Nová zelená úsporám

Logo programu Nová zelená úsporam symbolizující podporu energetické úspornosti a ochranu životního prostředí v České republice

V tomto článku vám přinášíme podrobné informace o programu Nová zelená úsporam. Jedná se o důležitou iniciativu pro podporu energetické úspornosti v České republice. Cílem programu je přispět ke snížení spotřeby energie a tím i k ochraně životního prostředí. V následujících odstavcích se dozvíte více o tom, jak program funguje a jaké jsou jeho výhody pro občany, firmy a další organizace.

Co je to Nová zelená úsporam?

Nová zelená úsporam je program, který byl spuštěn Ministerstvem životního prostředí v roce 2021. Jeho cílem je podpořit energetickou úspornost v České republice a snížit tak emise skleníkových plynů. Program nabízí dotace a nízkoúročené půjčky pro občany, firmy a další organizace, které chtějí investovat do energeticky úsporných opatření. Mezi tyto opatření patří například zateplení domů, výměna oken, výměna starých topných zařízení za nová, úspornější zařízení nebo instalace solárních panelů.

Kdo se může účastnit programu?

Program Nová zelená úsporam je určen pro občany, firmy a další organizace, které vlastní nebo užívají nemovitost v České republice. Podmínkou pro získání dotace či půjčky je splnění určitých kritérií, která se liší podle typu opatření. Obecně platí, že opatření musí být energeticky úsporná a musí přispět k snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.

Jaké jsou výhody programu?

Účast v programu Nová zelená úsporam přináší mnoho výhod. Mezi nejvýznamnější patří:

 • Dotace a nízkoúročené půjčky na financování energeticky úsporných opatření
 • Snížení nákladů na energie a úspora financí
 • Zlepšení kvality bydlení a zvýšení komfortu
 • Ochrana životního prostředí a snížení emisí skleníkových plynů
 • Zvýšení hodnoty nemovitosti

Jak se přihlásit do programu?

Pro získání dotace nebo půjčky z programu Nová zelená úsporam je nutné podat žádost na Ministerstvo životního prostředí. Žádost musí obsahovat podrobné informace o plánovaných opatřeních a výpočet nákladů a úspor. Ministerstvo posuzuje žádosti individuálně a vyhodnocuje jejich přínos pro energetickou úspornost a ochranu životního prostředí.

Pokud máte zájem o účast v programu Nová zelená úsporam, doporučujeme vám kontaktovat odborníky na energetickou úspornost . Ti vám mohou pomoci s výběrem nejvhodnějších opatření a s přípravou žádosti. Můžete se také obrátit přímo na poskytovatele dotací a půjček, jako jsou například banky či stavební spořitelny.

Jaký je přínos programu pro životní prostředí?

Program Nová zelená úsporam přináší mnoho pozitivních dopadů na životní prostředí. Díky podpoře energetické úspornosti se snižuje spotřeba energie a tím i emise skleníkových plynů. Tyto plyny jsou hlavní příčinou globálního oteplování a klimatických změn. Snížení emisí skleníkových plynů je tak klíčové pro ochranu životního prostředí a udržení kvality života pro současné i budoucí generace.

Shrnutí

Program Nová zelená úsporam je důležitou iniciativou pro podporu energetické úspornosti v České republice. Nabízí dotace a půjčky pro občany, firmy a další organizace, které chtějí investovat do energeticky úsporných opatření. Účast v programu přináší mnoho výhod, jako je snížení nákladů na energie, zlepšení kvality bydlení a ochrana životního prostředí. Pokud máte zájem o účast v programu, můžete se obrátit na odborníky na energetickou úspornost nebo přímo na poskytovatele dotací a půjček. Podpora energetické úspornosti je klíčová pro ochranu životního prostředí a snížení emisí skleníkových plynů.

FAQ

 • Kdo může získat dotace nebo půjčky z programu Nová zelená úsporam?

  Program je určen pro občany, firmy a další organizace, které vlastní nebo užívají nemovitost v České republice.

 • Jaké jsou podmínky pro získání dotace či půjčky?

  Podmínky se liší podle typu opatření, ale obecně platí, že opatření musí být energeticky úsporná a musí přispět k snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů. Při žádosti je nutné předložit plánovaná opatření a výpočet nákladů a úspor.

 • Jaké jsou výhody účasti v programu Nová zelená úsporam?

  Účast v programu přináší mnoho výhod, jako jsou dotace a nízkoúročené půjčky na financování energeticky úsporných opatření, snížení nákladů na energie, zlepšení kvality bydlení, ochrana životního prostředí a zvýšení hodnoty nemovitosti.

 • Kde lze podat žádost o dotaci nebo půjčku?

  Žádost je nutné podat na Ministerstvo životního prostředí. Doporučujeme kontaktovat odborníky na energetickou úspornost, kteří vám mohou pomoci s výběrem nejvhodnějších opatření a s přípravou žádosti.

 • Jak se posuzují žádosti o dotace nebo půjčky?

  Ministerstvo žádosti posuzuje individuálně a vyhodnocuje jejich přínos pro energetickou úspornost a ochranu životního prostředí.

 • Jaký je přínos programu pro životní prostředí?

  Program přináší snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů, což je klíčové pro ochranu životního prostředí a snižování dopadů globálního oteplování a klimatických změn.

Mám zájem o FVE

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin