jejich vysoká cena bránila širšímu využití.

Albert Einstein se také podílel na vysvětlení fotoelektrického jevu. Ve stručnosti to vysvětlil tak, že energie uvolněného elektronu závisí na frekvenci záření a počet elektronů na intenzitě záření. Navrhl myšlenku světelných kvant, což jsou dnešní fotony, a ukázal jak mohou být použity k vysvětlení fotovoltaického jevu, za což získal v roce 1921 Nobelovu cenu.

V roce 1954 byl v USA vyvinut křemíkový fotovoltaický článek. Nedlouho poté, v roce 1958, byly solární panely použity k pohonu družice obíhající kolem Země při misi Vanguard I.. Pro jejich úspěšnost se pak dále solární panely využívaly k dobývání vesmíru v 60. letech. V té době se však stále jednalo o drahou záležitost na to, aby byly panely dostupné i pro širokou veřejnost na výrobu energie. V 70. letech se energie z obnovitelných zdrojů dostala celosvětově více do povědomí lidí hlavně kvůli energetické krizi, která v té době vypukla.

Až v 90. letech 20. století se solární panely začaly komerčně využívat ve světě. U nás v ČR byly přelomové roky 2010 a 2020. Česká vláda a EU podporuje investice do obnovitelných zdrojů. Fotovoltaické elektrárny se stávají výkonnější, účinnější a dostupnější. Podle IRENA byly náklady na výrobu solární energie až o 82 % levnější v roce 2020 než v roce 2010. Momentální cenová situace za energie a atraktivní dotační programy zvyšují poptávku po solárních elektrárnách. Zpráva Evropské asociace fotovoltaického průmyslu odhaduje, že v roce 2030 bude fotovoltaika uspokojovat 10-15 % poptávky po energii v Evropě. V budoucnu se předpokládá, že fotovoltaické panely budou ještě levnější a efektivnější než dnes díky jejich masivní produkci a technologickému pokroku.

Mám zájem o FVE

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin